Balení produktů: rutinní práce nebo práce pro specialisty?

Tomáš Benda, vedoucí montáže:
„Zákazníci jsou ohromeni tím, co to obnáší.“

 

Závěrem každého výrobního zadání, které SixPointTwo uskuteční, je ochrana dodávaných produktů pomocí bezpečného robustního obalu předtím, než jsou dány do přepravy. Jak to celé funguje? Vedoucí montáže, Tomáš Benda, nabízí vysvětlení: „Každá paleta je takovým hlavolamem.“

Odpovědnost za balení produktů a jejich nakládání na palety nese montážní tým. „Náš tým má současně 24 specialistů na balení produktů. Jádro týmu je tvořeno 16-ti zaměstnanci, kde každý z nich má více než 10 let zkušeností s balením produktů.“ Montážní tým zná dobře všechny produkty. Balí všechny nesmontované produkty na palety, jako jsou pozinkované plechy či plechy ošetřené práškovým lakováním, a dále balí všechny ostatní montážní produkty. V posledně uvedeném případě, zaměstnanec, který montuje produkt, je také tím, který ho zabalí.“

Pokyny zákazníka k balení a přepravě produktu
Výchozím a počátečním aspektem pro balící práce jsou pokyny zákazníka. „Zákazník nám dá pokyny, které se týkají samotného způsobu balení, maximální hmotnosti na jednu paletu, označení a způsoby přepravy. Pokyny se liší u jednotlivých zákazníků. Přihlížíme i na skutečnost, že produkty pro nizozemské zákazníky musí překonat vzdálenosti kolem 1 000 a více km po silnici. Taková přeprava je zajištěna externími partnerskými dopravci.“

Palety na zakázku
K balení produktů se často používají europalety (1200 x 800 x 144 mm). Běžně se však používají i jiné palety. „Například pro jednoho z našich zákazníků vyrábíme panely o délce 3 metrů a rámy o rozměrech 1 x 1,5 metru. K tomu jsou zapotřebí větší palety s odlišnými rozměry. Naopak, u jiných produktů jsou zapotřebí mnohem menší rozměry palet. Tyto palety na zakázku si vyrábíme v SixPointTwo sami. K tomuto účelu máme na skladě dřevo.“ Většina dřeva, které používáme splňuje standardy IPPC. „Ošetření dle standardu IPPC pomáhá předcházet nečistotám a snižovat náklady na materiál, energie a technologie. Při tomto postupu se nepoužívají žádné chemické prostředky, pouze termodynamika. Ošetření IPPC zbaví dřevo od škůdců, jako je kůrovec.“

Výzva
„Zákazníci mají jasné požadavky, které dokážeme snadno splnit. Balení produktů je nicméně velmi náročné,“ pokračuje Tomáš. V čem to tedy spočívá? „Vyrábíme velmi odlišné produkty, většinou jednotlivé kusy nebo malé série, které bývají součástí projektů. To znamená, že projekty, které realizujeme pro naše zákazníky jsou často jedinečné. Málokdy máme ve výrobě projekty, které jsou úplně stejné. Každé balení pro nás představuje nový hlavolam, nad kterým musíme znovu a znovu přemýšlet.“ A to je úkol pro zaměstnance, který paletu nakládá. „Zaměstnanec může však požádat o radu svého vedoucího týmu.“

Bezpečností předpisy
Pro nakládání palet neexistují žádné konkrétní bezpečností předpisy. Vždy nicméně dodržujeme několik základních pravidel. „Prvním základním pravidlem je, že těžiště balíku musí být přesně uprostřed palety. Je to zásadní pro bezpečnost zaměstnanců, protože se tím zabrání převrácení palety a způsobení nehody. Dalším základním pravidlem je, že obal musí být vždy robustní – při přepravě pomocí vysokozdvižného vozíku se tak zabrání poškrábání produktu.“ Zaměstnanci SixPointTwo absolvují každý rok obecné bezpečností školení a zvláštní bezpečností školení pro řidiče vysokozdvižných vozíků. „Tato školení jsou v České republice za zákona povinná.“ Další důležité pravidlo – všechny palety jsou v SixPointTwo před odjezdem z Humpolce pečlivě překontrolovány. „Řidič kamionu také následně zkontroluje, zda je obal v pořádku. Navíc, je nezbytné, aby řidič jel bezpečně, aby se náklad nemohl převrhnout.“

Udržitelnost
Při balení produktů hraje udržitelnost důležitou roli. „Dřevěné palety jsou několikrát znovu použity. K bezpečnému upevnění obalu používáme pásky vyrobené z plastu. Vyzkoušeli jsme i jiné upevňovací prvky, ale tyto fungují nejlépe. Produkty balíme do ochranné plastové fólie přímo na paletě, ale podařilo se nám značně omezit množství fólie na paletu. Díky spolupráci s našimi zákazníky nyní používáme pouze tolik fólie, kolik je nutné pro dosažení maximální ochrany.“

Nová výzva každý den
Tomáš miluje svou práci. „Není to nuda a nikdy přesně nevím, co na mě čeká, když přijdu ráno do práce. SixPointTwo stále roste a získáváme nové zákazníky, což nám přináší stále další nové výzvy.“ Tomáš se také věnuje komunikaci s budoucími zákazníky. „Když přijedou do Humpolce, ukazuji jim, jak balíme malé i velké produkty za použití různých druhů palet. Jsou skutečně ohromeni!“

Leave a comment