ERP systém a laserový řezací stroj si rozumí

Efektivní automatizace výroby začíná prací lidí

 

SixPointTwo má různé vlastní techniky pro zpracování ocelových plechů. Jednou z těchto technik je řezání laserem. Pro tento účel byl v roce 2018 zakoupen laserový řezací stroj Trumpf. Předtím než byl stroj dodán, jsme zvažovali, jaký je optimální způsob komunikace stroje s ERP systémem od ECI Bemet, který SixPointTwo používala řadu let. Gerrit KleinJan ze společnosti ECI Bemet a Tomáš Kautcký ze společnosti Trumpf nám řeknou, co to obnášelo.

Řezání plechů je především o kvalitě a hospodárnosti. Proto je nutné, aby spolu ERP systém a laserový řezací stroj dobře komunikovaly ve všech fázích výroby. „Největší výzvou je vždy zajistit, aby z ERP systému odcházely správné údaje do laserového řezacího stroje tak, aby stroj poskytoval zpětnou vazbu. „Na základě spolupráce se SixPointTwo bylo rozhodnuto nejprve určit optimální proces výroby a řízení“, říká KleinJan, který skutečně zná ERP systém do detailu. „V té době jsem se také podílel na jeho zavedení.“

Outsourcing jako možnost
Společně s týmem SixPointTwo v Nizozemsku a v České republice prošli KleinJan a Kautcký celý proces krok za krokem. Během tohoto procesu byla vyjádřena konkrétní přání. „Společnost SixPointTwo chtěla mít možnost se během procesu rozhodnout, zda zadat objednávku subdodavatelům, v případě že by se jednalo o hospodárnější možnost, a/nebo v případě že by došlo k lepšímu splnění požadavků, čemuž předcházelo zvážení plánování a dostupné kapacity. „Toto rozhodnutí je uděláno částečně na základě informací, které stroj zasílá zpět“, říká KleinJan. Jak to funguje? „Systém ERP sděluje zakázky, které stroj provede. Jedna z věcí, která se k tomu používá je počáteční datum a datum doručení každé zakázky. Stroj pak musí zaslat zpět informaci pro každý pokyn: Kolik času bude trvat na dokončení pracovního úkolu? Je zde dostatek času nebo pracovní úkol vyžaduje příliš velkou kapacitu stroje? V druhém případě se zakázka vrátí do ERP systému a bude zadána subdodavatelům.“

Nesting
KleinJan si všiml, že možnost začleňovat outsourcing do procesu řízení výroby není příliš často využívána. „I když se v procesu zvolilo interní zpracování, možnost zvolit si outsourcing na základě dostupné kapacity byla stále vyžadována. To byla výzva především pro programátora. Vyřešili jsme to propojením ERP a laserového řezacího stroje tak, že jsme do ERP zahrnuli pole, které oznámí, zda je zakázka již vnořena do laserového řezacího systému či nikoli. Každé z těchto polích definuje, jaká data musí laserový řezací stroj poskytnout. Jakmile laserový řezací stroj dokončí zakázku, vrátí konkrétní data pro následný výpočet, např. doba řezání, spotřeba materiálu.“
Další výzvu jsme zaměřili na výjimky: „Co uděláte, jestliže se během výrobního procesu něco pokazí, jestliže je objednávka zrušena nebo dokončena jen částečně? I o tom jsme předem přemýšleli“, říká KleinJan.

Hladký proces
Definování procesu bylo podle Kautckého bezproblémovou záležitostí. „Rychle jsme se shodli: rozhodnutí, jak na to půjdeme nám zabralo jen dva dny. Výzva pro společnost Trumpf nebyla tak velká jako pro ECI Bemet. Naším prvním úkolem bylo poskytnout dokumentaci stroje a dostatečné popisy rozhraní.“ Po dokončení programovacích prací v ECI Bemet, byly provedeny všechny nezbytné testy. Zdálo se, že propojení funguje od začátku. „SixPointTwo mělo důležitou roli v dosažení tohoto skvělého výsledku“, říká Kautcký. „Měli jasnou představu o procesu a přesně věděli, co chtějí. To se v projektech jako tento často nevidí.“ KleinJan: „Dali nám čas, aby si byli jistí, že máme dobrou přípravu. Se společností Trumpf nám to umožnilo dodat skvělý produkt.“

Leave a comment