Práškové nebo mokré lakování?

Ben Hoppener: „Odolnost práškového lakování je důležitou výhodou.“

 

Mokré lakování je staletí starý postup používaný pro úpravu různých povrchů. V 70. letech 20. století začal být využíván další postup pro průmyslovou úpravu kovových povrchů, práškové lakování. Jaké jsou výhody a nevýhody mokrého a práškového lakování? Ben Hoppener ze společnosti Coatingadvies Nederland, sídlící ve městě Udenhout, se s námi podělí o své postřehy.

Hoppener pracuje jako konzultant pro klienty jako je Brabantia, Philips, Heras Hekwerk a SixPointTwo. „Společně s mými kolegy pracujeme po celém světě. Poskytujeme podporu společnostem využívající práškové lakování, tak i výrobním společnostem s vlastními linkami pro práškové lakování.“ Podpora je zaměřena především na nastavení a optimalizaci výrobních linek a na zlepšování kvality během celého procesu. „V minulosti jsem společnosti SixPointTwo dával radu ohledně návrhu linky pro práškové lakování.“

Snadno automatizované práškové lakování
Porovnání mokrého a práškového lakování začíná zcela zásadním faktorem – vrstvou. „Správně nanesený práškový lak vytvoří silnou vrstvu. Taková vrstva je odolná proti nárazům a poškrábání a nelze ji snadno poškodit. To je důležitá výhoda.“ Další výhodou práškového lakování je snadnější automatizace než při mokrém lakování. Velká část povrchu, určená pro práškové lakování, může být ošetřena lakovacím robotem. Není potřeba žádného složitého nastavení. Těžko dostupná místa může obslužný pracovník nalakovat ručně.“ Práškové lakování je praktičtější i z hlediska schnutí. „Nastříkané produkty putují do pece. Uvnitř se prášek roztaví a ztvrdne jako kámen. Produkty lze poté ihned zabalit. Na druhou stranu, produkty ošetřené mokrým lakováním často několik dní schnou.“ Nicméně, skutečnost, že práškové lakování vyžaduje použití muflové pece je opravdu nevýhodu. „Ocelový most nebo jiné extrémně rozměrné produkty opravdu nemůžete ošetřovat práškovým lakováním. Až na pár výjimek, je limit většinou kolem 15-ti metrů. Potřebovali byste pece takových rozměrů, že práškové lakování by již nebylo finančně atraktivní.“

Životní prostředí a Bezpečnost a ochrana zdraví
Jaké scóre má práškové a mokré lakování v souvislosti s ochranou životního prostředí a zdraví? „Rozpálení pece vyžaduje poměrně dost plynu, což je nevýhodou práškového lakování.“ Mokré lakování má jiný nedostatek. „Výtěžnost je v tomto případě mnohem nižší než při práškovém lakování. Je to způsobeno tím, že při mokrém lakování přestřik, tj. část barvy končící mimo cílovou plochu, je nevyužitý. Naopak, při práškovém lakování, rekuperační systém na postřikovači může vrátit přestřik do skladovací nádrže k opětovnému použití. Tímto může být při práškovém lakování dosaženo až 95% výtěžnosti. „A jak je to s bezpečností a ochranou zdraví? Barvy používané při mokrém lakování často obsahují rozpouštědla, která se uvolňují při stříkání a zasychání. Práškové barvy neobsahují žádná rozpouštědla, takže je potřeba méně ochranných pomůcek.“

Profesionalita pracovníků je důležitá
Odolnost vůči korozi ošetřeného produktu částečně závisí na typu použité práškové barvy. „Předúprava povrchu před práškovým lakováním je však také velmi důležitá,“ říká Hoppener. „Vyžaduje to kontrolovaný a systematický proces.“ Mnoho společností, včetně SixPointTwo, tento proces plně zautomatizovalo. „Produkty procházejí vždy stejnou předúpravou, která zahrnuje chemické koupele.“ Pracovníci používají pevně stanovené postupy pro měření požadovaného složení těchto koupelí. Další části procesu jsou také zautomatizované. „Nastavení muflové pece musí vždy odpovídat danému produktu. Dalšími faktory v procesu jsou dávkování práškové barvy, napsání správných programů pro zařízení na práškové lakování a síla vrstvy.“ Dobře vyškolení pracovníci jsou zde nepostradatelní. „Poskytuji praktická školení i ve vzdálených zemí jako Izrael nebo Čína. Ve svých montérkách chodím do výrobních dílen, abych předal znalosti a dovednosti, a tak jsem to udělal i v SixPointTwo.“ Prostřednictvím své společnosti M2LAB může být Hoppener také nápomocný při provádění kontrol finální kvality nátěru, například kontrola odolnosti nátěru vůči vlivům prostředí.

Nejnovější vývoj
Podle Hoppenera nedochází ve světě práškového lakování k žádnému velkolepému vývoji. „Stále se vyvíjejí práškové barvy, které vydrží déle a déle, například barvy pro špičkové fasádní konstrukce, které odolají i 20-ti letům slunečního záření.“ Trh je však více méně ustálený. „Mokré lakování se často využívá pro skutečně velké produkty, dále pro produkty, u kterých se vyžaduje extrémně kvalitní vizuální povrchová úprava, nebo pro produkty, které potřebují jen rychlý nátěr. Pro výrobu velkého množství ne příliš velkých produktů je práškové lakování vždy nejlepším řešením. Díky němu je svrchní vrstva mnohem pevnější a celý proces je často levnější, protože ho lze plně zautomatizovat.“

Společnost SixPointTwo má moderní linku pro práškové lakování. Pokud se chcete dozvědět více, prosím kontaktujte Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

 

Leave a comment