Co se děje s cenami oceli?

Arold Kanen: “Dodávky oceli se postupně vracejí na normální úroveň, tlak na cenu zůstává proměnlivý.”

 

Rostoucí ceny a pokles dostupnosti surovin svědčí o znepokojujících časech pro průmysl již od první poloviny roku 2021. V kovoprůmyslu se například pečlivě sleduje vývoj oceli. Co se děje s cenami oceli? Kdy se dodávky vrátí k normálu? Přečtete si názor odborníka: Arold Kanen ze společnosti MEKA Steel z města Bladel.

EKA Steel dodává zákazníkům, ke kterým patří i SixPointTwo, ocelové plechy. „Náš přístup je založen na smluvním vztahu. Obchodujeme přímo s ocelárnou. Předvídáním vývoje trhu se snažíme našim zákazníkům na určitou dobu vyjednat co nejvýhodnější podmínky, cenové i týkající se objemu, pro požadovanou jakost oceli. „MEKA Steel ignoruje tradiční obchodní kanály – dodavatele/velkoobchody s vlastními zásobami a prodejci. „Jsou řízeny nabídkou. Naše práce se řídí poptávkou. Jednáme jedině podle pokynů našich zákazníků.“

Jak fungovat v náročných časech
Až do léta roku 2021 byl trh velmi proměnlivý. Během krátké doby cena oceli několikrát dosáhla nového maxima. Co dokázala společnost MEKA Steel v té době udělat pro zákazníka? „Například zákazníkům, jejichž prioritou je zajištění výrobního postupu v delším časovém horizontu, jsme již v roce 2020 doporučili, aby si včas rezervovali materiál, tak aby pokryli dostupnost jejich požadované třídy oceli.“ Správné smluvní období bylo zásadní v následujícím: „V období růstu cen se snažíme získat smlouvu za konkurenceschopnou cenu, na nejdelší možnou dobu a co v největším objemu.“ To znamenalo dívat se dále než obvykle: „Zákazníkům, kteří si běžně uzavírali smlouvy v rozsahu 2-3 měsíců, jsme dojednali smlouvy v rozsahu minimálně 6 měsíců. To mohlo znamenat, že dohodnutá cena byla vyšší než průměrné cena v době uzavření smlouvy. Protože však poté cena oceli raketově vyletěla mnohem výše, smluvní cena byla pod úrovní tržního průměru za smluvní období.“ Stejně jako mnoho dalších zákazníků MEKA, i společnost SixPointTwo si zajistila velkou část požadovaného množství oceli pro rok 2021.

Vnitřní model
MEKA Steel bedlivě sleduje vývoj trhu s cílem nabídnout zákazníkům co nejlepší služby. „Nemáme křišťálovou kouli. Nemůžeme vidět, jaká bude cena oceli v určitou dobu,“ vysvětluje Kanen. „To, co můžeme udělat je určit trendy pro období 3 až 6 měsíců.“ K tomu MEKA Steel používá svůj vlastní model s několika proměnnými, které by mohly ovlivnit cenu. „Mezi tyto proměnné patří dostupnost surovin, kapacita v ocelárně, současné a/nebo globální události jako je krize způsobená Covidem, měnové poměry, omezení dovozu/vývozu a počet logistických přesunů mezi mezinárodními regiony.“ Kanen toto přirovnává k přístrojové desce: „Vidíme, že se ukazatele pro různé proměnné pohybují na červenou nebo zelenou, což nám dává informace o vývoji cen a dostupnosti oceli v čase. To znamená, že jsme vždy v předstihu před běžným trhem. V souvislosti s konkrétními potřebami našich zákazníků, můžeme využít naše znalosti trhu k vytvoření vhodných a osobitých návrhů (nákupních) smluv.“

Přehřívání trhu
Jak Kanen nahlíží na situaci na trhu s ocelí? „Překročili jsme nejnižší bod Covidové krize. Výroba oceli se opět rozběhla ve všech regionech světa. Snahou jednotlivých regionů je především uspokojit poptávku po oceli na svých vlastních trzích. To v Evropě působí potíže, protože velká část evropské poptávky po oceli musí být dovážena z jiných regionů.“ Je tu další výzva: „Ocelárny fungují po celý rok 2021 na 100% své kapacity. Poptávky z kovoprůmyslu, především z automobilového průmyslu, stavebnictví a strojírenství v roce 2020 dlouhodobě stagnovaly, nicméně, v roce 2021 začaly opět nabírat tempo. Jelikož ocelárny omezily výrobu, trvalo několik měsíců, než se výrobní kapacita vrátila na normální úroveň. Všechny tyto faktory způsobily přehřátí trhu.“

Možnosti do budoucna?
Právě teď si mnoho společností zajistilo a/nebo zarezervovalo požadované množství oceli pro rok 2021. „To vedlo k tomu, že po létě poptávka poněkud slábla. Podobný vývoj se také projevil i u jiných základních surovin, například čipy, stavební materiál a ropa. Navíc, různá průmyslová odvětví stále spoléhají na vládní podporu, což znamená, že některé objednávky budou přesunuty do roku 2022. Slábnoucí poptávka znamená, že se nárůst cen v Evropě ustaluje. Proto neočekávám žádné další obrovské navýšení cen, a to ani v roce 2022.“

Podle Kanena, by se dostupnost a výrobní kapacita oceli mohla vrátit na normální úroveň v roce 2022. „V ocelárnách, kde bývala dodací lhůta mezi 6 a 10 týdny na běžném trhu, čekáme v současné době na novou výrobu mezi 10 a 20 týdny. Očekává se, že se dodací lhůty zkrátí v průběhu roku 2022, ale abych byl upřímný, je to podobné jako číst z čajových lístků.“

Kanen předpovídá, že dostupnost oceli bude pomalu narůstat, což umožní stabilizaci základní ceny oceli a případně její pokles v průběhu času. „Toto bude zpočátku zřejmé u základních méně kvalitních tříd oceli. Nicméně, jakmile dojde k větší dostupnosti v následném zpracování oceli, včetně galvanizace a moření, tlak na cenu se dále zvýší na všech frontách. Dokud bude světový trh stále nevyvážený, ceny oceli zůstanou velmi proměnlivé. To by mohlo (i nadále) vytvářet velké cenové rozdíly v rámci kategorií oceli. Proto je důležité, aby partneři dodavatelských řetězců již nyní pokračovali, více než kdy předtím, v dialogu o poptávce a kapacitě výroby oceli!“

Společnost SixPointTwo pozorně sleduje vývoj na trzích se surovinami. MEKA Steel je jedním ze tří strategických partnerů SixPointTwo. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

Leave a comment