Jak najdete dobrého montážního partnera?

Bart Smulders z B-Style o spolupráci se SixPointTwo:
„Musíte si rozumět, aniž byste si museli vše vysvětlovat.“

 

V roce 1973 vynalezl Ad Smulders dodávku pro invalidní vozíky. To byl začátek B-Style, společnosti, kterou nyní řídí jeho syn Bart Smulders. V roce 2022 B-Style doručila sady pro přestavbu vozidel z města Oss do vybraných společností po celém světě. Takto mohou tyto společnosti přestavět běžná komerční vozidla od různých výrobců na dodávky, autobusy, městské autobusy či taxibusy pro invalidní osoby. „Více než 95% našich sad k přestavbě vozidel je zasílána do zahraničí včetně Austrálie, Asie, Spojených států a Evropy“, říká Bart Smulders.

B-Style přestavuje komerční vozidla po mnoho let a prodává zákazníkům v Nizozemsku i v dalším evropských zemích. „V roce 2017 jsme se rozhodli plně se zaměřit na dodávání sad pro přestavbu vozidel společnostem, které se tímto zabývají. Je to dáno tím, že se trh v průběhu let velmi změnil. Stále více firem zabývajících se přestavbou vozidel se začalo zapojovat, zatímco zákonné požadavky a certifikace byly stále rozsáhlejší a obtížnější.“ Tato změna je v souladu s inovativním přístupem společnosti. „Náš tým 20 lidí se plně soustředí na vývoj, dodávky a servis přestavovacích systémů a na řešení pro kombinovanou dopravu. Nyní se můžeme ještě více zaměřit na vývoj produktů: stavbu a testování prototypů.“

Vždy kompletní řešení
Jakákoli sada pro přestavbu vozidel, kterou B-Style dodává pro konkrétní obchodní využití, může být použita kdekoli na světě. „Za tímto účelem podrobně sledujeme trh a zákonem stanovené požadavky a certifikace. Společnost zabývající se přestavbou taxibusů Volkswagen ve Finsku dostane zcela stejnou sadu pro přestavbu vozidel jako společnost zabývající se přestavbou vozidel na Středním východě. Takový taxibus se tímto stává vhodný pro jízdu na zasněžených silnicích v horách i pro výlety v poušti. Takto zvyšujeme celkovou kvality sady.“

Bezpečnost na prvním místě
B-Style zbavuje své zákazníky jejich obav. „Zařídíme veškerou dokumentaci týkající se certifikace a zákonem stanovených požadavků. Bez ohledu na to, zda je náš zákazník ze Španělska, Indie či Austrálie, může si být jistý, že splníme všechny požadavky dané země.“ B-Style také zajišťuje veškeré záležitosti s výrobci užitkových vozidel. „Vydají osvědčení o neexistenci námitek pro ty sady, které vyrábíme pro jejich užitková vozidla. Jsme mimo jiné prémiovým partnerem společnosti Volkswagen a nositeli certifikátu Van Partner společnosti Mercedes. Jestliže sada putuje do Hong Kongu, Volkswagen Hong Kong může ihned zkontrolovat, zda je vyhovující.“ Všechna tato opatření jsou nezbytná, protože se v těchto souvislostech zabýváme přepravou cestujících. „Bezpečnost lidí je klíčová. Musíme zaručit, že přestavba zůstane celistvá i v případě nehody.“

Montáž
Zaměřit se výhradně na sady pro přestavbu je významnou změnou ve fungování. „Například mimo jiné zajišťujeme, že společnosti zabývající se přestavbou, kterým dodáváme, mají plnou kontrolu. Co se těchto společností týká, musí mít možnost se plně spolehnout na kvalitu našich sad pro přestavbu. Každá sada musí být proto kompletní, do posledního šroubku.“

Mnoho dílů, ze kterých jsou sady pro přestavbu složeny, například plechové díly, kabelové svazky a plastové části, jsou vyrobeny partnerskými firmami. Vzhledem k tomu, že montáž je časově náročný proces, rádi spolupracujeme s partnery, kteří umí díly nejenom vyrobit, ale také sestavit větší části. Čas, který tímto ušetříme, můžeme věnovat do vývoje a servisu produktů.“

Spolupráce se SixPointTwo
Po úvodní schůzce s Imanen Landheerem v prosinci 2021, byla začátkem tohoto roku navázána spolupráce se SixPointTwo. „Hledali jsme novou firmu, která umí provádět i montážní práce. Dohodli jsme se, že začneme pozvolna. Nejprve jsme si vyžádali cenovou nabídku a poté zadali zakázku na výrobu jednoduchých ocelových dílů. Zakázku jsme postupně rozšiřovali na výrobu dílů ve větších sérií a na výrobu složitějších dílů. Nyní jsme udělali další krok: SixPointTwo také sestavuje velké díly.“

Posuzování montážních partnerů
Na jakém základě posuzuje B-Style montážní partnery? „První podmínkou je, že jejich výrobek má splňovat naše požadavky. To vyžaduje správnou interpretaci našich výkresů! Také očekáváme, že budou přemýšlet o chytřejších způsobech výroby produktu.“ Mimo to, je důležitá komunikace. „Dostáváme rychlé odpovědi na naše otázky? Reagují rychle, zvažují různá řešení společně s námi a, v případě chyb, mají odvahu zabrat a dotáhnout to konce?“

Dalším požadavkem je vzájemné porozumění. „Pokud například určíme, že produkt nesmí být ostrý, náš partner musí chápat, proč to požadujeme a také, co tím máme na mysli. Vždyť vše, co vyrobíme prochází pod lidskýma rukama, v SixPointTwo, u nás, ve společnostech zabývající se přestavbou a také u dopravců.“ Dalším důležitým aspektem je, že byste neměli vše vysvětlovat. „Kdysi jsem slyšel příběh jednoho podnikatele, který si nechal vyrobit díly pro spotřební zboží od montážního partnera ze zahraniční. Tyto díly splňovaly všechny technické požadavky. Měly však jedno nevýhodu – příšerně páchly. Zmíněný montážní partner byl pobouřený, když ho o tom podnikatel informoval. Kde v požadavcích bylo uvedeno, že toto není dovoleno? No, když musíte i tohle vysvětlovat…“

Budoucnost
Období zkoumání toho, co si B-Style a SixPointTwo mohou navzájem nabídnout je u konce. Bart Smulders na to nahlíží pozitivně. „Budeme pokračovat ve spolupráci. Jedním z problémů je, že trh je v tuto chvíli nepředvídatelný. Trh se stále nevzpamatoval z korony. Vozidla jsou dodávána se zpožděním. Důsledkem toho se nemůžeme dívat dále než dva či tři měsíce dopředu. Hovoříme o tom s našimi zákazníky a partnery. Ale pokud se bude trh vyvíjet tak, jak doufáme, pak spolupráce se SixPointTwo rozhodne poroste!“

Zajímá vás, co může SixPointTwo udělat pro vaši společnost jako montážní partner? Pokud ano, prosím kontaktujte pana Imana Landheera, tel. +31 6 4224 3466, e-mail iman.landheer@sixpointtwo.eu.

 

 

Leave a comment