Práce v mezinárodně orientované společnosti

Pascal Claessen: „Každý den nám nabízí zkušenost k učení“

 

Spousta rozmanitosti a spousta kontaktů, s kolegy i se zákazníky. Toto bylo uvedeno v popisu volné pracovní pozice administrativní podpory v obchodním oddělení v SixPointTwo. To byl důvod, proč se Pascal Claessen rozhodl o tuto pozici ucházet. Nyní, o rok a půl později, vykonává jinou práci v SixPointTwo, takovou, která mu vyhovuje ještě lépe.

Pascal právě dokončil kurz dopravy a logistiky MBO (jedná se o střední odborné vzdělání) ve městě Venlo, Nizozemsko. Předtím pracoval na částečný úvazek v pohostinství, měl stáže v několika velkoobchodech a také se zabýval plánováním dopravy. „Administrativní podpora v obchodním oddělení v SixPointTwo byla moje první skutečná práce.“

Dohody orientované na budoucnost
Pascal právě zahájil studium Technické obchodní administrativy. V SixPointTwo jsme se jasně dohodli. „Začal jsem tam pracovat se záměrem postoupit na úroveň vyššího odborného vzdělání v rámci společnosti. Pravidelně se setkávám se svým nadřízeným Willianem van Eerdem a hovoříme o tom, v čem se mi daří, jaké jsou oblasti pro zlepšení a jak se mohu dále rozvíjet.“

Kombinace práce a studia
Pascal pracuje čtyři dny v týdnu a čtvrtky chodí do školy. „Pokud mám test například v pondělí večer, mohu si vzít volno i během celého dne. Nikdy to není problém. Jasně jsme se předem dohodli, protože můj nadřízený považuje osobní rozvoj za důležitý.“ Pracovat a studovat zároveň je náročné. „Byl jsem opravdu dost vytížený, zvlášť když jsem začínal. Večery a víkendy jsem trávil studiem. Teď už je toho méně, protože jsem kurz téměř dokončil. Stanu se absolventem v únoru 2023.“

Další pracovní pozice
Díky vzdělání a osobnímu rozvoji se Pascalovi podařilo udělat nový krok. „Od února 2022 pracuji jako výpočtář a plánovač. To jde ruku v ruce s mým vzděláním.“ Co ta práce obnáší? „Vedoucí obchodu mi předkládá požadavky zákazníků. Probíráme je společně a/nebo se zákazníky. Poté za pomoci našeho programu a mých znalostí vypočítám nákladovou cenu. Tu následně předložím vedoucímu prodeje. Společně projednáme kalkulaci a na základě toho vypracujeme cenovou nabídku.“

Příprava práce vyžaduje mnoho konzultací. „Udržuji úzký kontakt s nákupčím ve městě Weert, Nizozemsko, a s nákupčím v České republice. S kolegy z České republiky také konzultuji technické záležitosti, plánování, možnosti výroby a specifikace vyráběného produktu. Často také komunikuji se zákazníky, především ohledně specifických požadavků a dodacích lhůt. Mám rád, když vím, jak se situace vyvíjí. Jakmile jsou požadavky a specifikace zákazníka jasné, můžeme, v případě potřeby, zákazníkovi předložit doporučení, abychom mohli optimalizovat design a tím vylepšit jeho produkty. Součástí tohoto procesu může být zlepšení fyzických aspektů jako je pevnost produktu a výběr materiálu, dále pak úspora nákladů pro zákazníka.

Velké výzvy
„Bylo příjemné začít jako administrativní podpora v obchodním oddělení,“ říká Pascal. „Ale mnohem větší nároky jsou na mě kladeny jako na výpočtáře a plánovače. To je pro mě velká výzva!“ Běžně vyřizuje několik požadavků současně. Odpovídá také na dotazy zákazníků a kolegů. „Je tudíž důležité pracovat strukturovaně. Musel jsem se to naučit. Hovořil jsem se svým nadřízeným o tom, jak se s tím vypořádat. Věci se v této oblasti neustále zlepšují. Kalkulace cen probíhala od začátku dobře. Komunikace se zákazníky a kolegy mě baví a dělám to dobře. To je moje silná stránka.“ Po dokončení studia Technická obchodní administrativa, plánuje navštěvovat kurz 3D kreslení. „Vzhledem k tomu, že se také trochu věnuji technickým oborům, bude užitečné, když dokážu sám vytvářet a upravovat výkresy zákazníků tam, kde to bude nutné. To mi umožní, abych byl zákazníkům ještě více nápomocný a mohl jim lépe poradit. Navíc mám i další možnosti se dále rozvíjet v technické oblasti prostřednictvím dalších školení a kurzů.“

Atmosféra
Výzvy v práci jsou pro Pascala důležité, má však rád i běžnou pracovní atmosféru. „Práce v naší kanceláři ve městě Weert je nesmírně příjemná. Jsme malá skupina deseti lidí, pomáháme si, kde je potřeba. Objeví-li se nějaká výzva, společně se snažíme najít řešení. Vždy se nám to nakonec podaří. Společný páteční oběd zajistí, že pracovní týden vždy zakončíme příjemným způsobem.“ Těší nás také úzká spolupráce s českými kolegy. „V létě se pořádá Summer Party, na kterou jezdíme do České republiky. Posilujeme tak vztahy s kolegy z České republiky. Už jsem tam byl několikrát.“

Nepřetržitý růst
Jak vidí Pascal svou budoucnost? Jaké jsou jeho ambice? „Chci dál pokračovat v osobním rozvoji. SixPointTwo mi k tomu dává dostatek prostoru. Poradenství, školení, kurzy – to všude nedostanete. Kromě toho společnost stále roste a já se učím nové věci každý den. Jsou zde stále nové výzvy, proto bych chtěl dál růst společně se SixPointTwo.“

Leave a comment