Vyrábíte úplně stejnou věc, ale jiným způsobem?

Vyzvěte nás!

 

Společnosti se často ptají společnosti SixPointTwo, zda můžeme vyrobit jeden (nebo více produktů) z jejich sortimentu. Často se jedná o úspěšný výrobek, po kterém poptávka stále roste, ale společnost nemůže rozšířit vlastní výrobní kapacitu. A my máme vždy zájem, i kdyby to znamenalo výrobu v palcích. Jak k tomu přistupujeme? Je to otázka pečlivého sladění…

Předpokládejme, že výrobek se skládá z materiálů, které můžeme vyrobit pomocí našich lidí a strojů. A předpokládejme také, že vy, čtenáři, jste naším potenciálním zákazníkem. Nejprve vás požádáme o specifikace a výkresy výrobku. Jakmile požadovaný materiál dorazí, náš výrobní inženýr jej prozkoumá. Pokud uvidí, že pracujete s imperiálními mírami a vyrábíte v palcích, máme novou situaci. Společnost SixPointTwo totiž běžně používá metrický systém. Váš požadavek se tak stává konkrétnějším. Můžeme v našem metrickém výrobním prostředí vyrobit výrobek přesně podle zadaných rozměrů v palcích?

Nejprve provedeme reengineer…
Na tuto konkrétnější otázku bohužel nemůžeme odpovědět jednoduše ano. Nejprve vám doporučujeme, abyste si nechali produkt znovu navrhnout. Na základě přepracovaného modelu a naší cenové nabídky se pak můžete rozhodnout, zda nás zapojíte. Možná se ptáte, proč je reengineering nezbytným mezikrokem? Není opravdu jednodušší jenom převést palce na centimetry? To je pravda, ale samotným převodem se k tomu nedostaneme. Firmy, které pracují s palci, totiž často používají trochu jiné materiály, než na jaké jsme zvyklí. Pomoci by mohl příklad. V Evropě se běžně používá jakost oceli S235 pro všeobecné použití. Americké společnosti – stejně jako jejich evropské pobočky – však pro tyto aplikace používají oceli tříd ASTM A572 a ASTM A36. Tyto oceli jsou podobné oceli S235, ale mají mírně odlišné vlastnosti, například průhyb. A nejčastěji se vyskytuje i další komplikace. Evropské oceli jsou dodávány v tloušťkách, které se mírně liší od tlouštěk běžně používaných ve Spojených státech.

Vytvoření komplexního obrazu
Malé odchylky v součástech výrobku mohou mít závažné důsledky z hlediska tolerancí a dalších oblastí. Například u konstrukce přívěsů se ukázalo, že úpravy ve složení materiálu mohou mít významné důsledky na mezní hodnoty průhybu přívěsu. Pokud chceme společně posoudit důsledky práce s mírně odlišným materiálem a/nebo odlišnou tloušťkou, navrhujeme vyrobit nový model výrobku za předem stanovenou cenu. Všechny komponenty, které budou vyrobeny ze specifických materiálů, které může SixPointTwo použít, jsou v tomto nově navrženém modelu propojeny. Poté můžeme posoudit, jak se jednotlivé komponenty vzájemně ovlivňují. Z modelu je zřejmé, zda společnost SixPointTwo dokáže vyrobit a splnit vaše požadavky. A odpověď tedy zní… ano? Pak se domluvíme na další spolupráci a můžeme jít do toho!

Leave a comment