Čím se jako zaměstnavatel odlišujete?

Magda Rajdlová: „Jsme středně velká profesionální společnost s rodinou atmosférou.“

 

Je to výzva pro každou společnost – získat a udržet si ty správné lidi a zajistit jejich angažovanost. Personalistka Magda Rajdlová a provozní ředitel Petr Mátl vysvětlují, jak se k tomu SixPointTwo staví.

„Personální oddělení je dnes úzce spjato s marketingem,“ říká Magda. Chceme ukázat, že jsme profesionální společnost s otevřenou rodinnou atmosférou. To je to, co nás odlišuje od velkých společností s tisíci zaměstnanci.“

Jeden tým, jeden cíl
Magda představuje celkové vystupování společnosti SixPointTwo, které je v souladu se společenskou odpovědností firmy. To je založeno na předpokladu, že zaměstnanci pracují jako tým. K tomu je potřeba zajistit, aby se zaměstnanci mohli setkávat a zůstávali spolu v kontaktu. „Zaměstnanci personálního oddělení jsou pravidelně přítomni ve výrobě a mluví se zaměstnanci o jejich starostech. Jednatel společnosti Marco Wielink a Petr pravidelně prochází výrobou, kdokoli ze zaměstnanců s nimi může přímo mluvit. „Marco zná jménem téměř všech 100 stálých zaměstnanců,“ podotýká Petr. „Naši lidé ví, že je vnímáme,“ říká Magda. „Každý zaměstnanec dostane o Vánocích od vedení osobní dopis. A když máte narozeniny, dostanete přání od svých kolegů.“

Neformální aktivity
Zaměření se na budování týmu je pro SixPointTwo charakteristické. Proto firma pořádá různé společné aktivity, jako například originální interní soutěž o putovní poháry, kdy jednotlivé disciplíny probíhají přímo v pracovní době, dále pak letní party a každoroční vánoční večírek, na kterých se všichni kolegové scházejí. „Jedná se o dobré příležitosti, jak si popovídat se zaměstnanci,“ říká Petr. „Na vánočním večírku se ohlédneme za uplynulým rokem a podíváme se na budoucnost naší společnosti. Na toto téma také diskutují týmový vedoucí a zaměřuje se na to náš měsíční informační leták.“ Tím zajišťujeme, že jsou zaměstnanci informováni a zapojeni do rozvoje SixPointTwo.

Zaměstnanci provádí nábor nových kolegů
Zaměstnanci ví lépe než kdokoli jiný, čím je práce v SixPointTwo výjimečná. Proto je personální oddělení zapojuje do náboru nových kolegů. „Může to být například člen rodiny, kamarád nebo známý. Pokud bude uchazeč, kterého navrhujete přijat, získáte bonus. „Takto jsme do výroby získali několik nových kolegů,“ říká Magda. „Tento přístup přináší úspěch i na vedoucích a technických pozicích,“ říká Petr. „Jako zaměstnanec jen tak někoho bezdůvodně nedoporučíte, proto to funguje.“

Sponzorství a viditelnost
V rámci personálního marketingu je velmi důležité firmu zviditelnit. SixPointTwo si proto udržuje dobře viditelný profil v Humpolci a okolí. „Mimo jiné, sponzorujeme akce jako koňské dostihy a autokros – obě, již tradiční, velkolepé události v Humpolci. Také jsme finančně podpořili místní fotbalový klub na oslavu jeho 100. výročí“, říká Magda. „Na takových akcích máme zdarma atrakce pro děti. Mezitím co si děti hrají, využijeme příležitost a hovoříme s jejich rodiči.“ Nabízení volných míst a dělání reklamy zde není cílem, vysvětluje Petr. „Jde o to dát lidem vědět, že jsme tady a že naše dveře jsou vždy otevřené, i když zrovna nemáme volná pracovní místa. Sám plakát na naší budově vyzývá kolemjdoucí, že se mohou ozvat a my jim vždy rádi ukážeme naši výrobu a pracovní prostředí.“

LinkedIn a agentury
SixPointTwo skutečně spouští poutavé a hravé náborové kampaně pro reklamní účely. Například jsme jednou projížděli Humpolcem v oranžové motorizované tříkolce, tzv. tuk-tuk, a rozdávali letáky, spolu s oranžovými balonky a zmrzlinou. „To nám přivedlo mnoho pracovníků do výroby,“ říká Magda. Takové kampaně jsou však méně vhodné pro nábor techniků a vedoucích pracovníků. Petr říká: „U těchto pozic zůstáváme velmi aktivní na sociálních sítí. Žádáme naše zaměstnance, aby sdíleli volná místa přes LinkedIn. Chceme naši síť využít na plno.“ Také spolupracujeme s pracovními agenturami a někdy s headhuntery (tzv. lovci mozků). „Například, abychom získali dobře anglicky hovořící lidi s technickým vzděláním, takoví se jen stěží najdou.“

Objevujeme technické talenty
SixPointTwo hledá technické talenty i jinou cestou, říká Petr. „Spolupracujeme se středními technickými školami a zaměřujeme se na studenty ve věku 14 až 18 let. Zveme je, aby u nás absolvovali jejich povinnou technickou praxi. Takto je poznáme a můžeme jim ukázat, jak se SixPointTwo odlišuje od velkých anonymních společností s tisíci zaměstnanci. Snažíme se tak přilákat nadějné mladé lidi. Už nám to přineslo úspěch.“

Perspektiva pro současné zaměstnance
Protože chce SixPointTwo pokračovat v růstu, je přilákání nových lidí nutností. Zároveň je důležité, aby současní zaměstnanci zůstali spokojení a motivovaní. Zdravé a bezpečné pracovní prostředí je proto nutným předpokladem. K pracovní spokojenosti přispívají i společné aktivity. „Navíc povzbuzujeme zaměstnance k osobnímu růstu.“ Petr uvádí následující příklady: „Zaměstnanci pracující ve výrobě, kteří začali po zaškolení vykonávat práci na vyšší úrovni. Obslužní pracovníci, kteří postoupili na technické či dokonce vedoucí pozice.“ Ti, kteří na sobě chtějí pracovat, se mohou rozvíjet absolvováním různých školení a kurzů. „Pořádáme například kurzy češtiny pro zaměstnance ze zahraničí a kurzy angličtiny pro techniky a vedoucí zaměstnance. Vedoucí výroby mohou absolvovat školení v metodologii štíhlé výroby.“

Start-up a další rozvoj
V personálním marketingu si SixPointTwo udržuje vysoký profil, říká Magda. „Mnoho firem přitahuje lidi, kteří již mají všechny dovednosti pro konkrétní práci. Nám funguje lépe, když někoho zaměstnáme a poskytneme mu příležitost k dalšímu rozvoji v rámci firmy. I v tom jsme jiní!“

 

 

Leave a comment