Stane se blockchain zdrojem pravdy na trhu s ocelí?

Tom Meulendijks: „SteelTrace mění dodavatelský řetězec!“

 

Ručně zkontrolovat produkt z hlediska požadavků zákazníka, právních předpisů a norem zabere tisíce hodin. Výsledkem pak často bývá PDF dokument, na kterém je uvedeno, že produkt splňuje všechny požadavky. Opravdu chcete považovat PDF dokument za neprůstřelnou záruku? Tom Meulendijks, generální ředitel společnosti SteelTrace, si všiml příležitosti a prostoru pro zlepšení.

„Před několika lety jsem pracoval na nástroji pro správu těchto PDF dokumentů pro jednoho dodavatele v petrochemickém průmyslu. Tehdy se předpokládalo, že v takových dokumentech není možné provádět změny. Domníval jsem se, že kontrolní proces by mohl být řádně zabezpečen pomocí technologie blockchain, protože je tím umožněno uchovávat data o normách, předpisech a požadavcích zákazníka. Tato data pak můžete převést do algoritmů, pomocí kterých můžete zkontrolovat a zabezpečit data.“

Zajištění kvality je zásadní
Aby Meulendijks mohl svůj nápad zrealizovat, založil v roce 2017 společnost SteelTrace. Společnost je aktivní v Asii, Spojených státech a v Evropě. „Zaměřujeme se na trh s vysoce kvalitní ocelí, která se používá v (petro)chemickém průmyslu.“ Kvalita oceli a s ní související certifikace je na tomto trhu, který operuje s obrovským množstvím peněz, klíčová. „Pouhým pohledem nedokážete rozeznat rozdíl mezi dobrou a špatnou ocelí. Navíc, ocel často dorazí na místo koncového uživatele potom, co cestovala z továrny přes různé dodavatele.“ Co se papírových dokumentů týká, jedná se o proces, který je velmi náchylný k podvodům. „Představme si, že někdo nakoupí potrubí z vysoce kvalitní oceli od dobrého výrobce oceli a potom koupí levnější potrubí horší kvality. Snadno si tak okopíruje certifikát a číslo značící druh tepelného zpracování oceli určené kvalitnímu potrubí a to vše pak může zaslat společně s potrubím horší kvality, které přeprodá.“

Platforma pro transparentnost a jistotu
SteelTrace dělá dodavatelský řetězec transparentní počínaje výrobcem oceli po koncového uživatele. „Naše platforma vychází ze čtyřech jistot: strukturovaná data v reálném čase, sledovatelnost, ochrana proti podvodům a automatizace.“

Strukturovaná data v reálném čase: efektivita
Kontrolní proces může být pomalý. „Vím o případech, kdy lodě nemohly vyplout, protože manažer kvality byl schopen zkontrolovat papírové dokumenty až týden po laboratorních testech, a pak se objevilo několik problémů.“ Věci jsou jiné, když dodavatelský řetězec spolupracuje s SteelTrace. „Kontrolní činnosti probíhají na jeden zátah. Manažeři kvality, laboratoře a inspektoři zadávají data přímo do platformy a digitálně je podepisují v reálném čase. Jestliže se testovací hodnoty odchýlí od požadavků a/nebo norem, je to ihned detekováno a zaznamenáno.“ Kontrola papírových dokumentů již není nutná, všichni uživatelé platformy mohou kdykoli přesně vědět, v jaké fázi se proces nachází.

Sledovatelnost: každý krok je viditelný
Platforma SteelTrace zajišťuje, že každý krok je viditelný. „Kdo provedl ten test? Byla ta osoba k tomu certifikovaná? Prošel ten stroj certifikací a kalibrací? Byl ten inspektor oprávněn k podpisu? Vše je vidět. Navíc jsou všechna data zabezpečená pomocí technologie blockchain a lze je vždy zpětně vysledovat ke zdroji.“ Data lze snadno zkontrolovat pomocí chytrého telefonu. „Každý uživatel platformy má zabezpečenou digitální identitu, která ho identifikuje.“

Ochrana proti podvodům
Identita každého, kdo má nějakou roli v kontrolním procesu v rámci dodavatelského řetězce je předem zkontrolována a jsou stanoveny jeho pravomoci. Sledování množství a převod vlastnictví jsou další součástí integrované ochrany proti podvodům. „Při prodeji jsou certifikáty převedeny současně s vlastnictvím produktů. Certifikáty jsou vždy propojeny s produkty. V rámci platformy SteelTrace je vždy tolik certifikátů, kolik je kontrolovaných produktů. To odstraňuje motivaci k podvodům.“ Další informace naleznete v níže přiloženém textu.

Nepozorovaný podvod není možný
Výrobce vyrobí 1 000 kusů potrubí z vysoce kvalitní oceli, které jsou vloženy do databáze SteelTrace. Tato sada 1 000 kusů potrubí je označena certifikátem a zkontrolována. Kdykoli výrobce prodá jeden kus potrubí z této sady, přechází vlastnictví tohoto jednoho kusu potrubí na kupujícího spolu s certifikátem. Představme si, že někdo zakoupí 19 kusů potrubí podřadné kvality na černém trhu a jeden kus kvalitního potrubí z výše zmíněné sady. Tato osoba si poté vyžádá certifikát pro jeden kus kvalitního potrubí z platformy SteelTrace. Tento krok je digitálně zaregistrován. Jestliže pak tato osoba označí 19 kusů potrubí podřadné kvality číslem značící druh tepelného zpracování, které náleží kvalitnímu potrubí, pak bude mít kupce pro každý kus potrubí. Předtím než dojde k převodu každé trubky s certifikátem, musí si kupující vyžádat digitální certifikát ze SteelTrace. Jakmile tak udělají, 19 kupců dostane od SteelTrace zprávu, které je informuje, že certifikát již není ve vlastnictví prodávajícího. Tím poznají, že je něco špatně. 

Automatizace: v souladu s návrhem
Všechny normy, požadavky a data zprostředkované dodavatelem jsou zautomatizovány. Díky tomu jsou všechny řídící a monitorovací procesy automatizovány a data jsou ihned k dispozici v celém rozsahu. Testy a testovací hodnoty lze kontrolovat automaticky. Manuální kontroly, které jsou náchylné k chybám, již nejsou nutné. Meulendijks: „Výsledkem je, že zákazníci ušetří desítky tisíc pracovních hodin jednoho člověka, což se rovná milionům euro. To je náš obchodní záměr.“ Nicméně, lze ušetřit ještě více. „Protože se tímto zlepší rizikový profil společnosti, náklady na pojištění klesají. Spolehlivému dodavatelskému řetězci se vyplatí snížit počet nežádoucích případů: k předčasnému poškození materiálů bude docházet méně často. V rámci due diligence (tzv. finanční prověrky) bude majetek lépe ohodnocen.“ Meulendijks se již dlouho nesetkal se skeptickými reakcemi na technologii blockchain. „Naše cílová skupina má zájem o jakékoli bezpečné digitální řešení, které umožňuje pracovat ještě efektivněji.“

SteelTrace mění dodavatelský řetězec
Meulendijks vidí na trhu s ocelí mnohem více uplatnění. „Můžeme také zajistit, aby i procesy a doplňky k základnímu materiálu z oceli byly transparentní a bezpečné. Týká se to například svařování, kování oceli nebo přidávání plastu do potrubí. Můžeme také zviditelnit informace o uhlíkové stopě a skóre ESG.“ Meulendijks vidí i další užitečné uplatnění: „Zviditelnění země, ve které byly ocelářské operace provedeny. To vám umožní ukázat do jakého daňového pásma vaše společnost spadá, což znamená, že se můžete vyhnout nadměrným daňovým výměrům.“ Meulendijks se dívá ještě dále: Ambicí společnosti SteelTrace je stát se jediným zdrojem pravdy pro celý dodavatelský řetězec oceli.“

Leave a comment