De kwaliteit verbeteren door te sturen op processen, geeft me energie.