nlencs

+31 (0)495 727 001

info@sixpointtwo.eu

Efektivní automatizace výroby začíná prací lidí

Efektivní automatizace výroby začíná prací lidí

ERP systém a laserový řezací stroj si rozumí

Efektivní automatizace výroby začíná prací lidí

 

SixPointTwo má různé vlastní techniky pro zpracování ocelových plechů. Jednou z těchto technik je řezání laserem. Pro tento účel byl v roce 2018 zakoupen laserový řezací stroj Trumpf. Předtím než byl stroj dodán, jsme zvažovali, jaký je optimální způsob komunikace stroje s ERP systémem od ECI Bemet, který SixPointTwo používala řadu let. Gerrit KleinJan ze společnosti ECI Bemet a Tomáš Kautcký ze společnosti Trumpf nám řeknou, co to obnášelo.

Řezání plechů je především o kvalitě a hospodárnosti. Proto je nutné, aby spolu ERP systém a laserový řezací stroj dobře komunikovaly ve všech fázích výroby. „Největší výzvou je vždy zajistit, aby z ERP systému odcházely správné údaje do laserového řezacího stroje tak, aby stroj poskytoval zpětnou vazbu. „Na základě spolupráce se SixPointTwo bylo rozhodnuto nejprve určit optimální proces výroby a řízení“, říká KleinJan, který skutečně zná ERP systém do detailu. „V té době jsem se také podílel na jeho zavedení.“

Outsourcing jako možnost
Společně s týmem SixPointTwo v Nizozemsku a v České republice prošli KleinJan a Kautcký celý proces krok za krokem. Během tohoto procesu byla vyjádřena konkrétní přání. „Společnost SixPointTwo chtěla mít možnost se během procesu rozhodnout, zda zadat objednávku subdodavatelům, v případě že by se jednalo o hospodárnější možnost, a/nebo v případě že by došlo k lepšímu splnění požadavků, čemuž předcházelo zvážení plánování a dostupné kapacity. „Toto rozhodnutí je uděláno částečně na základě informací, které stroj zasílá zpět“, říká KleinJan. Jak to funguje? „Systém ERP sděluje zakázky, které stroj provede. Jedna z věcí, která se k tomu používá je počáteční datum a datum doručení každé zakázky. Stroj pak musí zaslat zpět informaci pro každý pokyn: Kolik času bude trvat na dokončení pracovního úkolu? Je zde dostatek času nebo pracovní úkol vyžaduje příliš velkou kapacitu stroje? V druhém případě se zakázka vrátí do ERP systému a bude zadána subdodavatelům.“

Nesting
KleinJan si všiml, že možnost začleňovat outsourcing do procesu řízení výroby není příliš často využívána. „I když se v procesu zvolilo interní zpracování, možnost zvolit si outsourcing na základě dostupné kapacity byla stále vyžadována. To byla výzva především pro programátora. Vyřešili jsme to propojením ERP a laserového řezacího stroje tak, že jsme do ERP zahrnuli pole, které oznámí, zda je zakázka již vnořena do laserového řezacího systému či nikoli. Každé z těchto polích definuje, jaká data musí laserový řezací stroj poskytnout. Jakmile laserový řezací stroj dokončí zakázku, vrátí konkrétní data pro následný výpočet, např. doba řezání, spotřeba materiálu.“
Další výzvu jsme zaměřili na výjimky: „Co uděláte, jestliže se během výrobního procesu něco pokazí, jestliže je objednávka zrušena nebo dokončena jen částečně? I o tom jsme předem přemýšleli“, říká KleinJan.

Hladký proces
Definování procesu bylo podle Kautckého bezproblémovou záležitostí. „Rychle jsme se shodli: rozhodnutí, jak na to půjdeme nám zabralo jen dva dny. Výzva pro společnost Trumpf nebyla tak velká jako pro ECI Bemet. Naším prvním úkolem bylo poskytnout dokumentaci stroje a dostatečné popisy rozhraní.“ Po dokončení programovacích prací v ECI Bemet, byly provedeny všechny nezbytné testy. Zdálo se, že propojení funguje od začátku. „SixPointTwo mělo důležitou roli v dosažení tohoto skvělého výsledku“, říká Kautcký. „Měli jasnou představu o procesu a přesně věděli, co chtějí. To se v projektech jako tento často nevidí.“ KleinJan: „Dali nám čas, aby si byli jistí, že máme dobrou přípravu. Se společností Trumpf nám to umožnilo dodat skvělý produkt.“

SixPointTwo uvedla do provozu druhého svařovacího robota

Svařovací robot se již nikdy nezastaví

SixPointTwo uvedla do provozu druhého svařovacího robota

 

SixPointTwo má nyní dva svařovací roboty, oba dodané společností Valk Welding. Proč jsou svařovací roboti nepostradatelní? Mohou být ještě výkonnější? Ad van Boxel, technický poradce ve společnosti Valk Welding, se podělí o své myšlenky.

SixPointTwo poprvé oslovila společnost Valk Welding v roce 2016. Rozšíření výrobní kapacity si vyžádalo dodatečné rozšíření svářecích kapacit. „Platí to zejména pro svařování v sériové výrobě,“ říká van Boxel. Další nárůst výroby vedl k zakoupení druhého svařovacího robota v roce 2021. „Stejně jako v prvním případě, i zde se jedná o kompletní systém svařovacího robota, ve kterém je svařovací robot namontován na stabilním H-rámu. Také jsme dodali DTPS: softwarový balíček pro programování offline.“

Efektivní využití času
Jaký je výkon svařovacích robotů v porovnání s výkonem profesionálů? „Výzkum ukazuje, že svářeč ve skutečnosti vynakládá na svařování 15% až 20% svého času. Ve zbývajícím čase se věnuje jiným činnostem, jako je příprava a měření produktu. Naopak, dobře seřízené robotické pracoviště využije 70% až 80% času z doby provozu pro sváření.“ Jestliže vezmete v úvahu, že je stále obtížnější najít kvalifikované svářeče a že pracovní den svářeče skončí po osmi hodinách práce, pochopíte, proč jsou svařovací roboti nenahraditelní. „Svařovací robot se jen tak nezastaví. V závislosti na výrobní zakázce, můžete stisknout start, zhasnout světla a jít domů.“ Pro manuální činnosti nutné pro instalaci robota už nepotřebujete kvalifikovaného svářeče. „Může je provádět jakýkoli pracovník.“

Programování offline pro získání dalšího času pro výrobu
DTPS, softwarový balíček pro programování offline, šetří společnosti SixPointTwo ještě více času. „Existují dvě možnosti programování: programování online a offline. Programování online se provádí na samotném robotu. Během tohoto programování není možné použít robota při výrobě.“ Programování offline tuto nevýhodu nemá. „Snižují se tím prostoje. Zatímco stroj běží, můžete programovat na počítači. A když je program připraven, odešlete ho do svařovacího robota.“

Vždy si najde svar
Při výběru robotického svařovacího systému bylo pro SixPointTwo důležitým požadavkem na výkon provedení na základě konceptu First Time Right (tj. na první dobrou). „Náš svařovací robot je vybaven funkcí Quick Touch Sensing. To znamená, že může předvídat odchylky. Pomocí svařovacího drátu si nejdříve prohlédne produkt, aby určil, kde je svar. Program se tímto automaticky upraví pro každý svar, což znamená, že získáte dokonalý svářečský výsledek.“ Podle pana van Boxela to je přesně to, co firmy zpracující kovy potřebují. „Uveďme si příklad, kovový plát si může „sednout“ a vždy má mnoho odchylek. Tento svařovací robot si s tím snadno poradí.“

Měří a kontroluje
Je důležité, aby si robot udržoval kontrolu nad procesem. „Svářecí zdroj a robot spolu totiž komunikují. Robot si v případě potřeby přidá svařovací drát a automaticky se zastaví, pokud dojde k problému nebo mu dojde svařovací drát.“ Navíc je robot vybaven funkcí Automatic Tool Control (ATC). Tento program robotovi umožňuje zkontrolovat, zda je nástroj (svařovací hořák) stále ve své původní poloze na rameni robota. Uživatel robota si může sám nastavit požadovanou frekvenci kontrol. Pokud se objeví nějaké problémy, robot je hlásí. Uživatel je pak může opravit nebo si je nechat opravit.“ Funkce ATC zajišťuje, že robot podává stejný výkon od okamžiku doručení informace. „Svařovací hořák, který není ve správné poloze, by neměl produkovat abnormální výsledky.“

Stále ve vývoji
Společnost Valk Welding má pobočky v Polsku, Švédsku, Dánsku, Německu, České republice, Francii, Nizozemsku, Belgii a Irsku. Společnost dodává svařovací roboty pouze od Panasonic. „Naše spolupráce se společností Panasonic sahá do roku 1988. Náš manažerský tým je součástí vývojového týmu v Panasonic. Jsme proto důkladně obeznámeni s jejich systémy a všichni naši technici jsou vyškoleni v práci s nimi. Pokud má zákazník problém, dokážeme ho vyřešit.“

Vývoj jde rychle dopředu. Společnost Valk Welding se zavázala k plně automatizovanému programování offline. „Aby to bylo pro naše zákazníky ještě jednodušší, chceme zkrátit dobu programování pro velký počet aplikací. Pro naše konstrukce z oceli jsme již dosáhli úrovně, kdy lze generovat programy offline pomocí 3D balíčků.“ Bude-li možné všechny naše výrobní programy vypracovat ve verzi offline, novým krokem vpřed bude skutečnost, že se svařovací robot stane ideálním i pro kusovou výrobu a již se nikdy nezastaví.

 

SixPointTwo uvedla do provozu druhého svařovacího robota
Stane se blockchain zdrojem pravdy na trhu s ocelí?

Stane se blockchain zdrojem pravdy na trhu s ocelí?

Stane se blockchain zdrojem pravdy na trhu s ocelí?

Tom Meulendijks: „SteelTrace mění dodavatelský řetězec!“

 

Ručně zkontrolovat produkt z hlediska požadavků zákazníka, právních předpisů a norem zabere tisíce hodin. Výsledkem pak často bývá PDF dokument, na kterém je uvedeno, že produkt splňuje všechny požadavky. Opravdu chcete považovat PDF dokument za neprůstřelnou záruku? Tom Meulendijks, generální ředitel společnosti SteelTrace, si všiml příležitosti a prostoru pro zlepšení.

„Před několika lety jsem pracoval na nástroji pro správu těchto PDF dokumentů pro jednoho dodavatele v petrochemickém průmyslu. Tehdy se předpokládalo, že v takových dokumentech není možné provádět změny. Domníval jsem se, že kontrolní proces by mohl být řádně zabezpečen pomocí technologie blockchain, protože je tím umožněno uchovávat data o normách, předpisech a požadavcích zákazníka. Tato data pak můžete převést do algoritmů, pomocí kterých můžete zkontrolovat a zabezpečit data.“

Zajištění kvality je zásadní
Aby Meulendijks mohl svůj nápad zrealizovat, založil v roce 2017 společnost SteelTrace. Společnost je aktivní v Asii, Spojených státech a v Evropě. „Zaměřujeme se na trh s vysoce kvalitní ocelí, která se používá v (petro)chemickém průmyslu.“ Kvalita oceli a s ní související certifikace je na tomto trhu, který operuje s obrovským množstvím peněz, klíčová. „Pouhým pohledem nedokážete rozeznat rozdíl mezi dobrou a špatnou ocelí. Navíc, ocel často dorazí na místo koncového uživatele potom, co cestovala z továrny přes různé dodavatele.“ Co se papírových dokumentů týká, jedná se o proces, který je velmi náchylný k podvodům. „Představme si, že někdo nakoupí potrubí z vysoce kvalitní oceli od dobrého výrobce oceli a potom koupí levnější potrubí horší kvality. Snadno si tak okopíruje certifikát a číslo značící druh tepelného zpracování oceli určené kvalitnímu potrubí a to vše pak může zaslat společně s potrubím horší kvality, které přeprodá.“

Platforma pro transparentnost a jistotu
SteelTrace dělá dodavatelský řetězec transparentní počínaje výrobcem oceli po koncového uživatele. „Naše platforma vychází ze čtyřech jistot: strukturovaná data v reálném čase, sledovatelnost, ochrana proti podvodům a automatizace.“

Strukturovaná data v reálném čase: efektivita
Kontrolní proces může být pomalý. „Vím o případech, kdy lodě nemohly vyplout, protože manažer kvality byl schopen zkontrolovat papírové dokumenty až týden po laboratorních testech, a pak se objevilo několik problémů.“ Věci jsou jiné, když dodavatelský řetězec spolupracuje s SteelTrace. „Kontrolní činnosti probíhají na jeden zátah. Manažeři kvality, laboratoře a inspektoři zadávají data přímo do platformy a digitálně je podepisují v reálném čase. Jestliže se testovací hodnoty odchýlí od požadavků a/nebo norem, je to ihned detekováno a zaznamenáno.“ Kontrola papírových dokumentů již není nutná, všichni uživatelé platformy mohou kdykoli přesně vědět, v jaké fázi se proces nachází.

Sledovatelnost: každý krok je viditelný
Platforma SteelTrace zajišťuje, že každý krok je viditelný. „Kdo provedl ten test? Byla ta osoba k tomu certifikovaná? Prošel ten stroj certifikací a kalibrací? Byl ten inspektor oprávněn k podpisu? Vše je vidět. Navíc jsou všechna data zabezpečená pomocí technologie blockchain a lze je vždy zpětně vysledovat ke zdroji.“ Data lze snadno zkontrolovat pomocí chytrého telefonu. „Každý uživatel platformy má zabezpečenou digitální identitu, která ho identifikuje.“

Ochrana proti podvodům
Identita každého, kdo má nějakou roli v kontrolním procesu v rámci dodavatelského řetězce je předem zkontrolována a jsou stanoveny jeho pravomoci. Sledování množství a převod vlastnictví jsou další součástí integrované ochrany proti podvodům. „Při prodeji jsou certifikáty převedeny současně s vlastnictvím produktů. Certifikáty jsou vždy propojeny s produkty. V rámci platformy SteelTrace je vždy tolik certifikátů, kolik je kontrolovaných produktů. To odstraňuje motivaci k podvodům.“ Další informace naleznete v níže přiloženém textu.

Nepozorovaný podvod není možný
Výrobce vyrobí 1 000 kusů potrubí z vysoce kvalitní oceli, které jsou vloženy do databáze SteelTrace. Tato sada 1 000 kusů potrubí je označena certifikátem a zkontrolována. Kdykoli výrobce prodá jeden kus potrubí z této sady, přechází vlastnictví tohoto jednoho kusu potrubí na kupujícího spolu s certifikátem. Představme si, že někdo zakoupí 19 kusů potrubí podřadné kvality na černém trhu a jeden kus kvalitního potrubí z výše zmíněné sady. Tato osoba si poté vyžádá certifikát pro jeden kus kvalitního potrubí z platformy SteelTrace. Tento krok je digitálně zaregistrován. Jestliže pak tato osoba označí 19 kusů potrubí podřadné kvality číslem značící druh tepelného zpracování, které náleží kvalitnímu potrubí, pak bude mít kupce pro každý kus potrubí. Předtím než dojde k převodu každé trubky s certifikátem, musí si kupující vyžádat digitální certifikát ze SteelTrace. Jakmile tak udělají, 19 kupců dostane od SteelTrace zprávu, které je informuje, že certifikát již není ve vlastnictví prodávajícího. Tím poznají, že je něco špatně. 

Automatizace: v souladu s návrhem
Všechny normy, požadavky a data zprostředkované dodavatelem jsou zautomatizovány. Díky tomu jsou všechny řídící a monitorovací procesy automatizovány a data jsou ihned k dispozici v celém rozsahu. Testy a testovací hodnoty lze kontrolovat automaticky. Manuální kontroly, které jsou náchylné k chybám, již nejsou nutné. Meulendijks: „Výsledkem je, že zákazníci ušetří desítky tisíc pracovních hodin jednoho člověka, což se rovná milionům euro. To je náš obchodní záměr.“ Nicméně, lze ušetřit ještě více. „Protože se tímto zlepší rizikový profil společnosti, náklady na pojištění klesají. Spolehlivému dodavatelskému řetězci se vyplatí snížit počet nežádoucích případů: k předčasnému poškození materiálů bude docházet méně často. V rámci due diligence (tzv. finanční prověrky) bude majetek lépe ohodnocen.“ Meulendijks se již dlouho nesetkal se skeptickými reakcemi na technologii blockchain. „Naše cílová skupina má zájem o jakékoli bezpečné digitální řešení, které umožňuje pracovat ještě efektivněji.“

SteelTrace mění dodavatelský řetězec
Meulendijks vidí na trhu s ocelí mnohem více uplatnění. „Můžeme také zajistit, aby i procesy a doplňky k základnímu materiálu z oceli byly transparentní a bezpečné. Týká se to například svařování, kování oceli nebo přidávání plastu do potrubí. Můžeme také zviditelnit informace o uhlíkové stopě a skóre ESG.“ Meulendijks vidí i další užitečné uplatnění: „Zviditelnění země, ve které byly ocelářské operace provedeny. To vám umožní ukázat do jakého daňového pásma vaše společnost spadá, což znamená, že se můžete vyhnout nadměrným daňovým výměrům.“ Meulendijks se dívá ještě dále: Ambicí společnosti SteelTrace je stát se jediným zdrojem pravdy pro celý dodavatelský řetězec oceli.“

Jak pomáháte ukrajinským kolegům a jejich rodinám?

Jak pomáháte ukrajinským kolegům a jejich rodinám?

Jiří Vepřek: „Děláme, co je v našich silách.“

 

Společnost SixPointTwo zaměstnává 16 Ukrajinců na trvalý pracovní poměr. „Když vypukla válka, okamžitě jsme si řekli, že jim chceme pomoci. Zeptali jsme se, co můžeme udělat pro jejich rodiny a přátele na Ukrajině“, říká finanční ředitel Jiří Vepřek, který nám sdělí, jak SixPointTwo nabízí pomoc a jak se daří ukrajinským kolegům.

Kvůli válce opustilo mnoho Ukrajinců svou zemi. A naopak, se někteří Ukrajinští muži vrátili zpět, aby pomohli bránit svou zemi, buď dobrovolně nebo na příkaz ukrajinské vlády. V čem je Humpolec jiný? „Návrat na Ukrajinu je zejména důležitý pro ty, kteří dočasně pracují pro firmy v České republice prostřednictvím externích agentur.“ Pro řadu ukrajinských zaměstnanců, kteří pracují v SixPointTwo na trvalý pracovní poměr, se návrat na Ukrajinu nekoná. „Již před válkou zde žili a neměli v plánu se vrátit.“

Pomoc na míru
Než začala válka, někteří zaměstnanci žili v Humpolci a jejich rodiny žily na Ukrajině. „Jeden z nich si přál přivést do Humpolce svoji manželku, matku a své dvě děti. Náš výrobní manažer s ním jel ke slovensko-ukrajinským hranicím, aby je tam všechny vyzvedli. SixPointTwo následně pomohla s vyřizováním formalit, jako jsou žádost o pracovní povolení, povolení k pobytu a žádost o příspěvky od státu. Dále se pro ně našel dům. Manželka tohoto zaměstnance nyní pracuje v SixPointTwo a jejich děti chodí do školy v Humpolci.“ Také se nám podařilo zařídit velký dům pro dalšího z našich ukrajinských kolegů, který má se svou manželkou pět dětí a krátce po příjezdu do České republiky se jim narodilo šesté. Dům je však 40 km od Humpolce. Žije tam jeho manželka s dětmi. On tam tráví víkendy a v týdnu zůstává v Humpolci.“ Pan Vepřek sám poskytuje přechodné ubytování mamince s dítětem a další ženě. „Chtějí se vrátit na Ukrajinu, ale prozatím to není možné.“

Jednotné kontaktní místo
Kromě poskytování pomoci s příjezdem příbuzných, společnost SixPointTwo nabízí podporu i jinými způsoby. „Moje kolegyně z personálního oddělení je první kontaktní osobou pro naše ukrajinské kolegy. Mohou se na ni obrátit se všemi svými dotazy. Odvádí skvělou práci a zařizuje pro ně mnoho věcí, například dopravu, komunikaci s úřady, nájemní smlouvy. Je-li to nezbytné, přizve si na pomoc naše ukrajinské kolegy ze SixPointTwo. Dále probíhá spolupráce s jinými firmami, například když nově příchozí Ukrajinci hledají práci. V situaci, kdy těžká práce v našem výrobním prostředí není vhodná pro ženy, snažíme se je odkázat na vhodnější práci v jiných firmách v Humpolci.“

Iniciativa pro přijetí ve velkém měřítku
Společně s jinými firmami, SixPointTwo vypracovala plán pro přijetí uprchlíků a pro pomoc s jejich začleněním. V Humpolci se nachází budova, kde se v minulosti poskytovala péči o seniory. Tento dům s pečovatelskou službou, který může poskytnout ubytování přibližně pro 100 lidí, byl minulý rok uzavřen. SixPointTwo, společně s ostatními firmami, připravila plán: Pokud by městský úřad umožnil otevření této budovy ukrajinským rodinám, firmy by nabídly podporu různými způsoby, včetně úhrady poplatků za energie, zajištění výuky češtiny, odměnu správci, školních příspěvků pro děti, výstavby dětských hřišť a umístění postelí.“ Městský úřad prozatím v této záležitosti nerozhodl. „Je to škoda, protože tento projekt by mohl usnadnit život uprchlíkům i obyvatelům města Humpolec.“

Pozitivní přístup
Jak se mezitím měli naši ukrajinští kolegové? „Byli úplně v šoku, když to celé začalo. Ale přizpůsobili se situaci. Návrat na Ukrajinu už pro některé z nich nepřipadá v úvahu, protože pochází z měst či vesnic, které byly zničeny. Mají nicméně pozitivní přístup a oceňují snahu SixPointTwo. Ukrajinci se také vzájemně podporují, jak mohou. Atmosféra ve společnosti je dobrá: „všichni jsme ochotni pomáhat si a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

 

Jak pomáháte ukrajinským kolegům a jejich rodinám?
Práškové nebo mokré lakování?

Práškové nebo mokré lakování?

Práškové nebo mokré lakování?

Ben Hoppener: „Odolnost práškového lakování je důležitou výhodou.“

 

Mokré lakování je staletí starý postup používaný pro úpravu různých povrchů. V 70. letech 20. století začal být využíván další postup pro průmyslovou úpravu kovových povrchů, práškové lakování. Jaké jsou výhody a nevýhody mokrého a práškového lakování? Ben Hoppener ze společnosti Coatingadvies Nederland, sídlící ve městě Udenhout, se s námi podělí o své postřehy.

Hoppener pracuje jako konzultant pro klienty jako je Brabantia, Philips, Heras Hekwerk a SixPointTwo. „Společně s mými kolegy pracujeme po celém světě. Poskytujeme podporu společnostem využívající práškové lakování, tak i výrobním společnostem s vlastními linkami pro práškové lakování.“ Podpora je zaměřena především na nastavení a optimalizaci výrobních linek a na zlepšování kvality během celého procesu. „V minulosti jsem společnosti SixPointTwo dával radu ohledně návrhu linky pro práškové lakování.“

Snadno automatizované práškové lakování
Porovnání mokrého a práškového lakování začíná zcela zásadním faktorem – vrstvou. „Správně nanesený práškový lak vytvoří silnou vrstvu. Taková vrstva je odolná proti nárazům a poškrábání a nelze ji snadno poškodit. To je důležitá výhoda.“ Další výhodou práškového lakování je snadnější automatizace než při mokrém lakování. Velká část povrchu, určená pro práškové lakování, může být ošetřena lakovacím robotem. Není potřeba žádného složitého nastavení. Těžko dostupná místa může obslužný pracovník nalakovat ručně.“ Práškové lakování je praktičtější i z hlediska schnutí. „Nastříkané produkty putují do pece. Uvnitř se prášek roztaví a ztvrdne jako kámen. Produkty lze poté ihned zabalit. Na druhou stranu, produkty ošetřené mokrým lakováním často několik dní schnou.“ Nicméně, skutečnost, že práškové lakování vyžaduje použití muflové pece je opravdu nevýhodu. „Ocelový most nebo jiné extrémně rozměrné produkty opravdu nemůžete ošetřovat práškovým lakováním. Až na pár výjimek, je limit většinou kolem 15-ti metrů. Potřebovali byste pece takových rozměrů, že práškové lakování by již nebylo finančně atraktivní.“

Životní prostředí a Bezpečnost a ochrana zdraví
Jaké scóre má práškové a mokré lakování v souvislosti s ochranou životního prostředí a zdraví? „Rozpálení pece vyžaduje poměrně dost plynu, což je nevýhodou práškového lakování.“ Mokré lakování má jiný nedostatek. „Výtěžnost je v tomto případě mnohem nižší než při práškovém lakování. Je to způsobeno tím, že při mokrém lakování přestřik, tj. část barvy končící mimo cílovou plochu, je nevyužitý. Naopak, při práškovém lakování, rekuperační systém na postřikovači může vrátit přestřik do skladovací nádrže k opětovnému použití. Tímto může být při práškovém lakování dosaženo až 95% výtěžnosti. „A jak je to s bezpečností a ochranou zdraví? Barvy používané při mokrém lakování často obsahují rozpouštědla, která se uvolňují při stříkání a zasychání. Práškové barvy neobsahují žádná rozpouštědla, takže je potřeba méně ochranných pomůcek.“

Profesionalita pracovníků je důležitá
Odolnost vůči korozi ošetřeného produktu částečně závisí na typu použité práškové barvy. „Předúprava povrchu před práškovým lakováním je však také velmi důležitá,“ říká Hoppener. „Vyžaduje to kontrolovaný a systematický proces.“ Mnoho společností, včetně SixPointTwo, tento proces plně zautomatizovalo. „Produkty procházejí vždy stejnou předúpravou, která zahrnuje chemické koupele.“ Pracovníci používají pevně stanovené postupy pro měření požadovaného složení těchto koupelí. Další části procesu jsou také zautomatizované. „Nastavení muflové pece musí vždy odpovídat danému produktu. Dalšími faktory v procesu jsou dávkování práškové barvy, napsání správných programů pro zařízení na práškové lakování a síla vrstvy.“ Dobře vyškolení pracovníci jsou zde nepostradatelní. „Poskytuji praktická školení i ve vzdálených zemí jako Izrael nebo Čína. Ve svých montérkách chodím do výrobních dílen, abych předal znalosti a dovednosti, a tak jsem to udělal i v SixPointTwo.“ Prostřednictvím své společnosti M2LAB může být Hoppener také nápomocný při provádění kontrol finální kvality nátěru, například kontrola odolnosti nátěru vůči vlivům prostředí.

Nejnovější vývoj
Podle Hoppenera nedochází ve světě práškového lakování k žádnému velkolepému vývoji. „Stále se vyvíjejí práškové barvy, které vydrží déle a déle, například barvy pro špičkové fasádní konstrukce, které odolají i 20-ti letům slunečního záření.“ Trh je však více méně ustálený. „Mokré lakování se často využívá pro skutečně velké produkty, dále pro produkty, u kterých se vyžaduje extrémně kvalitní vizuální povrchová úprava, nebo pro produkty, které potřebují jen rychlý nátěr. Pro výrobu velkého množství ne příliš velkých produktů je práškové lakování vždy nejlepším řešením. Díky němu je svrchní vrstva mnohem pevnější a celý proces je často levnější, protože ho lze plně zautomatizovat.“

Společnost SixPointTwo má moderní linku pro práškové lakování. Pokud se chcete dozvědět více, prosím kontaktujte Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

 

Nový styl parkování pro kola MB Fietsparkeren (parkování pro jízdní kola)

Nový styl parkování pro kola MB Fietsparkeren (parkování pro jízdní kola)

Maurice Paulssen: „Vyrábím takové produkty, které bych sám rád měl.“

 

Maurice Paulssen vyvíjí produkty celý svůj život. Vyvinul například produkty pro automobilový průmysl, které se prodávaly po celém světě. Nyní je aktivní ve světě parkování jízdních kol společně se společností MB Fietsparkeren, se sídlem ve městě Eindhoven. Jeho vášní je inovace. „Podívám se na výrobek a přemýšlím, jak ho můžu vylepšit a zkrášlit a také prodat!“

Prostřednictvím známého, který pronajímal prostory k parkování jízdních kol během různých akcích, se Paulssen v roce 2009 zapojil do tvorby a instalace stojanů na kola. To vnuklo Paulssenovi, který je ve svém volném času nadšený cyklista, nápad na lepší a uživatelsky přívětivější parkování kol.

Univerzální systém
„Můj systém je jiný, protože je vhodný pro každý typ jízdního kola,“ říká Paulssen. „Funguje pomocí automatických svorek na přední vidlici. Elektrokolo, obyčejné jízdní kolo, závodní kolo, nákladní kolo nebo kolo s přepravním košem na přední straně, každé kolo je uložené na výšku.“ To umožňuje snadné a uspořádané použití parkovišť pro jízdní kola. „Na parkovištích pro kola s tradičními stojany často vidíte zaparkovaná elektrokola i jiná kola vedle stojanu. Proč? Lidé se obávají, že kolo správně nezapadne do stojanu a tím se poškodí ráfek. To se s mým systémem nikdy nemůže stát.“

Vhodné pro stojanové parkování
V roce 2021 Paulssen patentoval systém, ze kterého vychází všechna parkovací místa od společnosti MB Fietsparkeren. Poznáte je podle svorky ve tvaru V se šikmou drážkou pro kolo. Tento systém je také praktický pro stojanové parkoviště, kde jsou kola umístěna nad sebou. „U konvenčního parkování musíte kolo vytlačit směrem nahoru, což je obtížné, protože kolo doslova „ztěžkne“. Je mnohem pohodlnější pohybovat jízdním kolem vodorovně nahoru a dolů. Pro tento účel jsem vymyslel výtah pro více stojanů nad sebou, který se pohybuje jen nahoru a dolů. Výtah není vhodný pro nádraží, kde mnoho lidí současně přichází a odchází, ale dobře funguje v případě bytových či firemních komplexů.

Tři systémy
Společnost MB Fietsparkeren uvedla na trh tři návrhy stojanů na kola. Můžete je vidět po celém Nizozemsku – na pláži Scheveningen, ve městě Groningen na univerzitě Hanze UAS a v různých obcích v provincii Limburg. Dále, je můžete vidět na několika místech v Belgii, například v centru města Aalst. „Parkovací systémy pro kola fungují stejným způsobem, mají však odlišný design a zevnějšek. MB ECO je základním systém. MB BASIC je systém pro náročné, vyroben z velmi bytelných spojovacích materiálů. La crème de la crème, tj. absolutní špičkou, je náš nejnovější parkovací systém MB WAVE. Tento systém lze vybavit integrovanými nabíjecími zásuvkami pro elektrokola.“

Výroba v České republice
Stojany pro jízdní kola jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Společnost MB Fietsparkeren zadává výrobu subdodavatelům. „Výkresy a seznamy dílů jsou zaslány výrobnímu partnerovi. Já provádím výstupní kontrolu dodaných produktů.“ Získali jsme zkušenosti s různými výrobními partnery. „Nakonec jsme našli společnost SixPointTwo. Jejich centrála se nachází nedaleko, ve městě Weert, což usnadňuje výstupní kontrolu. Možnost být v kontaktu je také důležité. Na své dotazy dostanu ihned odpověď, nemusím nic zjišťovat telefonicky nebo e-mailem.“ Důležitá je samozřejmě i kvalita produktů vyrobených v České republice. „Ať se jedná o poloměry nebo sílu svárů, vše je vyrobeno přesně podle výkresu. Takto by to mělo teoreticky být i v případě ostatních partnerů, ale ve skutečnosti tu jsou rozdíly. SixPointTwo prostě vyrábí velmi dobré produkty.“

Nepřetržitá inovace
Paulssen hodně očekává od novinky, která bude brzy uvedena na trh: infračervené sensory. „Tento nápad získal v roce 2014 ocenění Intertraffic Award. Jak software, tak i trh jsou plně připravené.“ Tyto infračervené sensory jsou umístěny v drážce kola. Jakmile jízdní kolo zaparkujete, spustí se časovač. „Na obrazovce počítače je možné sledovat, kde každé kolo je, jak dlouho tam je, a kdy je odvezeno. Správci se tak mohou cíleně zaměřit na opuštěná či zatoulaná jízdní kola. Navíc, máme k dispozici neustálý přehled o kapacitě využití těchto parkovišť pro kola, což využijeme k určení, zda jsou skutečně správně umístěna.“ V případě krádeže jízdního kola, lze kamerové snímky rychle shlédnout. Stručně řečeno, velmi zajímavé pro velké společnosti, areály univerzit a místní úřady!“

 

Nový styl parkování pro kola MB Fietsparkeren (parkování pro jízdní kola)
Lidské zdroje v době nedostatku

Lidské zdroje v době nedostatku

Lidské zdroje v době nedostatku

Magda Rajdlová: “Personální marketing? Není na to žádný recept!”

 

Obchod vzkvétá. Ekonomika běží na plné obrátky. To je přirozeně skvělé, ale má to i svou stinnou stránku. Společnosti mají velké obtíže najít ty správné lidi. Všichni kvalifikovaní pracovníci si konečně mohou vybrat ta nejlepší pracovní místa právě teď. SixPointTwo se s tímto problémem také potýká. „Bohužel neexistuje žádné ideální řešení,“ říká personalistka Magda Rajdlová.

Prioritou pro nábor ve společnosti SixPointTwo je zviditelnit se pro co nejvíce potenciálních zaměstnanců. „V této době, kdy je málo odborníků, nemůžeme očekávat, že okamžitě narazíme na zájemce se správnou kvalifikací. Proto jsme se rozhodli zaměřit se i na nekvalifikované osoby. Jsme schopni je zaškolit sami,“ vysvětluje Rajdlová.

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom získali pozornost
V Humpolci a jeho okolí proběhl intenzivní nábor. „Zaslali jsme hromadné sms zprávy, rozeslali jsme přes 29 000 dopisů přímo do poštovních schránek, rozmístili jsme billboardy na dobře viditelná místa. To vše jsou příklady věcí, které jsme podnikli a které nesly naše hlavní poselství: Máte-li chuť do práce, jste vítáni.“ Kreativní nápady se staly základem pro reklamy v regionálních vysílacích stanicích i pro spoty a inzeráty v místních novinách. Reklamní spoty využívaly například myšlenku „V SixPointTwo je taková zábava pracovat!“ a byly zaměřeny na uchazeče všech pracovních pozic, od uklízečů po členy představenstva. Nápad „Babičky a dědové čtou noviny a pak řeknou svým dětem o nových pracovních příležitostech“ byl také použit v reklamách. V tomto případě úspěch přinesl smíšené pocity. „Když byl tento nápad použit poprvé, odezva byla dobrá. Jakmile jsme to zopakovali, už to nefungovalo. Důvod rozdílných výsledků nám není jasný. Pokaždé bude potřeba zvolit nějaký nový přístup,“ dochází k závěru Rajdlová.

Firemní školení nejsou vždy úspěšná
Díky náborovým kampaním, získala společnost SixPointTwo poměrně dost nových zaměstnanců. Ti, kteří měli správnou kvalifikaci, začali ihned pracovat. Ostatní nejprve absolvovali firemní školení. „Získali jsme tím několik poučných zkušeností,“ říká Rajdlová. Firemní školení je skvělé například pro pozici operátora mechanické montáže. Pracovní pozice vyžadující znalost sváření a ohýbání plechů jsou však složitější a všimli jsme si, že firemní školení bylo méně užitečné.

I nadále zapojujeme a sjednocujeme naše zaměstnance
Pouze zaujmout nové zaměstnance samozřejmě nestačí. „SixPointTwo chce zůstat atraktivním zaměstnavatelem jak pro nováčky, tak pro stávající zaměstnance. Snažíme se podporovat týmového ducha různými způsoby, například prostřednictvím zpravodaje vydávaného každý měsíc, narozeninovými přáními a společným cvičením. Máme dokonce vlastní fotbalový tým, který se účastní místních zápasů,“ vysvětluje Rajdlová.

Epidemie Covid-19 způsobila mimo jiné omezení skupinových aktivit. „Našli jsme řešení: soutěž Challenge Cup (Putovní pohár). Každý čtvrtý či pátý týden pořádáme jednu venkovní činnost, která je v souladu s kovidovými opatřeními, například rodeo (se skákacím hradem), ježdění na motokárách a střelba. V této soutěži mohou týmy přijímat výzvy od dalších týmů, ale odměňovány jsou i individuální úspěchy.“

Staráme se
Důležitou součástí politiky společenské odpovědnosti v SixPointTwo je týmový duch. Tato firemní politika je stručně a věcně vysvětlena v letáku pro zaměstnance. „Tento leták říká zaměstnancům, co pro ně SixPointTwo dělá, a co od nich očekává. Prohlášení jako Staráme se, Jsme profesionálové, Jsme cílevědomí dávají jasně najevo, že každý v týmu je odpovědný a přebírá odpovědnost, a že chceme být společně nejlepší. Chceme, aby z nás toto vítězné smýšlení vyzařovalo jak v rámci společnosti, tak i v rámci našich vztahů. Team building a zlepšování našeho výkonu jsou nekončící prací. „Naše personalisty často najdete ve výrobní hale. Mluví se zaměstnanci, aby zjistili, jak se mají a co potřebují k tomu, aby mohli být těmi nejlepšími.“ Rajdlová je přesvědčena, že to funguje. „Reakce zaměstnanců jsou velmi kladné.“

 

Co se děje s cenami oceli?

Co se děje s cenami oceli?

Arold Kanen: “Dodávky oceli se postupně vracejí na normální úroveň, tlak na cenu zůstává proměnlivý.”

 

Rostoucí ceny a pokles dostupnosti surovin svědčí o znepokojujících časech pro průmysl již od první poloviny roku 2021. V kovoprůmyslu se například pečlivě sleduje vývoj oceli. Co se děje s cenami oceli? Kdy se dodávky vrátí k normálu? Přečtete si názor odborníka: Arold Kanen ze společnosti MEKA Steel z města Bladel.

EKA Steel dodává zákazníkům, ke kterým patří i SixPointTwo, ocelové plechy. „Náš přístup je založen na smluvním vztahu. Obchodujeme přímo s ocelárnou. Předvídáním vývoje trhu se snažíme našim zákazníkům na určitou dobu vyjednat co nejvýhodnější podmínky, cenové i týkající se objemu, pro požadovanou jakost oceli. „MEKA Steel ignoruje tradiční obchodní kanály – dodavatele/velkoobchody s vlastními zásobami a prodejci. „Jsou řízeny nabídkou. Naše práce se řídí poptávkou. Jednáme jedině podle pokynů našich zákazníků.“

Jak fungovat v náročných časech
Až do léta roku 2021 byl trh velmi proměnlivý. Během krátké doby cena oceli několikrát dosáhla nového maxima. Co dokázala společnost MEKA Steel v té době udělat pro zákazníka? „Například zákazníkům, jejichž prioritou je zajištění výrobního postupu v delším časovém horizontu, jsme již v roce 2020 doporučili, aby si včas rezervovali materiál, tak aby pokryli dostupnost jejich požadované třídy oceli.“ Správné smluvní období bylo zásadní v následujícím: „V období růstu cen se snažíme získat smlouvu za konkurenceschopnou cenu, na nejdelší možnou dobu a co v největším objemu.“ To znamenalo dívat se dále než obvykle: „Zákazníkům, kteří si běžně uzavírali smlouvy v rozsahu 2-3 měsíců, jsme dojednali smlouvy v rozsahu minimálně 6 měsíců. To mohlo znamenat, že dohodnutá cena byla vyšší než průměrné cena v době uzavření smlouvy. Protože však poté cena oceli raketově vyletěla mnohem výše, smluvní cena byla pod úrovní tržního průměru za smluvní období.“ Stejně jako mnoho dalších zákazníků MEKA, i společnost SixPointTwo si zajistila velkou část požadovaného množství oceli pro rok 2021.

Vnitřní model
MEKA Steel bedlivě sleduje vývoj trhu s cílem nabídnout zákazníkům co nejlepší služby. „Nemáme křišťálovou kouli. Nemůžeme vidět, jaká bude cena oceli v určitou dobu,“ vysvětluje Kanen. „To, co můžeme udělat je určit trendy pro období 3 až 6 měsíců.“ K tomu MEKA Steel používá svůj vlastní model s několika proměnnými, které by mohly ovlivnit cenu. „Mezi tyto proměnné patří dostupnost surovin, kapacita v ocelárně, současné a/nebo globální události jako je krize způsobená Covidem, měnové poměry, omezení dovozu/vývozu a počet logistických přesunů mezi mezinárodními regiony.“ Kanen toto přirovnává k přístrojové desce: „Vidíme, že se ukazatele pro různé proměnné pohybují na červenou nebo zelenou, což nám dává informace o vývoji cen a dostupnosti oceli v čase. To znamená, že jsme vždy v předstihu před běžným trhem. V souvislosti s konkrétními potřebami našich zákazníků, můžeme využít naše znalosti trhu k vytvoření vhodných a osobitých návrhů (nákupních) smluv.“

Přehřívání trhu
Jak Kanen nahlíží na situaci na trhu s ocelí? „Překročili jsme nejnižší bod Covidové krize. Výroba oceli se opět rozběhla ve všech regionech světa. Snahou jednotlivých regionů je především uspokojit poptávku po oceli na svých vlastních trzích. To v Evropě působí potíže, protože velká část evropské poptávky po oceli musí být dovážena z jiných regionů.“ Je tu další výzva: „Ocelárny fungují po celý rok 2021 na 100% své kapacity. Poptávky z kovoprůmyslu, především z automobilového průmyslu, stavebnictví a strojírenství v roce 2020 dlouhodobě stagnovaly, nicméně, v roce 2021 začaly opět nabírat tempo. Jelikož ocelárny omezily výrobu, trvalo několik měsíců, než se výrobní kapacita vrátila na normální úroveň. Všechny tyto faktory způsobily přehřátí trhu.“

Možnosti do budoucna?
Právě teď si mnoho společností zajistilo a/nebo zarezervovalo požadované množství oceli pro rok 2021. „To vedlo k tomu, že po létě poptávka poněkud slábla. Podobný vývoj se také projevil i u jiných základních surovin, například čipy, stavební materiál a ropa. Navíc, různá průmyslová odvětví stále spoléhají na vládní podporu, což znamená, že některé objednávky budou přesunuty do roku 2022. Slábnoucí poptávka znamená, že se nárůst cen v Evropě ustaluje. Proto neočekávám žádné další obrovské navýšení cen, a to ani v roce 2022.“

Podle Kanena, by se dostupnost a výrobní kapacita oceli mohla vrátit na normální úroveň v roce 2022. „V ocelárnách, kde bývala dodací lhůta mezi 6 a 10 týdny na běžném trhu, čekáme v současné době na novou výrobu mezi 10 a 20 týdny. Očekává se, že se dodací lhůty zkrátí v průběhu roku 2022, ale abych byl upřímný, je to podobné jako číst z čajových lístků.“

Kanen předpovídá, že dostupnost oceli bude pomalu narůstat, což umožní stabilizaci základní ceny oceli a případně její pokles v průběhu času. „Toto bude zpočátku zřejmé u základních méně kvalitních tříd oceli. Nicméně, jakmile dojde k větší dostupnosti v následném zpracování oceli, včetně galvanizace a moření, tlak na cenu se dále zvýší na všech frontách. Dokud bude světový trh stále nevyvážený, ceny oceli zůstanou velmi proměnlivé. To by mohlo (i nadále) vytvářet velké cenové rozdíly v rámci kategorií oceli. Proto je důležité, aby partneři dodavatelských řetězců již nyní pokračovali, více než kdy předtím, v dialogu o poptávce a kapacitě výroby oceli!“

Společnost SixPointTwo pozorně sleduje vývoj na trzích se surovinami. MEKA Steel je jedním ze tří strategických partnerů SixPointTwo. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

Co se děje s cenami oceli?
Nearshoring nabízí zajímavé možnosti

Nearshoring nabízí zajímavé možnosti

Nearshoring nabízí zajímavé možnosti

Jak využít sílu paralelních dodavatelských řetězců?

 

Mnoho společností pracuje s paralelním dodavatelským řetězcem. Nechtějí být závislí na jediném dodavatelském řetězci. Důsledky by byly koneckonců nevyčíslitelné, kdyby se v tomto jediném řetězci zastavila nabídka výrobků a služeb. Jednou z důležitých výhod je, že paralelní dodavatelský řetězec zvyšuje přizpůsobivost podniků. To znamená, že jsou flexibilnější a schopnější rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu. Otázkou je, jak a kde vytvoříte strukturu paralelního dodavatelského řetězce? Nearshoring by mohl být zajímavou volbou.

Zranitelnost dodavatelského řetězce se nedávno opět ukázala. Každý majitel firmy, která se spoléhá pouze na partnery na Dálném východě, se musel cítit skutečně rozzloben, když kontejnerová loď Ever Given způsobila zablokování Suezského průplavu. Překážka je již pryč, ale dopady jsou stále zřetelné. Ceny za dopravu z Dálného východu prudce vzrostly. Dalším zádrhelem byl bezesporu Coronavirus. Žádná země ani kontinent není vůči jeho dopadu imunní. Na chvíli se může zdát, že je virus pod kontrolou, pak ale znovu propukne. Vládní opatření, jako lockdown a povinná karanténa, mohou v okamžiku dodavatelský řetězec zastavit.

Paralelní dodavatelský řetězec – 1. Cíl: zajistit kontinuitu dodávek
Každá společnost chce svým zákazníkům nabídnout kontinuitu zakázek. Zřízení paralelního dodavatelského řetězce je způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Jakmile nastanou problémy ohrožující dodávky z jednoho (hlavního) dodavatelského řetězce, kapacita dodávek v jiném dodavatelském řetězci může být rychle rozšířena. Takto lze v krátké době vyřešit problémy s doručením nebo jim dokonce předcházet. Další výhodou je, že paralelní dodavatelský řetězec udržuje své partnery v hlavním dodavatelském řetězci v pozoru. Tímto si uvědomí, že je důležité být konkurenceschopný s jejich podmínkami, službami a cenami. Je tu přeci vždy jiná strana, která může převzít práci.

Paralelní dodavatelský řetězec – 2. Cíl: zvýšit adaptivní kapacitu
Schopnost rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu je pro podniky životně důležité. Pro společnosti fungující na mezinárodní úrovni to není vždy snadný úkol. Podmínky na trhu se mohou koneckonců v jednotlivých zemí značně lišit. Velké módní řetězce jsou na toto často velmi dobře připraveny. Když Nizozemsko prožívá na podzim krátké období tepla, H&M, například, neztrácí čas a zásobí obchody lehkými splývavými halenkami. Ty však nejsou dovezeny z Dálného východu, ale z paralelního dodavatelského řetězce v blízkosti místního trhu (nearshoring), který umožní rychle navýšit kapacitu.

Strukturování paralelního dodavatelského řetězce
Je jasné, že paralelní dodavatelský řetěz nabízí jasné výhody. Je také jasné, že zřízení, organizace a zajišťování dodavatelského řetězce vyžaduje velké vynaložení času, peněz a pracovních sil. Tento článek se nezabývá tím, kdy je paralelní dodavatelský řetěz pro společnost ziskový či ne. Říká však, že odborníci se domnívají, že každá společnost by měla mít alespoň strategii založenou na zásobování ze dvou zdrojů. Zdůrazňují, že toto nemusí vést ke zcela strukturovanému a aktivnímu dodavatelskému řetězci. Pokud si již společnost určila a stanovila všechny alternativní zdroje materiálu, zboží či dopravy, má již fungující reálný plán B. Na základě toho, bude společnost schopna rychle reagovat, což jí poskytne obrovskou výhodu oproti konkurentům, kteří nejsou připraveni čelit pohromě.

Naše rozhodnutí: Offshoring v České republice
Kde by mohla nizozemská společnost, aktivní na západoevropském trhu a s dodavatelským řetězcem na Dálném východě, zřídit paralelní dodavatelský řetězec? Česká republika stojí bezesporu za zvážení. Především se tím zkrátí doba přepravy. Přeprava výrobků a materiálu z České republiky do zemí Beneluxu či západní Evropy trvá pouhý jeden den. A navíc, česká pracovní morálka je klíčovým faktorem k úspěchu. Čeští zaměstnanci jsou často výborně vzdělaní, motivovaní a pracují pilně jako za starých časů (myšleno v tom nejlepším slova smyslu). Mají-li k tomu moderní vybavení a vysoce kvalitní materiály, je výsledek perfektní. Takto vyrobené produkty jsou rychle dostupné a splňují ty nejvyšší požadavky na kvalitu.

Pokud chcete vědět, co by obnášel nearshoring v České republice pro Vaši společnost, kontaktujte prosím Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

Rekonstrukce nizozemské pobočky

Rok 2017 je pro novou firemní budovu ve znamení přestavby a renovací.

Nizozemská pobočka firmy a centrální sklad se od prosince roku 2016 nacházejí v průmyslové zóně města Weert. Naše firma se v minulých letech rychle rozvíjela, a proto jsme začali hledat nové prostory. Budovu jsme zde zakoupili od společnosti AkzoNobel a kromě velkých kanceláří tu funguje i rozsáhlé logistické centrum. Společně s našimi inženýry zde sídlí i prodejní tým SixPointTwo, další firmy z oboru a také start-upy.

S kompletní přestavbou se započalo v roce 2017 v horním patře budovy a v další fázi se pustíme do rekonstrukce celého přízemí a průčelí. Jde nám zejména o to, aby celá pobočka získala mnohem modernější a zajímavější vzhled.

Rekonstrukce nizozemské pobočky