nlencs

+31 (0)495 727 000

info@sixpointtwo.eu

Jak najdete dobrého montážního partnera?

Jak najdete dobrého montážního partnera?

Jak najdete dobrého montážního partnera?

Bart Smulders z B-Style o spolupráci se SixPointTwo:
„Musíte si rozumět, aniž byste si museli vše vysvětlovat.“

 

V roce 1973 vynalezl Ad Smulders dodávku pro invalidní vozíky. To byl začátek B-Style, společnosti, kterou nyní řídí jeho syn Bart Smulders. V roce 2022 B-Style doručila sady pro přestavbu vozidel z města Oss do vybraných společností po celém světě. Takto mohou tyto společnosti přestavět běžná komerční vozidla od různých výrobců na dodávky, autobusy, městské autobusy či taxibusy pro invalidní osoby. „Více než 95% našich sad k přestavbě vozidel je zasílána do zahraničí včetně Austrálie, Asie, Spojených států a Evropy“, říká Bart Smulders.

B-Style přestavuje komerční vozidla po mnoho let a prodává zákazníkům v Nizozemsku i v dalším evropských zemích. „V roce 2017 jsme se rozhodli plně se zaměřit na dodávání sad pro přestavbu vozidel společnostem, které se tímto zabývají. Je to dáno tím, že se trh v průběhu let velmi změnil. Stále více firem zabývajících se přestavbou vozidel se začalo zapojovat, zatímco zákonné požadavky a certifikace byly stále rozsáhlejší a obtížnější.“ Tato změna je v souladu s inovativním přístupem společnosti. „Náš tým 20 lidí se plně soustředí na vývoj, dodávky a servis přestavovacích systémů a na řešení pro kombinovanou dopravu. Nyní se můžeme ještě více zaměřit na vývoj produktů: stavbu a testování prototypů.“

Vždy kompletní řešení
Jakákoli sada pro přestavbu vozidel, kterou B-Style dodává pro konkrétní obchodní využití, může být použita kdekoli na světě. „Za tímto účelem podrobně sledujeme trh a zákonem stanovené požadavky a certifikace. Společnost zabývající se přestavbou taxibusů Volkswagen ve Finsku dostane zcela stejnou sadu pro přestavbu vozidel jako společnost zabývající se přestavbou vozidel na Středním východě. Takový taxibus se tímto stává vhodný pro jízdu na zasněžených silnicích v horách i pro výlety v poušti. Takto zvyšujeme celkovou kvality sady.“

Bezpečnost na prvním místě
B-Style zbavuje své zákazníky jejich obav. „Zařídíme veškerou dokumentaci týkající se certifikace a zákonem stanovených požadavků. Bez ohledu na to, zda je náš zákazník ze Španělska, Indie či Austrálie, může si být jistý, že splníme všechny požadavky dané země.“ B-Style také zajišťuje veškeré záležitosti s výrobci užitkových vozidel. „Vydají osvědčení o neexistenci námitek pro ty sady, které vyrábíme pro jejich užitková vozidla. Jsme mimo jiné prémiovým partnerem společnosti Volkswagen a nositeli certifikátu Van Partner společnosti Mercedes. Jestliže sada putuje do Hong Kongu, Volkswagen Hong Kong může ihned zkontrolovat, zda je vyhovující.“ Všechna tato opatření jsou nezbytná, protože se v těchto souvislostech zabýváme přepravou cestujících. „Bezpečnost lidí je klíčová. Musíme zaručit, že přestavba zůstane celistvá i v případě nehody.“

Montáž
Zaměřit se výhradně na sady pro přestavbu je významnou změnou ve fungování. „Například mimo jiné zajišťujeme, že společnosti zabývající se přestavbou, kterým dodáváme, mají plnou kontrolu. Co se těchto společností týká, musí mít možnost se plně spolehnout na kvalitu našich sad pro přestavbu. Každá sada musí být proto kompletní, do posledního šroubku.“

Mnoho dílů, ze kterých jsou sady pro přestavbu složeny, například plechové díly, kabelové svazky a plastové části, jsou vyrobeny partnerskými firmami. Vzhledem k tomu, že montáž je časově náročný proces, rádi spolupracujeme s partnery, kteří umí díly nejenom vyrobit, ale také sestavit větší části. Čas, který tímto ušetříme, můžeme věnovat do vývoje a servisu produktů.“

Spolupráce se SixPointTwo
Po úvodní schůzce s Imanen Landheerem v prosinci 2021, byla začátkem tohoto roku navázána spolupráce se SixPointTwo. „Hledali jsme novou firmu, která umí provádět i montážní práce. Dohodli jsme se, že začneme pozvolna. Nejprve jsme si vyžádali cenovou nabídku a poté zadali zakázku na výrobu jednoduchých ocelových dílů. Zakázku jsme postupně rozšiřovali na výrobu dílů ve větších sérií a na výrobu složitějších dílů. Nyní jsme udělali další krok: SixPointTwo také sestavuje velké díly.“

Posuzování montážních partnerů
Na jakém základě posuzuje B-Style montážní partnery? „První podmínkou je, že jejich výrobek má splňovat naše požadavky. To vyžaduje správnou interpretaci našich výkresů! Také očekáváme, že budou přemýšlet o chytřejších způsobech výroby produktu.“ Mimo to, je důležitá komunikace. „Dostáváme rychlé odpovědi na naše otázky? Reagují rychle, zvažují různá řešení společně s námi a, v případě chyb, mají odvahu zabrat a dotáhnout to konce?“

Dalším požadavkem je vzájemné porozumění. „Pokud například určíme, že produkt nesmí být ostrý, náš partner musí chápat, proč to požadujeme a také, co tím máme na mysli. Vždyť vše, co vyrobíme prochází pod lidskýma rukama, v SixPointTwo, u nás, ve společnostech zabývající se přestavbou a také u dopravců.“ Dalším důležitým aspektem je, že byste neměli vše vysvětlovat. „Kdysi jsem slyšel příběh jednoho podnikatele, který si nechal vyrobit díly pro spotřební zboží od montážního partnera ze zahraniční. Tyto díly splňovaly všechny technické požadavky. Měly však jedno nevýhodu – příšerně páchly. Zmíněný montážní partner byl pobouřený, když ho o tom podnikatel informoval. Kde v požadavcích bylo uvedeno, že toto není dovoleno? No, když musíte i tohle vysvětlovat…“

Budoucnost
Období zkoumání toho, co si B-Style a SixPointTwo mohou navzájem nabídnout je u konce. Bart Smulders na to nahlíží pozitivně. „Budeme pokračovat ve spolupráci. Jedním z problémů je, že trh je v tuto chvíli nepředvídatelný. Trh se stále nevzpamatoval z korony. Vozidla jsou dodávána se zpožděním. Důsledkem toho se nemůžeme dívat dále než dva či tři měsíce dopředu. Hovoříme o tom s našimi zákazníky a partnery. Ale pokud se bude trh vyvíjet tak, jak doufáme, pak spolupráce se SixPointTwo rozhodne poroste!“

Zajímá vás, co může SixPointTwo udělat pro vaši společnost jako montážní partner? Pokud ano, prosím kontaktujte pana Imana Landheera, tel. +31 6 4224 3466, e-mail iman.landheer@sixpointtwo.eu.

 

 

Jak efektivně spolupracují svářeči a svařovací roboti?

Jak efektivně spolupracují svářeči a svařovací roboti?

Aleš Pokoj: „Krátká doba přípravy a rychlé provedení mají velký význam.“

 

Zpracování plechu je jednou z hlavních činností SixPointTwo. Svařování je jeho důležitou součástí. SixPointTwo za tímto účelem nasazuje jak svařovací roboty, tak kvalifikované pracovníky. Spojení lidské práce a práce robotů má podle vedoucího výroby Aleše Pokoje jasnou přidanou hodnotu: „Umožňuje nám rychle vyhovět požadavkům našich zákazníků.“

„U každé zakázky přemýšlíme, jak ji nejlépe provést – manuálně nebo pomocí svářecího robota,“ vysvětluje Aleš. Pro velké výrobní série používáme dva svařovací roboty. Náš tým svářečů pracuje převážně na kusových nebo malých sériích.“

Vlastní svařovací přípravky pro větší efektivitu
Proces svařování je nastaven tak, aby byla plně zajištěna efektivita. Veškeré činnosti svařovacích robotů jsou programovány v režimu offline na počítači, a proto tito roboti nemají žádné prostoje. Další úspora času: „Všechny svařovací přípravky, jak pro svařovací roboty, tak pro svářeče, si navrhujeme a vyrábíme sami. Díky tomu jsme flexibilní, když plánujeme a realizujeme objednávky. Nejsme tak závislí na ostatních a dokážeme okamžitě reagovat na poptávku zákazníků. Ušetříme tím spoustu času.“ Zde je několik příkladů, které názorně ukazují krátké dodací lhůty: „Novému zákazníkovi jsme dodali 500 dílů prostřednictvím intralogistiky (tj. vnitřní logistiky). Proces zahrnoval vytvoření svářecích přípravků. Tuto zakázku jsme dokončili během dvou týdnů. Pro dalšího nového zákazníka z agrobyznysu jsme nedávno vyrobili pět položek v sérii 250 a 500 kusů. Tato zakázka trvala tři týdny, z toho tři dny na přípravu svařovacích přípravků.“

Špičková technologie
Kromě efektivity, je naší prioritou kvalita. Při navrhování svařovacích přípravků SixPointTwo z dobrého důvodu používá princip poka-yoke (tj. zabezpečení proti chybě). „Každý svařovací přípravek je navržen tak, aby bylo zajištěno, že svářeč nemůže materiál umístit nesprávně.“ Také jsou využívány špičkové technologie od renomovaných firem. Například, svařovací roboti jsou od společnost Panasonic. Svářeči i operátoři svařovacích robotů používají svařovací stoly Siegmund, které zaručují krátkou dobu přípravy. Také využíváme svářečky od firmy Cloos.

Metody a technologie
SixPointTwo mám osm svařovacích boxů a tři brusné kabiny. „Tyto svařovací boxy jsou identické, proto můžeme zaručit stálou kvalitu.“ Moderní pracovní prostory jsou plně vybaveny v souladu s požadavky na práci v bezpečném a zdravém prostředí. Používáme techniku svařování MIG/MAG, svařování TIG s a bez přídavného kovu ve formě tyče. Materiály určené ke svařování jsou ocel, nerezová ocel a hliník. „Naši svářeči pracovali například na hliníkových rámech, které jsou základem pro lodní výtahy.“ Komponenty pro automobily jsou také ručně svařovány. „Takové komponenty musí splňovat specifické požadavky. Provádíme penetrační testy na základě kontrolního seznamu, abychom ověřili, že jsou tyto komponenty vodotěsné.“

Investujeme do lidí
Naši svařovací roboti jsou obsluhováni dobře vyškolenými operátory. Naše svářeče vybíráme s velkou pečlivostí. „Musí mít správnou kvalifikaci, ale to není vše. Uchazeči jsou požádáni, aby provedli zkušební úkol. Vedoucí týmu svářečů připraví zkušební úkol a následně posoudí, jak ho uchazeč provede. Poté rozhoduje, zda svářeče-uchazeče přijme či ne.“ Je-li svářeč přijat, po dobu několika prvních měsíců pracuje pod intenzivním dohledem a seznamuje se s pokyny a pracovními postupy. „Tohoto procesu se účastní i vedoucí týmu. Ve skutečnosti je to on, kdo je zodpovědný za nábor těchto nových zaměstnanců.“

Firemní výhoda
Oddělení svařování se podílí na konkurenční výhodě SixPointTwo v oblasti zpracování plechů, uzavírá Aleš. „Svařování je činnost, kterou provádíme zcela v rámci naší firmy. Stejně tak řezání laserem, práškové lakování a montáž jsou prováděny zde ve firmě. Velkou výhodou je v tomto ohledu fakt, že zaměstnáváme vlastní svářeče a máme vlastní svařovací roboty, a že si sami navrhujeme a vyrábíme svařovací přípravky. To nám umožňuje být rychlí a flexibilní. Navíc potřebujeme velmi málo času na přípravu. Máme-li dobrý 3D model nebo jasně čitelný výkres, můžeme se ihned pustit do práce.“

Zajímá vás, co pro vaši společnost může udělat SixPointTwo ohledně svařování? Pokud ano, prosím kontaktujte pana Imana Landheera, tel. +31 6 4224 3466, e-mail iman.landheer@sixpointtwo.eu.

Jak efektivně spolupracují svářeči a svařovací roboti?
Ze zákulisí internetových obchodů a doručování balíků …

Ze zákulisí internetových obchodů a doručování balíků …

Ze zákulisí internetových obchodů a doručování balíků …

Každý článek řetězce je nepostradatelný

 

V prosinci se děti netrpělivě těší, co jim nadělí Mikuláš a Ježíšek. Dospělí jsou stejně netrpěliví – dorazí dárky včas? Ti, kteří „normálně“ nakupují na internetových obchodech také chtějí vědět, zda jim bude vše v posledním měsíci v roce normálně doručeno. V Nizozemsku a v okolních evropských zemích se denně zpracovávají miliony objednávek a miliony balíků. SixPointTwo je jedním z článků v logistickém řetězci, který tento proces zajišťuje. Pojďme se podívat do zákulisí …

V třídících centrech Amazonu a DHL je mnoho balíků přepravováno třídícími linkami 24 hodin denně. Tyto třídící linky obsahují mnoho dílčích komponentů a modulů vyrobených společností SixPointTwo. Jsou součástí velkých třídících systémů, v rámci kterých nenápadně vykonávají svojí práci. Mezitím se však staly nepostradatelnými …

Třídící systém pro odesílání balíků
Automatizovaná, rychlá manipulace s balíky, která snižuje lidskou činnost na minimum – přesně o tom je odesílání balíků. Dobrým příkladem je hromadný třídící systém, který je používán mezinárodním poskytovatelem logistických služeb v regionálních poštovních třídících centrech. SixPointTwo vyrobila pro tento sofistikovaný systém několik komponentů, například válečkové dopravníky s bočním vedením. Tyto dopravníky zajišťují, že se balíky pohybují plynule a rovnoměrně. Boční vedení zajišťuje, aby z dopravníku balíky nevypadly. Pro tento hromadný třídící systém jsme dále vyrobili systémy s poháněnými válečky, které slouží k přesunu balíků na jiný dopravník.

Systém křížového třídění
Mezinárodní poskytovatel služeb doručování balíků zpracovává denně statisíce balíků z více než 1000 sběrných míst. To se provádí ve dvou automatizovaných třídících centrech. Tato obrovská třídící centra společně pokrývají více než 10 000 m2 a jsou vybavena plně automatizovanými dopravníkovými pásy, robotikou, systémem OCR (tj. optické rozpoznávání znaků) a vysoce kvalitním záznamem obrazu. Pro tento logistický systém jsme vytvořili moduly, pomocí kterých lze tok balíků zpomalit či zrychlit dle potřeby. Tímto je zajištěno zefektivněné doručování balíků do třídící stanice, odkud mohou být odeslány do příslušného výdejního místa. Odtud jsou pak distribuovány příjemcům.

Spolehlivost je klíčová
V systému třídění je každý článek důležitý. Stačí, aby selhala jen jedna část a celá linka se zastaví. Výsledek: zpoždění, dodatečné náklady a zklamaní příjemci. Je jasné, že to nelze připustit. SixPointTwo začlenilo do svých systémů rozsáhlou kontrolu kvality, aby se zabránilo prostojům. Všechny námi dodávané dílčí komponenty a moduly jsou pečlivě sestaveny podle pracovních pokynů. Poté jsou řádně testovány na základě testovacího protokolu, který je založen na principu čtyř očí. Produkty vybavené motory procházejí dodatečným funkčním testováním předtím, než jsou uvolněny naším oddělením kvality. K tomuto účelu používáme metodu FAT (Factory Acceptance Test).

Poslední složkou v zajištění kvality v SixPointTwo je náš vlastní systém track-and-trace. Ačkoli na tom naši zákazníci netrvají, považujeme zpětnou dohledatelnost za nutnost. Díky systému track-and-trace můžeme dohledat odpovídající čísla šarží všech dílů a surovin, které byly použity pro konečný produkt, prostřednictvím jedinečného čísla produktu. Také jsme schopni získat číslo montáže a datum uvolnění z oddělení kvality.

Dbáme na to, aby vše běželo hladce
Objem online objednávek a balíků se neustále zvyšuje. Od spotřebitele po doručovatele: každý v logistickém řetězci chce zajistit hladký průběh procesu, doslova i obrazně. A to nejen v prosince, ale i ve všech dnech v roce. Společnost SixPointTwo se na tom ráda podílí!

 

Práce v mezinárodně orientované společnosti

Práce v mezinárodně orientované společnosti

Pascal Claessen: „Každý den nám nabízí zkušenost k učení“

 

Spousta rozmanitosti a spousta kontaktů, s kolegy i se zákazníky. Toto bylo uvedeno v popisu volné pracovní pozice administrativní podpory v obchodním oddělení v SixPointTwo. To byl důvod, proč se Pascal Claessen rozhodl o tuto pozici ucházet. Nyní, o rok a půl později, vykonává jinou práci v SixPointTwo, takovou, která mu vyhovuje ještě lépe.

Pascal právě dokončil kurz dopravy a logistiky MBO (jedná se o střední odborné vzdělání) ve městě Venlo, Nizozemsko. Předtím pracoval na částečný úvazek v pohostinství, měl stáže v několika velkoobchodech a také se zabýval plánováním dopravy. „Administrativní podpora v obchodním oddělení v SixPointTwo byla moje první skutečná práce.“

Dohody orientované na budoucnost
Pascal právě zahájil studium Technické obchodní administrativy. V SixPointTwo jsme se jasně dohodli. „Začal jsem tam pracovat se záměrem postoupit na úroveň vyššího odborného vzdělání v rámci společnosti. Pravidelně se setkávám se svým nadřízeným Willianem van Eerdem a hovoříme o tom, v čem se mi daří, jaké jsou oblasti pro zlepšení a jak se mohu dále rozvíjet.“

Kombinace práce a studia
Pascal pracuje čtyři dny v týdnu a čtvrtky chodí do školy. „Pokud mám test například v pondělí večer, mohu si vzít volno i během celého dne. Nikdy to není problém. Jasně jsme se předem dohodli, protože můj nadřízený považuje osobní rozvoj za důležitý.“ Pracovat a studovat zároveň je náročné. „Byl jsem opravdu dost vytížený, zvlášť když jsem začínal. Večery a víkendy jsem trávil studiem. Teď už je toho méně, protože jsem kurz téměř dokončil. Stanu se absolventem v únoru 2023.“

Další pracovní pozice
Díky vzdělání a osobnímu rozvoji se Pascalovi podařilo udělat nový krok. „Od února 2022 pracuji jako výpočtář a plánovač. To jde ruku v ruce s mým vzděláním.“ Co ta práce obnáší? „Vedoucí obchodu mi předkládá požadavky zákazníků. Probíráme je společně a/nebo se zákazníky. Poté za pomoci našeho programu a mých znalostí vypočítám nákladovou cenu. Tu následně předložím vedoucímu prodeje. Společně projednáme kalkulaci a na základě toho vypracujeme cenovou nabídku.“

Příprava práce vyžaduje mnoho konzultací. „Udržuji úzký kontakt s nákupčím ve městě Weert, Nizozemsko, a s nákupčím v České republice. S kolegy z České republiky také konzultuji technické záležitosti, plánování, možnosti výroby a specifikace vyráběného produktu. Často také komunikuji se zákazníky, především ohledně specifických požadavků a dodacích lhůt. Mám rád, když vím, jak se situace vyvíjí. Jakmile jsou požadavky a specifikace zákazníka jasné, můžeme, v případě potřeby, zákazníkovi předložit doporučení, abychom mohli optimalizovat design a tím vylepšit jeho produkty. Součástí tohoto procesu může být zlepšení fyzických aspektů jako je pevnost produktu a výběr materiálu, dále pak úspora nákladů pro zákazníka.

Velké výzvy
„Bylo příjemné začít jako administrativní podpora v obchodním oddělení,“ říká Pascal. „Ale mnohem větší nároky jsou na mě kladeny jako na výpočtáře a plánovače. To je pro mě velká výzva!“ Běžně vyřizuje několik požadavků současně. Odpovídá také na dotazy zákazníků a kolegů. „Je tudíž důležité pracovat strukturovaně. Musel jsem se to naučit. Hovořil jsem se svým nadřízeným o tom, jak se s tím vypořádat. Věci se v této oblasti neustále zlepšují. Kalkulace cen probíhala od začátku dobře. Komunikace se zákazníky a kolegy mě baví a dělám to dobře. To je moje silná stránka.“ Po dokončení studia Technická obchodní administrativa, plánuje navštěvovat kurz 3D kreslení. „Vzhledem k tomu, že se také trochu věnuji technickým oborům, bude užitečné, když dokážu sám vytvářet a upravovat výkresy zákazníků tam, kde to bude nutné. To mi umožní, abych byl zákazníkům ještě více nápomocný a mohl jim lépe poradit. Navíc mám i další možnosti se dále rozvíjet v technické oblasti prostřednictvím dalších školení a kurzů.“

Atmosféra
Výzvy v práci jsou pro Pascala důležité, má však rád i běžnou pracovní atmosféru. „Práce v naší kanceláři ve městě Weert je nesmírně příjemná. Jsme malá skupina deseti lidí, pomáháme si, kde je potřeba. Objeví-li se nějaká výzva, společně se snažíme najít řešení. Vždy se nám to nakonec podaří. Společný páteční oběd zajistí, že pracovní týden vždy zakončíme příjemným způsobem.“ Těší nás také úzká spolupráce s českými kolegy. „V létě se pořádá Summer Party, na kterou jezdíme do České republiky. Posilujeme tak vztahy s kolegy z České republiky. Už jsem tam byl několikrát.“

Nepřetržitý růst
Jak vidí Pascal svou budoucnost? Jaké jsou jeho ambice? „Chci dál pokračovat v osobním rozvoji. SixPointTwo mi k tomu dává dostatek prostoru. Poradenství, školení, kurzy – to všude nedostanete. Kromě toho společnost stále roste a já se učím nové věci každý den. Jsou zde stále nové výzvy, proto bych chtěl dál růst společně se SixPointTwo.“

Práce v mezinárodně orientované společnosti
Čím se jako zaměstnavatel odlišujete?

Čím se jako zaměstnavatel odlišujete?

Čím se jako zaměstnavatel odlišujete?

Magda Rajdlová: „Jsme středně velká profesionální společnost s rodinou atmosférou.“

 

Je to výzva pro každou společnost – získat a udržet si ty správné lidi a zajistit jejich angažovanost. Personalistka Magda Rajdlová a provozní ředitel Petr Mátl vysvětlují, jak se k tomu SixPointTwo staví.

„Personální oddělení je dnes úzce spjato s marketingem,“ říká Magda. Chceme ukázat, že jsme profesionální společnost s otevřenou rodinnou atmosférou. To je to, co nás odlišuje od velkých společností s tisíci zaměstnanci.“

Jeden tým, jeden cíl
Magda představuje celkové vystupování společnosti SixPointTwo, které je v souladu se společenskou odpovědností firmy. To je založeno na předpokladu, že zaměstnanci pracují jako tým. K tomu je potřeba zajistit, aby se zaměstnanci mohli setkávat a zůstávali spolu v kontaktu. „Zaměstnanci personálního oddělení jsou pravidelně přítomni ve výrobě a mluví se zaměstnanci o jejich starostech. Jednatel společnosti Marco Wielink a Petr pravidelně prochází výrobou, kdokoli ze zaměstnanců s nimi může přímo mluvit. „Marco zná jménem téměř všech 100 stálých zaměstnanců,“ podotýká Petr. „Naši lidé ví, že je vnímáme,“ říká Magda. „Každý zaměstnanec dostane o Vánocích od vedení osobní dopis. A když máte narozeniny, dostanete přání od svých kolegů.“

Neformální aktivity
Zaměření se na budování týmu je pro SixPointTwo charakteristické. Proto firma pořádá různé společné aktivity, jako například originální interní soutěž o putovní poháry, kdy jednotlivé disciplíny probíhají přímo v pracovní době, dále pak letní party a každoroční vánoční večírek, na kterých se všichni kolegové scházejí. „Jedná se o dobré příležitosti, jak si popovídat se zaměstnanci,“ říká Petr. „Na vánočním večírku se ohlédneme za uplynulým rokem a podíváme se na budoucnost naší společnosti. Na toto téma také diskutují týmový vedoucí a zaměřuje se na to náš měsíční informační leták.“ Tím zajišťujeme, že jsou zaměstnanci informováni a zapojeni do rozvoje SixPointTwo.

Zaměstnanci provádí nábor nových kolegů
Zaměstnanci ví lépe než kdokoli jiný, čím je práce v SixPointTwo výjimečná. Proto je personální oddělení zapojuje do náboru nových kolegů. „Může to být například člen rodiny, kamarád nebo známý. Pokud bude uchazeč, kterého navrhujete přijat, získáte bonus. „Takto jsme do výroby získali několik nových kolegů,“ říká Magda. „Tento přístup přináší úspěch i na vedoucích a technických pozicích,“ říká Petr. „Jako zaměstnanec jen tak někoho bezdůvodně nedoporučíte, proto to funguje.“

Sponzorství a viditelnost
V rámci personálního marketingu je velmi důležité firmu zviditelnit. SixPointTwo si proto udržuje dobře viditelný profil v Humpolci a okolí. „Mimo jiné, sponzorujeme akce jako koňské dostihy a autokros – obě, již tradiční, velkolepé události v Humpolci. Také jsme finančně podpořili místní fotbalový klub na oslavu jeho 100. výročí“, říká Magda. „Na takových akcích máme zdarma atrakce pro děti. Mezitím co si děti hrají, využijeme příležitost a hovoříme s jejich rodiči.“ Nabízení volných míst a dělání reklamy zde není cílem, vysvětluje Petr. „Jde o to dát lidem vědět, že jsme tady a že naše dveře jsou vždy otevřené, i když zrovna nemáme volná pracovní místa. Sám plakát na naší budově vyzývá kolemjdoucí, že se mohou ozvat a my jim vždy rádi ukážeme naši výrobu a pracovní prostředí.“

LinkedIn a agentury
SixPointTwo skutečně spouští poutavé a hravé náborové kampaně pro reklamní účely. Například jsme jednou projížděli Humpolcem v oranžové motorizované tříkolce, tzv. tuk-tuk, a rozdávali letáky, spolu s oranžovými balonky a zmrzlinou. „To nám přivedlo mnoho pracovníků do výroby,“ říká Magda. Takové kampaně jsou však méně vhodné pro nábor techniků a vedoucích pracovníků. Petr říká: „U těchto pozic zůstáváme velmi aktivní na sociálních sítí. Žádáme naše zaměstnance, aby sdíleli volná místa přes LinkedIn. Chceme naši síť využít na plno.“ Také spolupracujeme s pracovními agenturami a někdy s headhuntery (tzv. lovci mozků). „Například, abychom získali dobře anglicky hovořící lidi s technickým vzděláním, takoví se jen stěží najdou.“

Objevujeme technické talenty
SixPointTwo hledá technické talenty i jinou cestou, říká Petr. „Spolupracujeme se středními technickými školami a zaměřujeme se na studenty ve věku 14 až 18 let. Zveme je, aby u nás absolvovali jejich povinnou technickou praxi. Takto je poznáme a můžeme jim ukázat, jak se SixPointTwo odlišuje od velkých anonymních společností s tisíci zaměstnanci. Snažíme se tak přilákat nadějné mladé lidi. Už nám to přineslo úspěch.“

Perspektiva pro současné zaměstnance
Protože chce SixPointTwo pokračovat v růstu, je přilákání nových lidí nutností. Zároveň je důležité, aby současní zaměstnanci zůstali spokojení a motivovaní. Zdravé a bezpečné pracovní prostředí je proto nutným předpokladem. K pracovní spokojenosti přispívají i společné aktivity. „Navíc povzbuzujeme zaměstnance k osobnímu růstu.“ Petr uvádí následující příklady: „Zaměstnanci pracující ve výrobě, kteří začali po zaškolení vykonávat práci na vyšší úrovni. Obslužní pracovníci, kteří postoupili na technické či dokonce vedoucí pozice.“ Ti, kteří na sobě chtějí pracovat, se mohou rozvíjet absolvováním různých školení a kurzů. „Pořádáme například kurzy češtiny pro zaměstnance ze zahraničí a kurzy angličtiny pro techniky a vedoucí zaměstnance. Vedoucí výroby mohou absolvovat školení v metodologii štíhlé výroby.“

Start-up a další rozvoj
V personálním marketingu si SixPointTwo udržuje vysoký profil, říká Magda. „Mnoho firem přitahuje lidi, kteří již mají všechny dovednosti pro konkrétní práci. Nám funguje lépe, když někoho zaměstnáme a poskytneme mu příležitost k dalšímu rozvoji v rámci firmy. I v tom jsme jiní!“

 

 

Efektivní automatizace výroby začíná prací lidí

ERP systém a laserový řezací stroj si rozumí

Efektivní automatizace výroby začíná prací lidí

 

SixPointTwo má různé vlastní techniky pro zpracování ocelových plechů. Jednou z těchto technik je řezání laserem. Pro tento účel byl v roce 2018 zakoupen laserový řezací stroj Trumpf. Předtím než byl stroj dodán, jsme zvažovali, jaký je optimální způsob komunikace stroje s ERP systémem od ECI Bemet, který SixPointTwo používala řadu let. Gerrit KleinJan ze společnosti ECI Bemet a Tomáš Kautcký ze společnosti Trumpf nám řeknou, co to obnášelo.

Řezání plechů je především o kvalitě a hospodárnosti. Proto je nutné, aby spolu ERP systém a laserový řezací stroj dobře komunikovaly ve všech fázích výroby. „Největší výzvou je vždy zajistit, aby z ERP systému odcházely správné údaje do laserového řezacího stroje tak, aby stroj poskytoval zpětnou vazbu. „Na základě spolupráce se SixPointTwo bylo rozhodnuto nejprve určit optimální proces výroby a řízení“, říká KleinJan, který skutečně zná ERP systém do detailu. „V té době jsem se také podílel na jeho zavedení.“

Outsourcing jako možnost
Společně s týmem SixPointTwo v Nizozemsku a v České republice prošli KleinJan a Kautcký celý proces krok za krokem. Během tohoto procesu byla vyjádřena konkrétní přání. „Společnost SixPointTwo chtěla mít možnost se během procesu rozhodnout, zda zadat objednávku subdodavatelům, v případě že by se jednalo o hospodárnější možnost, a/nebo v případě že by došlo k lepšímu splnění požadavků, čemuž předcházelo zvážení plánování a dostupné kapacity. „Toto rozhodnutí je uděláno částečně na základě informací, které stroj zasílá zpět“, říká KleinJan. Jak to funguje? „Systém ERP sděluje zakázky, které stroj provede. Jedna z věcí, která se k tomu používá je počáteční datum a datum doručení každé zakázky. Stroj pak musí zaslat zpět informaci pro každý pokyn: Kolik času bude trvat na dokončení pracovního úkolu? Je zde dostatek času nebo pracovní úkol vyžaduje příliš velkou kapacitu stroje? V druhém případě se zakázka vrátí do ERP systému a bude zadána subdodavatelům.“

Nesting
KleinJan si všiml, že možnost začleňovat outsourcing do procesu řízení výroby není příliš často využívána. „I když se v procesu zvolilo interní zpracování, možnost zvolit si outsourcing na základě dostupné kapacity byla stále vyžadována. To byla výzva především pro programátora. Vyřešili jsme to propojením ERP a laserového řezacího stroje tak, že jsme do ERP zahrnuli pole, které oznámí, zda je zakázka již vnořena do laserového řezacího systému či nikoli. Každé z těchto polích definuje, jaká data musí laserový řezací stroj poskytnout. Jakmile laserový řezací stroj dokončí zakázku, vrátí konkrétní data pro následný výpočet, např. doba řezání, spotřeba materiálu.“
Další výzvu jsme zaměřili na výjimky: „Co uděláte, jestliže se během výrobního procesu něco pokazí, jestliže je objednávka zrušena nebo dokončena jen částečně? I o tom jsme předem přemýšleli“, říká KleinJan.

Hladký proces
Definování procesu bylo podle Kautckého bezproblémovou záležitostí. „Rychle jsme se shodli: rozhodnutí, jak na to půjdeme nám zabralo jen dva dny. Výzva pro společnost Trumpf nebyla tak velká jako pro ECI Bemet. Naším prvním úkolem bylo poskytnout dokumentaci stroje a dostatečné popisy rozhraní.“ Po dokončení programovacích prací v ECI Bemet, byly provedeny všechny nezbytné testy. Zdálo se, že propojení funguje od začátku. „SixPointTwo mělo důležitou roli v dosažení tohoto skvělého výsledku“, říká Kautcký. „Měli jasnou představu o procesu a přesně věděli, co chtějí. To se v projektech jako tento často nevidí.“ KleinJan: „Dali nám čas, aby si byli jistí, že máme dobrou přípravu. Se společností Trumpf nám to umožnilo dodat skvělý produkt.“

Efektivní automatizace výroby začíná prací lidí
SixPointTwo uvedla do provozu druhého svařovacího robota

SixPointTwo uvedla do provozu druhého svařovacího robota

Svařovací robot se již nikdy nezastaví

SixPointTwo uvedla do provozu druhého svařovacího robota

 

SixPointTwo má nyní dva svařovací roboty, oba dodané společností Valk Welding. Proč jsou svařovací roboti nepostradatelní? Mohou být ještě výkonnější? Ad van Boxel, technický poradce ve společnosti Valk Welding, se podělí o své myšlenky.

SixPointTwo poprvé oslovila společnost Valk Welding v roce 2016. Rozšíření výrobní kapacity si vyžádalo dodatečné rozšíření svářecích kapacit. „Platí to zejména pro svařování v sériové výrobě,“ říká van Boxel. Další nárůst výroby vedl k zakoupení druhého svařovacího robota v roce 2021. „Stejně jako v prvním případě, i zde se jedná o kompletní systém svařovacího robota, ve kterém je svařovací robot namontován na stabilním H-rámu. Také jsme dodali DTPS: softwarový balíček pro programování offline.“

Efektivní využití času
Jaký je výkon svařovacích robotů v porovnání s výkonem profesionálů? „Výzkum ukazuje, že svářeč ve skutečnosti vynakládá na svařování 15% až 20% svého času. Ve zbývajícím čase se věnuje jiným činnostem, jako je příprava a měření produktu. Naopak, dobře seřízené robotické pracoviště využije 70% až 80% času z doby provozu pro sváření.“ Jestliže vezmete v úvahu, že je stále obtížnější najít kvalifikované svářeče a že pracovní den svářeče skončí po osmi hodinách práce, pochopíte, proč jsou svařovací roboti nenahraditelní. „Svařovací robot se jen tak nezastaví. V závislosti na výrobní zakázce, můžete stisknout start, zhasnout světla a jít domů.“ Pro manuální činnosti nutné pro instalaci robota už nepotřebujete kvalifikovaného svářeče. „Může je provádět jakýkoli pracovník.“

Programování offline pro získání dalšího času pro výrobu
DTPS, softwarový balíček pro programování offline, šetří společnosti SixPointTwo ještě více času. „Existují dvě možnosti programování: programování online a offline. Programování online se provádí na samotném robotu. Během tohoto programování není možné použít robota při výrobě.“ Programování offline tuto nevýhodu nemá. „Snižují se tím prostoje. Zatímco stroj běží, můžete programovat na počítači. A když je program připraven, odešlete ho do svařovacího robota.“

Vždy si najde svar
Při výběru robotického svařovacího systému bylo pro SixPointTwo důležitým požadavkem na výkon provedení na základě konceptu First Time Right (tj. na první dobrou). „Náš svařovací robot je vybaven funkcí Quick Touch Sensing. To znamená, že může předvídat odchylky. Pomocí svařovacího drátu si nejdříve prohlédne produkt, aby určil, kde je svar. Program se tímto automaticky upraví pro každý svar, což znamená, že získáte dokonalý svářečský výsledek.“ Podle pana van Boxela to je přesně to, co firmy zpracující kovy potřebují. „Uveďme si příklad, kovový plát si může „sednout“ a vždy má mnoho odchylek. Tento svařovací robot si s tím snadno poradí.“

Měří a kontroluje
Je důležité, aby si robot udržoval kontrolu nad procesem. „Svářecí zdroj a robot spolu totiž komunikují. Robot si v případě potřeby přidá svařovací drát a automaticky se zastaví, pokud dojde k problému nebo mu dojde svařovací drát.“ Navíc je robot vybaven funkcí Automatic Tool Control (ATC). Tento program robotovi umožňuje zkontrolovat, zda je nástroj (svařovací hořák) stále ve své původní poloze na rameni robota. Uživatel robota si může sám nastavit požadovanou frekvenci kontrol. Pokud se objeví nějaké problémy, robot je hlásí. Uživatel je pak může opravit nebo si je nechat opravit.“ Funkce ATC zajišťuje, že robot podává stejný výkon od okamžiku doručení informace. „Svařovací hořák, který není ve správné poloze, by neměl produkovat abnormální výsledky.“

Stále ve vývoji
Společnost Valk Welding má pobočky v Polsku, Švédsku, Dánsku, Německu, České republice, Francii, Nizozemsku, Belgii a Irsku. Společnost dodává svařovací roboty pouze od Panasonic. „Naše spolupráce se společností Panasonic sahá do roku 1988. Náš manažerský tým je součástí vývojového týmu v Panasonic. Jsme proto důkladně obeznámeni s jejich systémy a všichni naši technici jsou vyškoleni v práci s nimi. Pokud má zákazník problém, dokážeme ho vyřešit.“

Vývoj jde rychle dopředu. Společnost Valk Welding se zavázala k plně automatizovanému programování offline. „Aby to bylo pro naše zákazníky ještě jednodušší, chceme zkrátit dobu programování pro velký počet aplikací. Pro naše konstrukce z oceli jsme již dosáhli úrovně, kdy lze generovat programy offline pomocí 3D balíčků.“ Bude-li možné všechny naše výrobní programy vypracovat ve verzi offline, novým krokem vpřed bude skutečnost, že se svařovací robot stane ideálním i pro kusovou výrobu a již se nikdy nezastaví.

 

Stane se blockchain zdrojem pravdy na trhu s ocelí?

Stane se blockchain zdrojem pravdy na trhu s ocelí?

Tom Meulendijks: „SteelTrace mění dodavatelský řetězec!“

 

Ručně zkontrolovat produkt z hlediska požadavků zákazníka, právních předpisů a norem zabere tisíce hodin. Výsledkem pak často bývá PDF dokument, na kterém je uvedeno, že produkt splňuje všechny požadavky. Opravdu chcete považovat PDF dokument za neprůstřelnou záruku? Tom Meulendijks, generální ředitel společnosti SteelTrace, si všiml příležitosti a prostoru pro zlepšení.

„Před několika lety jsem pracoval na nástroji pro správu těchto PDF dokumentů pro jednoho dodavatele v petrochemickém průmyslu. Tehdy se předpokládalo, že v takových dokumentech není možné provádět změny. Domníval jsem se, že kontrolní proces by mohl být řádně zabezpečen pomocí technologie blockchain, protože je tím umožněno uchovávat data o normách, předpisech a požadavcích zákazníka. Tato data pak můžete převést do algoritmů, pomocí kterých můžete zkontrolovat a zabezpečit data.“

Zajištění kvality je zásadní
Aby Meulendijks mohl svůj nápad zrealizovat, založil v roce 2017 společnost SteelTrace. Společnost je aktivní v Asii, Spojených státech a v Evropě. „Zaměřujeme se na trh s vysoce kvalitní ocelí, která se používá v (petro)chemickém průmyslu.“ Kvalita oceli a s ní související certifikace je na tomto trhu, který operuje s obrovským množstvím peněz, klíčová. „Pouhým pohledem nedokážete rozeznat rozdíl mezi dobrou a špatnou ocelí. Navíc, ocel často dorazí na místo koncového uživatele potom, co cestovala z továrny přes různé dodavatele.“ Co se papírových dokumentů týká, jedná se o proces, který je velmi náchylný k podvodům. „Představme si, že někdo nakoupí potrubí z vysoce kvalitní oceli od dobrého výrobce oceli a potom koupí levnější potrubí horší kvality. Snadno si tak okopíruje certifikát a číslo značící druh tepelného zpracování oceli určené kvalitnímu potrubí a to vše pak může zaslat společně s potrubím horší kvality, které přeprodá.“

Platforma pro transparentnost a jistotu
SteelTrace dělá dodavatelský řetězec transparentní počínaje výrobcem oceli po koncového uživatele. „Naše platforma vychází ze čtyřech jistot: strukturovaná data v reálném čase, sledovatelnost, ochrana proti podvodům a automatizace.“

Strukturovaná data v reálném čase: efektivita
Kontrolní proces může být pomalý. „Vím o případech, kdy lodě nemohly vyplout, protože manažer kvality byl schopen zkontrolovat papírové dokumenty až týden po laboratorních testech, a pak se objevilo několik problémů.“ Věci jsou jiné, když dodavatelský řetězec spolupracuje s SteelTrace. „Kontrolní činnosti probíhají na jeden zátah. Manažeři kvality, laboratoře a inspektoři zadávají data přímo do platformy a digitálně je podepisují v reálném čase. Jestliže se testovací hodnoty odchýlí od požadavků a/nebo norem, je to ihned detekováno a zaznamenáno.“ Kontrola papírových dokumentů již není nutná, všichni uživatelé platformy mohou kdykoli přesně vědět, v jaké fázi se proces nachází.

Sledovatelnost: každý krok je viditelný
Platforma SteelTrace zajišťuje, že každý krok je viditelný. „Kdo provedl ten test? Byla ta osoba k tomu certifikovaná? Prošel ten stroj certifikací a kalibrací? Byl ten inspektor oprávněn k podpisu? Vše je vidět. Navíc jsou všechna data zabezpečená pomocí technologie blockchain a lze je vždy zpětně vysledovat ke zdroji.“ Data lze snadno zkontrolovat pomocí chytrého telefonu. „Každý uživatel platformy má zabezpečenou digitální identitu, která ho identifikuje.“

Ochrana proti podvodům
Identita každého, kdo má nějakou roli v kontrolním procesu v rámci dodavatelského řetězce je předem zkontrolována a jsou stanoveny jeho pravomoci. Sledování množství a převod vlastnictví jsou další součástí integrované ochrany proti podvodům. „Při prodeji jsou certifikáty převedeny současně s vlastnictvím produktů. Certifikáty jsou vždy propojeny s produkty. V rámci platformy SteelTrace je vždy tolik certifikátů, kolik je kontrolovaných produktů. To odstraňuje motivaci k podvodům.“ Další informace naleznete v níže přiloženém textu.

Nepozorovaný podvod není možný
Výrobce vyrobí 1 000 kusů potrubí z vysoce kvalitní oceli, které jsou vloženy do databáze SteelTrace. Tato sada 1 000 kusů potrubí je označena certifikátem a zkontrolována. Kdykoli výrobce prodá jeden kus potrubí z této sady, přechází vlastnictví tohoto jednoho kusu potrubí na kupujícího spolu s certifikátem. Představme si, že někdo zakoupí 19 kusů potrubí podřadné kvality na černém trhu a jeden kus kvalitního potrubí z výše zmíněné sady. Tato osoba si poté vyžádá certifikát pro jeden kus kvalitního potrubí z platformy SteelTrace. Tento krok je digitálně zaregistrován. Jestliže pak tato osoba označí 19 kusů potrubí podřadné kvality číslem značící druh tepelného zpracování, které náleží kvalitnímu potrubí, pak bude mít kupce pro každý kus potrubí. Předtím než dojde k převodu každé trubky s certifikátem, musí si kupující vyžádat digitální certifikát ze SteelTrace. Jakmile tak udělají, 19 kupců dostane od SteelTrace zprávu, které je informuje, že certifikát již není ve vlastnictví prodávajícího. Tím poznají, že je něco špatně. 

Automatizace: v souladu s návrhem
Všechny normy, požadavky a data zprostředkované dodavatelem jsou zautomatizovány. Díky tomu jsou všechny řídící a monitorovací procesy automatizovány a data jsou ihned k dispozici v celém rozsahu. Testy a testovací hodnoty lze kontrolovat automaticky. Manuální kontroly, které jsou náchylné k chybám, již nejsou nutné. Meulendijks: „Výsledkem je, že zákazníci ušetří desítky tisíc pracovních hodin jednoho člověka, což se rovná milionům euro. To je náš obchodní záměr.“ Nicméně, lze ušetřit ještě více. „Protože se tímto zlepší rizikový profil společnosti, náklady na pojištění klesají. Spolehlivému dodavatelskému řetězci se vyplatí snížit počet nežádoucích případů: k předčasnému poškození materiálů bude docházet méně často. V rámci due diligence (tzv. finanční prověrky) bude majetek lépe ohodnocen.“ Meulendijks se již dlouho nesetkal se skeptickými reakcemi na technologii blockchain. „Naše cílová skupina má zájem o jakékoli bezpečné digitální řešení, které umožňuje pracovat ještě efektivněji.“

SteelTrace mění dodavatelský řetězec
Meulendijks vidí na trhu s ocelí mnohem více uplatnění. „Můžeme také zajistit, aby i procesy a doplňky k základnímu materiálu z oceli byly transparentní a bezpečné. Týká se to například svařování, kování oceli nebo přidávání plastu do potrubí. Můžeme také zviditelnit informace o uhlíkové stopě a skóre ESG.“ Meulendijks vidí i další užitečné uplatnění: „Zviditelnění země, ve které byly ocelářské operace provedeny. To vám umožní ukázat do jakého daňového pásma vaše společnost spadá, což znamená, že se můžete vyhnout nadměrným daňovým výměrům.“ Meulendijks se dívá ještě dále: Ambicí společnosti SteelTrace je stát se jediným zdrojem pravdy pro celý dodavatelský řetězec oceli.“

Stane se blockchain zdrojem pravdy na trhu s ocelí?
Jak pomáháte ukrajinským kolegům a jejich rodinám?

Jak pomáháte ukrajinským kolegům a jejich rodinám?

Jak pomáháte ukrajinským kolegům a jejich rodinám?

Jiří Vepřek: „Děláme, co je v našich silách.“

 

Společnost SixPointTwo zaměstnává 16 Ukrajinců na trvalý pracovní poměr. „Když vypukla válka, okamžitě jsme si řekli, že jim chceme pomoci. Zeptali jsme se, co můžeme udělat pro jejich rodiny a přátele na Ukrajině“, říká finanční ředitel Jiří Vepřek, který nám sdělí, jak SixPointTwo nabízí pomoc a jak se daří ukrajinským kolegům.

Kvůli válce opustilo mnoho Ukrajinců svou zemi. A naopak, se někteří Ukrajinští muži vrátili zpět, aby pomohli bránit svou zemi, buď dobrovolně nebo na příkaz ukrajinské vlády. V čem je Humpolec jiný? „Návrat na Ukrajinu je zejména důležitý pro ty, kteří dočasně pracují pro firmy v České republice prostřednictvím externích agentur.“ Pro řadu ukrajinských zaměstnanců, kteří pracují v SixPointTwo na trvalý pracovní poměr, se návrat na Ukrajinu nekoná. „Již před válkou zde žili a neměli v plánu se vrátit.“

Pomoc na míru
Než začala válka, někteří zaměstnanci žili v Humpolci a jejich rodiny žily na Ukrajině. „Jeden z nich si přál přivést do Humpolce svoji manželku, matku a své dvě děti. Náš výrobní manažer s ním jel ke slovensko-ukrajinským hranicím, aby je tam všechny vyzvedli. SixPointTwo následně pomohla s vyřizováním formalit, jako jsou žádost o pracovní povolení, povolení k pobytu a žádost o příspěvky od státu. Dále se pro ně našel dům. Manželka tohoto zaměstnance nyní pracuje v SixPointTwo a jejich děti chodí do školy v Humpolci.“ Také se nám podařilo zařídit velký dům pro dalšího z našich ukrajinských kolegů, který má se svou manželkou pět dětí a krátce po příjezdu do České republiky se jim narodilo šesté. Dům je však 40 km od Humpolce. Žije tam jeho manželka s dětmi. On tam tráví víkendy a v týdnu zůstává v Humpolci.“ Pan Vepřek sám poskytuje přechodné ubytování mamince s dítětem a další ženě. „Chtějí se vrátit na Ukrajinu, ale prozatím to není možné.“

Jednotné kontaktní místo
Kromě poskytování pomoci s příjezdem příbuzných, společnost SixPointTwo nabízí podporu i jinými způsoby. „Moje kolegyně z personálního oddělení je první kontaktní osobou pro naše ukrajinské kolegy. Mohou se na ni obrátit se všemi svými dotazy. Odvádí skvělou práci a zařizuje pro ně mnoho věcí, například dopravu, komunikaci s úřady, nájemní smlouvy. Je-li to nezbytné, přizve si na pomoc naše ukrajinské kolegy ze SixPointTwo. Dále probíhá spolupráce s jinými firmami, například když nově příchozí Ukrajinci hledají práci. V situaci, kdy těžká práce v našem výrobním prostředí není vhodná pro ženy, snažíme se je odkázat na vhodnější práci v jiných firmách v Humpolci.“

Iniciativa pro přijetí ve velkém měřítku
Společně s jinými firmami, SixPointTwo vypracovala plán pro přijetí uprchlíků a pro pomoc s jejich začleněním. V Humpolci se nachází budova, kde se v minulosti poskytovala péči o seniory. Tento dům s pečovatelskou službou, který může poskytnout ubytování přibližně pro 100 lidí, byl minulý rok uzavřen. SixPointTwo, společně s ostatními firmami, připravila plán: Pokud by městský úřad umožnil otevření této budovy ukrajinským rodinám, firmy by nabídly podporu různými způsoby, včetně úhrady poplatků za energie, zajištění výuky češtiny, odměnu správci, školních příspěvků pro děti, výstavby dětských hřišť a umístění postelí.“ Městský úřad prozatím v této záležitosti nerozhodl. „Je to škoda, protože tento projekt by mohl usnadnit život uprchlíkům i obyvatelům města Humpolec.“

Pozitivní přístup
Jak se mezitím měli naši ukrajinští kolegové? „Byli úplně v šoku, když to celé začalo. Ale přizpůsobili se situaci. Návrat na Ukrajinu už pro některé z nich nepřipadá v úvahu, protože pochází z měst či vesnic, které byly zničeny. Mají nicméně pozitivní přístup a oceňují snahu SixPointTwo. Ukrajinci se také vzájemně podporují, jak mohou. Atmosféra ve společnosti je dobrá: „všichni jsme ochotni pomáhat si a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

 

Práškové nebo mokré lakování?

Práškové nebo mokré lakování?

Ben Hoppener: „Odolnost práškového lakování je důležitou výhodou.“

 

Mokré lakování je staletí starý postup používaný pro úpravu různých povrchů. V 70. letech 20. století začal být využíván další postup pro průmyslovou úpravu kovových povrchů, práškové lakování. Jaké jsou výhody a nevýhody mokrého a práškového lakování? Ben Hoppener ze společnosti Coatingadvies Nederland, sídlící ve městě Udenhout, se s námi podělí o své postřehy.

Hoppener pracuje jako konzultant pro klienty jako je Brabantia, Philips, Heras Hekwerk a SixPointTwo. „Společně s mými kolegy pracujeme po celém světě. Poskytujeme podporu společnostem využívající práškové lakování, tak i výrobním společnostem s vlastními linkami pro práškové lakování.“ Podpora je zaměřena především na nastavení a optimalizaci výrobních linek a na zlepšování kvality během celého procesu. „V minulosti jsem společnosti SixPointTwo dával radu ohledně návrhu linky pro práškové lakování.“

Snadno automatizované práškové lakování
Porovnání mokrého a práškového lakování začíná zcela zásadním faktorem – vrstvou. „Správně nanesený práškový lak vytvoří silnou vrstvu. Taková vrstva je odolná proti nárazům a poškrábání a nelze ji snadno poškodit. To je důležitá výhoda.“ Další výhodou práškového lakování je snadnější automatizace než při mokrém lakování. Velká část povrchu, určená pro práškové lakování, může být ošetřena lakovacím robotem. Není potřeba žádného složitého nastavení. Těžko dostupná místa může obslužný pracovník nalakovat ručně.“ Práškové lakování je praktičtější i z hlediska schnutí. „Nastříkané produkty putují do pece. Uvnitř se prášek roztaví a ztvrdne jako kámen. Produkty lze poté ihned zabalit. Na druhou stranu, produkty ošetřené mokrým lakováním často několik dní schnou.“ Nicméně, skutečnost, že práškové lakování vyžaduje použití muflové pece je opravdu nevýhodu. „Ocelový most nebo jiné extrémně rozměrné produkty opravdu nemůžete ošetřovat práškovým lakováním. Až na pár výjimek, je limit většinou kolem 15-ti metrů. Potřebovali byste pece takových rozměrů, že práškové lakování by již nebylo finančně atraktivní.“

Životní prostředí a Bezpečnost a ochrana zdraví
Jaké scóre má práškové a mokré lakování v souvislosti s ochranou životního prostředí a zdraví? „Rozpálení pece vyžaduje poměrně dost plynu, což je nevýhodou práškového lakování.“ Mokré lakování má jiný nedostatek. „Výtěžnost je v tomto případě mnohem nižší než při práškovém lakování. Je to způsobeno tím, že při mokrém lakování přestřik, tj. část barvy končící mimo cílovou plochu, je nevyužitý. Naopak, při práškovém lakování, rekuperační systém na postřikovači může vrátit přestřik do skladovací nádrže k opětovnému použití. Tímto může být při práškovém lakování dosaženo až 95% výtěžnosti. „A jak je to s bezpečností a ochranou zdraví? Barvy používané při mokrém lakování často obsahují rozpouštědla, která se uvolňují při stříkání a zasychání. Práškové barvy neobsahují žádná rozpouštědla, takže je potřeba méně ochranných pomůcek.“

Profesionalita pracovníků je důležitá
Odolnost vůči korozi ošetřeného produktu částečně závisí na typu použité práškové barvy. „Předúprava povrchu před práškovým lakováním je však také velmi důležitá,“ říká Hoppener. „Vyžaduje to kontrolovaný a systematický proces.“ Mnoho společností, včetně SixPointTwo, tento proces plně zautomatizovalo. „Produkty procházejí vždy stejnou předúpravou, která zahrnuje chemické koupele.“ Pracovníci používají pevně stanovené postupy pro měření požadovaného složení těchto koupelí. Další části procesu jsou také zautomatizované. „Nastavení muflové pece musí vždy odpovídat danému produktu. Dalšími faktory v procesu jsou dávkování práškové barvy, napsání správných programů pro zařízení na práškové lakování a síla vrstvy.“ Dobře vyškolení pracovníci jsou zde nepostradatelní. „Poskytuji praktická školení i ve vzdálených zemí jako Izrael nebo Čína. Ve svých montérkách chodím do výrobních dílen, abych předal znalosti a dovednosti, a tak jsem to udělal i v SixPointTwo.“ Prostřednictvím své společnosti M2LAB může být Hoppener také nápomocný při provádění kontrol finální kvality nátěru, například kontrola odolnosti nátěru vůči vlivům prostředí.

Nejnovější vývoj
Podle Hoppenera nedochází ve světě práškového lakování k žádnému velkolepému vývoji. „Stále se vyvíjejí práškové barvy, které vydrží déle a déle, například barvy pro špičkové fasádní konstrukce, které odolají i 20-ti letům slunečního záření.“ Trh je však více méně ustálený. „Mokré lakování se často využívá pro skutečně velké produkty, dále pro produkty, u kterých se vyžaduje extrémně kvalitní vizuální povrchová úprava, nebo pro produkty, které potřebují jen rychlý nátěr. Pro výrobu velkého množství ne příliš velkých produktů je práškové lakování vždy nejlepším řešením. Díky němu je svrchní vrstva mnohem pevnější a celý proces je často levnější, protože ho lze plně zautomatizovat.“

Společnost SixPointTwo má moderní linku pro práškové lakování. Pokud se chcete dozvědět více, prosím kontaktujte Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

 

Práškové nebo mokré lakování?