Proč stále častěji podepisujeme dokumenty?

Protože to je součástí procesu…

 

Úspěšná spolupráce začíná vzájemnou důvěrou. Když máte pocit důvěry, můžete uzavírat skvělé dohody. Dohody o úloze obou partnerů a o tom, jak budou nakládat s důvěrnými informacemi. Ve společnosti SixPointTwo jsme v tomto ohledu otevření a jasní. Od prvního seznámení.

Přidaná hodnota společnosti SixPointTwo spočívá v tom, že můžeme být kvalitním článkem výrobního procesu obchodních společností. Klienti, kteří nám zadají část svého výrobního procesu, se mohou spolehnout na předem dohodnutou kvalitu a nákladovou efektivitu. Ideální v případě, že klient naléhavě potřebuje dodatečnou výrobní kapacitu.

Naše role
V podstatě jsme článkem výrobního řetězce našich zákazníků: nic víc a nic míň. Tímto způsobem působíme mimo jiné na trhu audiovizuální techniky, trhu EV (elektrické dopravy), v zemědělství, strojírenství, intralogistice a automobilovém průmyslu. Zkušenosti společnosti SixPointTwo v konkrétních průmyslových odvětvích a prostředích ukazujeme v prezentaci, kterou poskytujeme potenciálnímu klientovi během zaváděcí fáze. To mimochodem neznamená, že se omezujeme pouze na tyto trhy. Naopak, společnost SixPointTwo má univerzální výrobní zázemí. A to nám umožňuje být článkem výrobního řetězce našeho zákazníka i na jiných trzích.

NDA: logické a užitečné
Vzhledem k výše popsané roli považujeme za zcela normální, když nás klient před zahájením práce požádá o podepsání NDA (smlouvy o mlčenlivosti). Koneckonců, zákazník nás nechává spolupracovat na produktu se specifickými vlastnostmi, které jej odlišují od konkurenčních produktů. Je přirozené, že klient chce tyto jedinečné vlastnosti hlídat a chránit. Je tedy logické, že sepisuje NDA, aby mimo jiné ochránil své duševní vlastnictví, technické know-how a výkresy.

Využijte naše zkušenosti s výrobou
Samozřejmě dodržujeme podepsaná NDA. Tato záruka je pro naše zákazníky nepostradatelná. Pokud s námi chtějí spolupracovat další subjekty ze stejného odvětví, můžeme NDA uzavřít i s každým z nich. Ti pak mohou těžit nejen z jistoty, že jsme spolehlivým partnerem, ale také z našich zkušeností. Ve skutečnosti již známe zvyklosti nebo kodexy v oblastech, jako je výroba a úroveň povrchové úpravy, které každý účastník odvětví zná a považuje je za běžné. Mohou tedy očekávat, že se rychle zapojíme do jejich výroby.

Jasnost
Je samozřejmé, že chceme uspokojit potřebu důvěrnosti každého nového zákazníka. Samozřejmě vždy souhlasíme s podpisem NDA klienta, které je přiměřené a vhodné pro zamýšlenou spolupráci. Ve skutečnosti nám NDA poskytuje jasnost, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli svou práci vykonávat poctivě. Klientovi NDA poskytuje jistotu, že důvěrné informace zůstanou utajeny. Tato důvěrnost je zaručena po celou dobu. Pokud je naše spolupráce ukončena, vracíme klientovi všechny datové nosiče obsahující citlivé informace. Koneckonců, poctivost je ta nejlepší politika…

 

Leave a comment