Chcete se ujistit, že neztrácíte drahocenný čas?

Proveďte kontrolu kritických součástí!

 

Prodané zboží chcete svým zákazníkům dodat co nejrychleji. Společnost SixPointTwo vás v tom může podpořit jako součást vašeho výrobního řetězce. Rádi s vámi budeme spolupracovat na optimalizaci a řízení dodacích lhůt modulů a výrobků. “Složitá situace na trhu ztěžuje vytváření spolehlivých předpovědí. Proto s vámi spolupracujeme na hledání strukturálních řešení, která vám ušetří čas i peníze,” říká Willian van Eerd, CCO společnosti SixPointTwo. “Efektivním řešením může být například skladování kritických komponentů u společnosti SixPointTwo.”

Doba dodání je častým tématem rozhovorů s potenciálními i stávajícími zákazníky. “Toto téma vždy probíráme od začátku, a to i během seznamovací fáze s potenciálními klienty. Abychom našli optimální řešení, provádíme analýzu “nejdelší doby dodání” nebo provádíme mapování toku hodnot.”

Analýza nejdelší dodací lhůty
Analýza nejdelší dodací lhůty poskytuje přehled o části výrobního řetězce, do kterého je SixPointTwo zapojen. “Nejprve diskutujeme o požadované době dodání produktu, který pro vás společnost SixPointTwo vyrábí nebo by mohla vyrábět. Poté prověříme výrobní proces daného výrobku a zjistíme, které komponenty jej zpomalují, tj. kritické komponenty. Často se jedná o nakupované díly s dlouhou dodací lhůtou u složitých kompozitních výrobků. Může se jednat například o speciální senzor nebo elektromotor, který musíme zajistit z Číny. Abychom toto zdržení eliminovali, vypracujeme návrh na skladování těchto nakupovaných dílů. Ve společnosti SixPointTwo jsou pak okamžitě k dispozici ke zpracování, což zkracuje dobu dodání výrobku.”

Vyloučení rizik
Nabídka, kterou pro vás jako pro potenciálního nebo stávajícího zákazníka vypracuje společnost SixPointTwo, bude obsahovat více možností skladování. “Na základě toho se rozhodnete, která rizika chcete vyloučit. Podle toho pak pečlivě upravíme množství zásob. Jedním z takových rizik je například riziko poškození. Chcete se vyhnout tomu, abyste museli odkládat revize nebo upgrady svých výrobků, protože je jich stále hodně na skladě. Zároveň však chcete vyloučit riziko dostupnosti. Protože kritické komponenty musí být na skladě v okamžiku, kdy u nás zadáváte objednávku.”

Jakmile je provedena finální volba, SixPointTwo organizuje řešení a udržuje požadované zásoby kritických komponent. “Neustále držíme prst na tepu tržních podmínek, protože ty jsou velmi proměnlivé. Pravidelně s vámi hovoříme o aktuálních požadavcích na skladové zásoby, které jsou potřebné k tomu, abyste udrželi co nejkratší dodací lhůty pro vaše zákazníky.”

Mapování toku hodnot
Mapování toku hodnot jde o krok dále než analýza nejdelší doby dodání. “Zahrnuje pravidelné mapování celého výrobního řetězce. Tímto způsobem kontrolujeme celkovou dobu realizace projektu a výrobku. V SixPointTwo jdeme dál než jen k procesu, mapujeme výrobní řetězec od začátku do konce. Díky tomu máme přehled o tom, kde je na výrobku přidána hodnota. Na tomto základě pak můžeme určit, kde by se měly nacházet body oddělení a co je k jejich realizaci zapotřebí. Zejména ve složitých výrobních řetězcích je mapování hodnotových toků neuvěřitelně užitečné,” řekl Willian van Eerd. “Objasňuje, kde se drží zbytečné mezisklady. Často se ukáže, že lze dosáhnout značných úspor času i nákladů.”

Leave a comment