Svařovací robot se již nikdy nezastaví

SixPointTwo uvedla do provozu druhého svařovacího robota

 

SixPointTwo má nyní dva svařovací roboty, oba dodané společností Valk Welding. Proč jsou svařovací roboti nepostradatelní? Mohou být ještě výkonnější? Ad van Boxel, technický poradce ve společnosti Valk Welding, se podělí o své myšlenky.

SixPointTwo poprvé oslovila společnost Valk Welding v roce 2016. Rozšíření výrobní kapacity si vyžádalo dodatečné rozšíření svářecích kapacit. „Platí to zejména pro svařování v sériové výrobě,“ říká van Boxel. Další nárůst výroby vedl k zakoupení druhého svařovacího robota v roce 2021. „Stejně jako v prvním případě, i zde se jedná o kompletní systém svařovacího robota, ve kterém je svařovací robot namontován na stabilním H-rámu. Také jsme dodali DTPS: softwarový balíček pro programování offline.“

Efektivní využití času
Jaký je výkon svařovacích robotů v porovnání s výkonem profesionálů? „Výzkum ukazuje, že svářeč ve skutečnosti vynakládá na svařování 15% až 20% svého času. Ve zbývajícím čase se věnuje jiným činnostem, jako je příprava a měření produktu. Naopak, dobře seřízené robotické pracoviště využije 70% až 80% času z doby provozu pro sváření.“ Jestliže vezmete v úvahu, že je stále obtížnější najít kvalifikované svářeče a že pracovní den svářeče skončí po osmi hodinách práce, pochopíte, proč jsou svařovací roboti nenahraditelní. „Svařovací robot se jen tak nezastaví. V závislosti na výrobní zakázce, můžete stisknout start, zhasnout světla a jít domů.“ Pro manuální činnosti nutné pro instalaci robota už nepotřebujete kvalifikovaného svářeče. „Může je provádět jakýkoli pracovník.“

Programování offline pro získání dalšího času pro výrobu
DTPS, softwarový balíček pro programování offline, šetří společnosti SixPointTwo ještě více času. „Existují dvě možnosti programování: programování online a offline. Programování online se provádí na samotném robotu. Během tohoto programování není možné použít robota při výrobě.“ Programování offline tuto nevýhodu nemá. „Snižují se tím prostoje. Zatímco stroj běží, můžete programovat na počítači. A když je program připraven, odešlete ho do svařovacího robota.“

Vždy si najde svar
Při výběru robotického svařovacího systému bylo pro SixPointTwo důležitým požadavkem na výkon provedení na základě konceptu First Time Right (tj. na první dobrou). „Náš svařovací robot je vybaven funkcí Quick Touch Sensing. To znamená, že může předvídat odchylky. Pomocí svařovacího drátu si nejdříve prohlédne produkt, aby určil, kde je svar. Program se tímto automaticky upraví pro každý svar, což znamená, že získáte dokonalý svářečský výsledek.“ Podle pana van Boxela to je přesně to, co firmy zpracující kovy potřebují. „Uveďme si příklad, kovový plát si může „sednout“ a vždy má mnoho odchylek. Tento svařovací robot si s tím snadno poradí.“

Měří a kontroluje
Je důležité, aby si robot udržoval kontrolu nad procesem. „Svářecí zdroj a robot spolu totiž komunikují. Robot si v případě potřeby přidá svařovací drát a automaticky se zastaví, pokud dojde k problému nebo mu dojde svařovací drát.“ Navíc je robot vybaven funkcí Automatic Tool Control (ATC). Tento program robotovi umožňuje zkontrolovat, zda je nástroj (svařovací hořák) stále ve své původní poloze na rameni robota. Uživatel robota si může sám nastavit požadovanou frekvenci kontrol. Pokud se objeví nějaké problémy, robot je hlásí. Uživatel je pak může opravit nebo si je nechat opravit.“ Funkce ATC zajišťuje, že robot podává stejný výkon od okamžiku doručení informace. „Svařovací hořák, který není ve správné poloze, by neměl produkovat abnormální výsledky.“

Stále ve vývoji
Společnost Valk Welding má pobočky v Polsku, Švédsku, Dánsku, Německu, České republice, Francii, Nizozemsku, Belgii a Irsku. Společnost dodává svařovací roboty pouze od Panasonic. „Naše spolupráce se společností Panasonic sahá do roku 1988. Náš manažerský tým je součástí vývojového týmu v Panasonic. Jsme proto důkladně obeznámeni s jejich systémy a všichni naši technici jsou vyškoleni v práci s nimi. Pokud má zákazník problém, dokážeme ho vyřešit.“

Vývoj jde rychle dopředu. Společnost Valk Welding se zavázala k plně automatizovanému programování offline. „Aby to bylo pro naše zákazníky ještě jednodušší, chceme zkrátit dobu programování pro velký počet aplikací. Pro naše konstrukce z oceli jsme již dosáhli úrovně, kdy lze generovat programy offline pomocí 3D balíčků.“ Bude-li možné všechny naše výrobní programy vypracovat ve verzi offline, novým krokem vpřed bude skutečnost, že se svařovací robot stane ideálním i pro kusovou výrobu a již se nikdy nezastaví.

 

Leave a comment