nlencs

+31 (0)495 727 000

info@sixpointtwo.eu

Od 3D návrhu k výrobku: takhle to funguje

Od 3D návrhu k výrobku: takhle to funguje

Od 3D návrhu k výrobku: takhle to funguje

Edwin de Graaf o vztahu Bredenoordu se společností SixPointTwo:
„Skvělá, dobře organizovaná společnost, která dokonale vyhovuje našim potřebám.“

 

Energetická řešení společnosti Bredenoord se používají každý den po celém světě. Patří sem generátory a bateriové bloky pro dočasné a mobilní napájení na velkých mezinárodních akcích, jako jsou festivaly a sportovní turnaje. Řešení společnosti Bredenoord prokázala svou hodnotu ve stavebních a infrastrukturních projektech a jako nouzové zdroje energie pro hasičské organizace, nemocnice a datová centra. „Všechna tato řešení vyvíjíme ve vlastní režii. Proto máme oddělení výzkumu a vývoje s 30 zaměstnanci,“ vysvětlil Edwin de Graaf, produktový manažer pro výrobu a distribuci elektrické energie.

Bredenoord existuje již více než 85 let. Rodinná společnost sídlí v Apeldoornu a má pobočky a sklady v Nizozemsku, Německu, Dánsku a Rakousku. Spolupracuje také s několika mezinárodními partnery.

Generátory
Společnost Bredenoord nabízí různé typy generátorů pro napájení. Zákazníci si je mohou pronajmout nebo zakoupit. „Kromě generátorů na běžnou naftu máme také generátory na HVO (hydrogenovaný rostlinný olej), obnovitelnou naftu, která je neutrální z hlediska emisí CO2. Máme také generátory, které fungují na bioplyn získaný z čištění odpadních vod. Je to opravdu čisté palivo, které se do motorů dokonale hodí. Nabízíme také mimo jiné řešení na bázi metanolu a vodíku. Nejvhodnější řešení pro danou situaci závisí na několika faktorech, jako je poptávka zákazníka, lokalita a platné emisní předpisy.“

Chytrá řešení
Společnost Bredenoord se aktivně podílí na vývoji ještě čistších paliv. „V současné době je na našem trhu stále velmi obtížné nabídnout řešení, která by byla 100% bez fosilních paliv „od zdroje ke kolu“ (tj. v rámci celého životního cyklu). Zákazníci společnosti Bredenoord se však mohou spolehnout na energetická řešení, která nabízejí optimální výkon a minimalizují dopad na životní prostředí. „Můžeme například pracovat s kombinací generátorů. Když je potřeba méně energie, například v noci, může ji poskytnout menší generátor. Při vyšších denních požadavcích na výkon pak využijete větší generátor instalovaný vedle. Dalším chytrým řešením je kombinace generátoru s bateriovým blokem, který snižuje nároky na palivo.“

Pronájem a doprava
Pronájem řešení pro dočasné a mobilní napájení je pro Bredenoord zdaleka největším trhem. Důležitou roli v této souvislosti hraje doprava. „Máme 40 vlastních nákladních vozidel a také si je pronajímáme a snažíme se, aby všechna naše nákladní vozidla byla co nejčistší. Přecházíme na používání elektrických jeřábů pro nakládku a vykládku výrobků. Akumulátory těchto jeřábů se nabíjejí za jízdy. Na staveništi pak k tomuto účelu není třeba provozovat dieselový motor.“

Ochrana výrobků na cestách
Zákazníkům jsou přepravovány různé produkty Bredenoord. Kromě generátorů, baterií, rozvodných skříní a transformátorů jsou dodávány také nabíjecí stožáry a kabely. „Všechny tyto výrobky byly do posledního nýtu navrženy našimi konstruktéry. Totéž platí i pro pronajaté výrobní rámy (včetně krytů, přístřešků a kontejnerů), které výrobky chrání.“
Výroba a montáž výrobků a pronajímaných rámů je částečně zadávána různým partnerům. Společnost SixPointTwo je jedním z těchto partnerů již rok a půl. „Dodavateli poskytujeme 3D výkres, aby viděl, jak musí být dílčí výrobek vyroben a jaké operace jsou k tomu potřeba.“

Kabelové navijáky
Prvním úkolem společnosti SixPointTwo bylo vyrobit kabelové navijáky. „Vyvinuli jsme praktický naviják kabelu, který si zákazníci mohou sami odvíjet a navíjet. Díky tomu je kabel dobře zajištěn. Kromě toho lze cívku upevnit k upevňovacímu systému nákladního automobilu zapuštěnému do podlahy ložné plochy. Tento certifikovaný systém založený na bajonetu jsme sami navrhli.“ Kabelový naviják má velikost palety a je vyroben z plně žárově pozinkované oceli. Dá se říci, že jde o robustní užitkový předmět. „A to je nutnost, protože kabeláž je drahá součástka náchylná k poškození.“

Skříně pro nabíjecí místa
Společnost SixPointTwo také vyrobila skříně pro nabíjecí body od společnosti Bredenoord. „Nabíjecí místa pro elektromobily se používají na místech, jako jsou staveniště a akce. Skříňka se skládá z vnějšího rámu, který je nařezán, naohýbán, svařen a následně pozinkován. Dále obsahuje vnitřní desku, na kterou se připevní nabíjecí jednotka. Tuto ocelovou konstrukci vyrobila a smontovala společnost SixPointTwo. Poté byla odeslána do Nizozemska a my jsme nainstalovali nabíjecí body: dva na každou skříň.“

Přidaná hodnota:
První zakázka jasně potvrdila přidanou hodnotu, kterou Edwin de Graaf od společnosti SixPointTwo očekává: „Dodáme výkres a vrátí se nám výrobek: to je přesně to, co chceme,“ řekl. Také naše návštěva výrobního závodu v Humpolci nás naplnila důvěrou: „Je to skvělá, spořádaná firma, která je dobře organizovaná. Je tu klid a ticho. Vše je připraveno a materiály jsou označeny. Zaměstnanci mohou pracovat rychle, efektivně a ergonomicky. Když vidím takovou firmu, vím, že nám bude vyhovovat.“ Dlouhodobý vztah však vyžaduje mnohem více. „S našimi důvěryhodnými partnery chceme budovat pevné vztahy. A můžete si být jisti; chyby se budou dělat na obou stranách. Co však považujeme za důležité, je, abyste je prošetřili společně, jako partneři, a pak přišli na to, jak problém vyřešit. Jak se vypořádat s odpovídajícími náklady, můžeme vyřešit až poté. Zažili jsme to, když se v jednom z našich výkresů vyskytla chyba. Nyní víme, že společnost SixPointTwo tento přístup uplatňuje také.“

Vyrábíte úplně stejnou věc, ale jiným způsobem?

Vyrábíte úplně stejnou věc, ale jiným způsobem?

Vyzvěte nás!

 

Společnosti se často ptají společnosti SixPointTwo, zda můžeme vyrobit jeden (nebo více produktů) z jejich sortimentu. Často se jedná o úspěšný výrobek, po kterém poptávka stále roste, ale společnost nemůže rozšířit vlastní výrobní kapacitu. A my máme vždy zájem, i kdyby to znamenalo výrobu v palcích. Jak k tomu přistupujeme? Je to otázka pečlivého sladění…

Předpokládejme, že výrobek se skládá z materiálů, které můžeme vyrobit pomocí našich lidí a strojů. A předpokládejme také, že vy, čtenáři, jste naším potenciálním zákazníkem. Nejprve vás požádáme o specifikace a výkresy výrobku. Jakmile požadovaný materiál dorazí, náš výrobní inženýr jej prozkoumá. Pokud uvidí, že pracujete s imperiálními mírami a vyrábíte v palcích, máme novou situaci. Společnost SixPointTwo totiž běžně používá metrický systém. Váš požadavek se tak stává konkrétnějším. Můžeme v našem metrickém výrobním prostředí vyrobit výrobek přesně podle zadaných rozměrů v palcích?

Nejprve provedeme reengineer…
Na tuto konkrétnější otázku bohužel nemůžeme odpovědět jednoduše ano. Nejprve vám doporučujeme, abyste si nechali produkt znovu navrhnout. Na základě přepracovaného modelu a naší cenové nabídky se pak můžete rozhodnout, zda nás zapojíte. Možná se ptáte, proč je reengineering nezbytným mezikrokem? Není opravdu jednodušší jenom převést palce na centimetry? To je pravda, ale samotným převodem se k tomu nedostaneme. Firmy, které pracují s palci, totiž často používají trochu jiné materiály, než na jaké jsme zvyklí. Pomoci by mohl příklad. V Evropě se běžně používá jakost oceli S235 pro všeobecné použití. Americké společnosti – stejně jako jejich evropské pobočky – však pro tyto aplikace používají oceli tříd ASTM A572 a ASTM A36. Tyto oceli jsou podobné oceli S235, ale mají mírně odlišné vlastnosti, například průhyb. A nejčastěji se vyskytuje i další komplikace. Evropské oceli jsou dodávány v tloušťkách, které se mírně liší od tlouštěk běžně používaných ve Spojených státech.

Vytvoření komplexního obrazu
Malé odchylky v součástech výrobku mohou mít závažné důsledky z hlediska tolerancí a dalších oblastí. Například u konstrukce přívěsů se ukázalo, že úpravy ve složení materiálu mohou mít významné důsledky na mezní hodnoty průhybu přívěsu. Pokud chceme společně posoudit důsledky práce s mírně odlišným materiálem a/nebo odlišnou tloušťkou, navrhujeme vyrobit nový model výrobku za předem stanovenou cenu. Všechny komponenty, které budou vyrobeny ze specifických materiálů, které může SixPointTwo použít, jsou v tomto nově navrženém modelu propojeny. Poté můžeme posoudit, jak se jednotlivé komponenty vzájemně ovlivňují. Z modelu je zřejmé, zda společnost SixPointTwo dokáže vyrobit a splnit vaše požadavky. A odpověď tedy zní… ano? Pak se domluvíme na další spolupráci a můžeme jít do toho!

Vyrábíte úplně stejnou věc, ale jiným způsobem?
Chcete se ujistit, že neztrácíte drahocenný čas?

Chcete se ujistit, že neztrácíte drahocenný čas?

Chcete se ujistit, že neztrácíte drahocenný čas?

Proveďte kontrolu kritických součástí!

 

Prodané zboží chcete svým zákazníkům dodat co nejrychleji. Společnost SixPointTwo vás v tom může podpořit jako součást vašeho výrobního řetězce. Rádi s vámi budeme spolupracovat na optimalizaci a řízení dodacích lhůt modulů a výrobků. „Složitá situace na trhu ztěžuje vytváření spolehlivých předpovědí. Proto s vámi spolupracujeme na hledání strukturálních řešení, která vám ušetří čas i peníze,“ říká Willian van Eerd, CCO společnosti SixPointTwo. „Efektivním řešením může být například skladování kritických komponentů u společnosti SixPointTwo.“

Doba dodání je častým tématem rozhovorů s potenciálními i stávajícími zákazníky. „Toto téma vždy probíráme od začátku, a to i během seznamovací fáze s potenciálními klienty. Abychom našli optimální řešení, provádíme analýzu „nejdelší doby dodání“ nebo provádíme mapování toku hodnot.“

Analýza nejdelší dodací lhůty
Analýza nejdelší dodací lhůty poskytuje přehled o části výrobního řetězce, do kterého je SixPointTwo zapojen. „Nejprve diskutujeme o požadované době dodání produktu, který pro vás společnost SixPointTwo vyrábí nebo by mohla vyrábět. Poté prověříme výrobní proces daného výrobku a zjistíme, které komponenty jej zpomalují, tj. kritické komponenty. Často se jedná o nakupované díly s dlouhou dodací lhůtou u složitých kompozitních výrobků. Může se jednat například o speciální senzor nebo elektromotor, který musíme zajistit z Číny. Abychom toto zdržení eliminovali, vypracujeme návrh na skladování těchto nakupovaných dílů. Ve společnosti SixPointTwo jsou pak okamžitě k dispozici ke zpracování, což zkracuje dobu dodání výrobku.“

Vyloučení rizik
Nabídka, kterou pro vás jako pro potenciálního nebo stávajícího zákazníka vypracuje společnost SixPointTwo, bude obsahovat více možností skladování. „Na základě toho se rozhodnete, která rizika chcete vyloučit. Podle toho pak pečlivě upravíme množství zásob. Jedním z takových rizik je například riziko poškození. Chcete se vyhnout tomu, abyste museli odkládat revize nebo upgrady svých výrobků, protože je jich stále hodně na skladě. Zároveň však chcete vyloučit riziko dostupnosti. Protože kritické komponenty musí být na skladě v okamžiku, kdy u nás zadáváte objednávku.“

Jakmile je provedena finální volba, SixPointTwo organizuje řešení a udržuje požadované zásoby kritických komponent. „Neustále držíme prst na tepu tržních podmínek, protože ty jsou velmi proměnlivé. Pravidelně s vámi hovoříme o aktuálních požadavcích na skladové zásoby, které jsou potřebné k tomu, abyste udrželi co nejkratší dodací lhůty pro vaše zákazníky.“

Mapování toku hodnot
Mapování toku hodnot jde o krok dále než analýza nejdelší doby dodání. „Zahrnuje pravidelné mapování celého výrobního řetězce. Tímto způsobem kontrolujeme celkovou dobu realizace projektu a výrobku. V SixPointTwo jdeme dál než jen k procesu, mapujeme výrobní řetězec od začátku do konce. Díky tomu máme přehled o tom, kde je na výrobku přidána hodnota. Na tomto základě pak můžeme určit, kde by se měly nacházet body oddělení a co je k jejich realizaci zapotřebí. Zejména ve složitých výrobních řetězcích je mapování hodnotových toků neuvěřitelně užitečné,“ řekl Willian van Eerd. „Objasňuje, kde se drží zbytečné mezisklady. Často se ukáže, že lze dosáhnout značných úspor času i nákladů.“

Proč stále častěji podepisujeme dokumenty?

Proč stále častěji podepisujeme dokumenty?

Protože to je součástí procesu…

 

Úspěšná spolupráce začíná vzájemnou důvěrou. Když máte pocit důvěry, můžete uzavírat skvělé dohody. Dohody o úloze obou partnerů a o tom, jak budou nakládat s důvěrnými informacemi. Ve společnosti SixPointTwo jsme v tomto ohledu otevření a jasní. Od prvního seznámení.

Přidaná hodnota společnosti SixPointTwo spočívá v tom, že můžeme být kvalitním článkem výrobního procesu obchodních společností. Klienti, kteří nám zadají část svého výrobního procesu, se mohou spolehnout na předem dohodnutou kvalitu a nákladovou efektivitu. Ideální v případě, že klient naléhavě potřebuje dodatečnou výrobní kapacitu.

Naše role
V podstatě jsme článkem výrobního řetězce našich zákazníků: nic víc a nic míň. Tímto způsobem působíme mimo jiné na trhu audiovizuální techniky, trhu EV (elektrické dopravy), v zemědělství, strojírenství, intralogistice a automobilovém průmyslu. Zkušenosti společnosti SixPointTwo v konkrétních průmyslových odvětvích a prostředích ukazujeme v prezentaci, kterou poskytujeme potenciálnímu klientovi během zaváděcí fáze. To mimochodem neznamená, že se omezujeme pouze na tyto trhy. Naopak, společnost SixPointTwo má univerzální výrobní zázemí. A to nám umožňuje být článkem výrobního řetězce našeho zákazníka i na jiných trzích.

NDA: logické a užitečné
Vzhledem k výše popsané roli považujeme za zcela normální, když nás klient před zahájením práce požádá o podepsání NDA (smlouvy o mlčenlivosti). Koneckonců, zákazník nás nechává spolupracovat na produktu se specifickými vlastnostmi, které jej odlišují od konkurenčních produktů. Je přirozené, že klient chce tyto jedinečné vlastnosti hlídat a chránit. Je tedy logické, že sepisuje NDA, aby mimo jiné ochránil své duševní vlastnictví, technické know-how a výkresy.

Využijte naše zkušenosti s výrobou
Samozřejmě dodržujeme podepsaná NDA. Tato záruka je pro naše zákazníky nepostradatelná. Pokud s námi chtějí spolupracovat další subjekty ze stejného odvětví, můžeme NDA uzavřít i s každým z nich. Ti pak mohou těžit nejen z jistoty, že jsme spolehlivým partnerem, ale také z našich zkušeností. Ve skutečnosti již známe zvyklosti nebo kodexy v oblastech, jako je výroba a úroveň povrchové úpravy, které každý účastník odvětví zná a považuje je za běžné. Mohou tedy očekávat, že se rychle zapojíme do jejich výroby.

Jasnost
Je samozřejmé, že chceme uspokojit potřebu důvěrnosti každého nového zákazníka. Samozřejmě vždy souhlasíme s podpisem NDA klienta, které je přiměřené a vhodné pro zamýšlenou spolupráci. Ve skutečnosti nám NDA poskytuje jasnost, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli svou práci vykonávat poctivě. Klientovi NDA poskytuje jistotu, že důvěrné informace zůstanou utajeny. Tato důvěrnost je zaručena po celou dobu. Pokud je naše spolupráce ukončena, vracíme klientovi všechny datové nosiče obsahující citlivé informace. Koneckonců, poctivost je ta nejlepší politika…

 

Proč stále častěji podepisujeme dokumenty?
Stále více společností opouští Čínu

Stále více společností opouští Čínu

Stále více společností opouští Čínu

Do jaké míry je továrna světa stále lákavá?

 

Pro evropské společnosti byla Čína po dlouhou dobu ideálním místem pro offshoring celé nebo části své výroby. Tato „továrna světa“ ztratila nicméně v posledních letech velkou část své popularity. Stále více evropských společností říká, že zvažují přesunutí svých výrobních linek zpět do svých zemí nebo do těch sousedních. Tento vývoj urychlila pandemie covidu a způsob, jakým ji Čína řešila. Jak skutečně je továrna světa ještě lákavá?

Hlavním hlediskem pro přesunutí výroby do Číny byla vždy skutečnost, že výroba tam byla mnohem levnější. Zda je stále mnohem levnější je nyní velmi sporné. Před 20-ti lety byla Čína zemí s nízkými platy, ale už nějakou dobu tomu tak není. Také se dramaticky snížila výhoda levnějších surovin. Přidejte k tomu prudce zvýšené náklady na dopravu a je jasné, že kalkulace již nevede k požadovanému výsledku.

Zhoršující se politické klima
Finanční kritérium má při offshoringu největší váhu, ale jsou tu i jiná kritéria, která mají vliv. Mnoho podnikatelů a cizinců, kteří v Číně žijí, říkají, že politické klima se v Číně v průběhu let prudce zhoršilo. Od té doby, co se v roce 2013 Si Ťi-pching stal prezidentem, Komunistická strana Číny přitvrdila. Má to hmatatelné důsledky – více kontrol, více útlaku, sílící nacionalismus a stále více nepřátelský přístup k cizincům. Dalším, zcela jiným, kritériem, které se podílí na kvalitě života, je špatná kvalita ovzduší v čínských průmyslových městech. Smog tak stále zůstává dobře známým a nepříjemným fenoménem.

Gamechanger – pandemie covidu
Jak již bylo řečeno, diskuse o offshoringu a reshoringu se po důsledcích pandemie covidu stala naléhavější. Politika nulového covidu, používána čínskou vládou k řešení pandemie, měla hluboký dopad na životy lidí. Celé městské čtvrti byly uzavřeny, probíhala hromadná testování a lidé byli nuceni zůstávat doma. Například v Šanghaji v prvních týdnech uzavírek nebylo možné koupit si jídlo a vodu, protože obchody byly zavřené. Pandemie měla velké následky i pro (výrobní) firmy. Během uzavírek bylo mnoho továren uzavřeno. Ostatní fungovaly pouze na poloviční kapacitu. Cestovní omezení zdrželo dodávky a přepravu. Způsob, jakým vláda řešila uzavírky v Šanghaji vážně narušil důvěru zahraničních podnikatelů.

Jak bude Čína postupovat po zavedení politiky nulového covidu?
Čínská vláda se prozatím s politikou nulového covidu rozloučila. Učinila tak pod tlakem rostoucích domácích protestů a klesajícího růstu čínské ekonomiky. Obavy zahraničních společností nicméně nezmizely. Nebyla například zrušena všechna omezení. Pro přístup do škol a nemocnic je stále vyžadován PCR test. Na základě nových pokynů mohou být stále uplatňovány uzavírky v regionech označených jako „vysoce rizikové oblasti“. V zásadě však budou tato omezení méně drastická a nebudou trvat tak dlouho. Současně však vnější svět nemá žádný přehled o velikosti nynější vlny infekce. Co když se ukáže, že je větší než čínská vláda očekávala?

Snižování rizika – reshoring a nearshoring
Není divu, že v této situaci evropské společnosti s výrobními závody v Číně přehodnocují své postoje. Čína byla zemí, která nabízela bezpečnost po dlouhou dobu – situace byla stabilní a vládní politika předvídatelná. To se ale nyní změnilo. Chcete se zabývat dalšími přísnými uzavírkami? To je hrozba, na kterou výrobní společnosti nechtění ani pomyslet. Měli bychom tedy být ve výrobě zcela závislí na Číně? Ani to není bezpečné řešení. V Evropě jsme se již poučili v souvislosti s naší závislostí na ruském plynu. Některé společnosti se rozhodly vrátit svou veškerou výrobu zpět do domácího zázemí. Jiné společnosti chtějí rozložit rizika rovnoměrněji. Zakládají paralelní výrobní řetězce navíc k tomu čínskému. Zajímavou volbou v tomto případě může být nearshoring, tj. výrobní aktivity probíhající v blízkém okolí mateřské společnosti a v rámci Evropy. EU věnuje větší pozornost ekonomickému zájmu evropských společností a ve vztahu k občanům a společnostem jedná transparentně v souvislosti s hlasováním například o covidové politice. Kromě toho, ekonomických výhod je možné dosáhnout i v blízkosti domova – nižší náklady na dopravu, vyšší výkon od skvěle vyškolených a vysoce motivovaných zaměstnanců.

Jak zvýšit flexibilitu a výrobní kapacitu pomocí outsourcingu?

Jak zvýšit flexibilitu a výrobní kapacitu pomocí outsourcingu?

Peter Nieland, ředitel závodu SmartMetals Mounting Solutions B.V. ve městě Culemborg:
„SixPointTwo je součástí našeho obchodního procesu.“

 

Školy, akce a talk show v televizi: SmartMetals jsou vždy poblíž, kdekoli můžete vidět AV systémy. „Pro profesionální trh s AV systémy vyrábíme závěsné systémy pro montáž obrazovek na jakékoli požadované místo,“ říká Peter Nieland. Jako ředitel výroby je zodpovědný za kompletní výrobu SmartMetals ve městě Culemborg. Vysvětluje, co to obnáší a jak se na výrobě podílí SixPointTwo.

SmartMetals vyrábí mnoho druhů závěsných systémů, všechny tyto systémy jsou přizpůsobeny konkrétním profesionálním využitím. „Nabízíme stropní řešení, řešení pro vertikální umístění, řešení pro umístění od podlahy ke stropu a řešení pro video stěny a LED stěny a mnoho dalších.“ SmartMetals je součástí skupiny Vogel’s Group, která se stará o spotřebitelský trh ze své centrály ve městě Eindhoven.

Mezinárodní zákazníci
SmartMetals dodává produkty smluvním stranám v zemích Beneluxu, v ostatních evropských zemích a ve Spojených státech, a to jak přímo, tak prostřednictvím zákazníků. Koncoví zákazníci pochází z různých sektorů, jako je školství (včetně škol a muzeí), pronájem (systémy pro veřejné akce), firmy a státní instituce. „Také od nás nakupují dodavatelé displejů, aby svým zákazníkům mohli nabídnout kompletní řešení.“

Výrobní závod v Culemborgu
Výrobní tým v Culemborgu funguje na základě výroby na zakázku. „Objednávky zákazníků k nám přicházejí z oddělení prodeje. Zajišťujeme, aby se požadované produkty dostaly k zákazníkovi. Design, příprava práce, nákup, montáž, balení a expedice – to vše děláme my.“ Díly jsou z jiných míst. „V Culemborgu díly nevyrábíme. Máme pouze pilu, kterou řežeme hliníkové protlačované profily na míru. Není prostě možné mít skladem všechny požadované délky.“

Máme skladem pouze omezené množství skladových zásob. „Ve skladu máme jednotlivé díly, které jsou konfigurovány na základě požadavků zákazníka. Hotové produkty však skladem nemáme. potřebovali bychom k tomu gigantický sklad, což by vyžadovalo příliš mnoho kapitálu.“

Zapojení dodavatelů
SmartMetals spolupracuje s malou skupinou výrobních dodavatelů, kteří se podílejí na výrobním procesu. „Tito dodavatelé vyrábějí díly, které jsme navrhli. Předtím než začneme s dodavatelem spolupracovat, požádáme ho o zhotovení zkušebních vzorků. Produkty následně ověřujeme prováděním vlastních kontrol. To znamená, že dokážeme otestovat, zda jsou výrobní schopnosti dodavatele uspokojivé a zda nám může zaručit kvalitu.“

Od dodavatele dílů po výrobce koncových produktů
SixPointTwo začínal jako dodavatel pojízdných rámů na kolečkách a stojanů na stolní počítače. Po nějaké době a na základě důkladných konzultací bylo rozhodnuto dát SixPointTwo jinou roli. „Od konce roku 2018 pro nás SixPointTwo vyrábí elektricky výškově nastavitelný stojan na obrazovky na kolečkách určený pro americký trh. Prodej uskutečňujeme prostřednictvím našeho zákazníka.“ Jak to funguje? „Jakmile obdržíme zakázku od našeho zákazníka, převedeme jí do SixPointTwo. Pro tento účel si společnost SixPointTwo vyrábí všechny díly sama. Kromě toho si sami nakoupí obalový materiál. Do SixPointTwo dodáváme všechny běžně dostupné díly pro tyto stojany, jako jsou kolečka a elektrické komponenty.
SixPointTwo sestaví tyto stojany a zajistí, že jsou uvedeny na seznamu nezávislé certifikační organizace UL a opatřeny certifikátem UL. Zákazník společnosti SmartMetals vyzvedne stojany v Humpolci. Elektricky výškově nastavitelné stojany pak následně cestují do Spojených států po moři v přepravních kontejnerech. „SixPointTwo musí mít produkty připravené v dohodnutý den a čas, tak aby to odpovídalo odjezdu lodi. SmartMetals zajistí dokumentaci, fakturaci a dodací list. Náš zákazník použije tyto dokumenty, aby sám zajistil dopravu do Spojených států.“

Zajištění kvality: Zpráva o kvalitě
SmartMetals připravila společně se SixPoinTwo požadovaný pracovní postup. „Poskytli jsme podrobné a kompletní pracovní instrukce včetně požadovaného způsobu paletizace. Za tímto účelem jeden z našich plánovačů výroby a kolegové z montáže jeli do České republiky, já jsem v tu dobu ještě pro SmartMetals nepracoval.“ To vše mělo zajistit správnou výrobu s nezbytnými kontrolami. Zaměstnanci SixPointTwo navíc dostali dobré instrukce.

Výroba probíhá na základě pevně stanoveného postupu. „SixPointTwo poskytuje ke každé objednávce zprávu o kvalitě prvního produktu. Zkontrolují krabici, která obsahuje kompletní stojan na kolečkách, a dále zkontrolují, zda splňuje všechny požadované specifikace. Následně je nám zaslána zpráva o kvalitě. Jakmile dáme souhlas, SixPointTwo může pokračovat ve výrobě.“

Snížení zátěže nám poskytne kapacitu navíc
Stojan na kolečkách je na americkém trhu velmi oblíbený produkt. „V dobách, kdy jsme také ještě sami vyráběli tyto stojany, jsme ve spolupráci se SixPoinTwo dodali mimo jiné i objednávku na 11 000 těchto stojanů přepravených po moři v 50 kontejnerech.“ SixPointTwo je jediným dodavatelem, který vyrábí kompletní konečný produkt pro SmartMetals. „Byly zde nějaké počáteční problémy, ale všechny byly následně vyřešeny. SixPointTwo je velmi spolehlivý partner, který dodržuje dohody a jejich dodávaná kvalita je velmi konzistentní. Vše funguje velmi dobře, nejenom co se kvality týče, ale také dodací lhůty, flexibilita a komunikace. SixPointTwo se o vše postará. To znamená, že si můžeme ponechat vlastní výrobní kapacitu pro menší zakázky, které vyžadují mnohem větší kontrolu a z tohoto důvodu je raději řešíme v rámci naší společnosti.“

Už žádné střídaní dodavatelů
Střídání jednoho dodavatele za druhým – to není to, o co společnosti SmartMetals jde. „Samozřejmě, že si udržujeme naše dodavatele ve střehu a někdy pro kontrolu nastavujeme srovnávací kritéria, a to i z hlediska ceny. Také ale víme, že se bez našich dodavatelů neobejdeme. Jsou součástí našeho výrobního procesu. Musíme být schopni se na sebe spolehnout. Zaměřujeme se proto na pozitivní spolupráci a řešíme problémy, na které společně narazíme. A u všech našich dodavatelů to takto funguje velmi dobře!“

Jak zvýšit flexibilitu a výrobní kapacitu pomocí outsourcingu?
Balení produktů: rutinní práce nebo práce pro specialisty?

Balení produktů: rutinní práce nebo práce pro specialisty?

Balení produktů: rutinní práce nebo práce pro specialisty?

Tomáš Benda, vedoucí montáže:
„Zákazníci jsou ohromeni tím, co to obnáší.“

 

Závěrem každého výrobního zadání, které SixPointTwo uskuteční, je ochrana dodávaných produktů pomocí bezpečného robustního obalu předtím, než jsou dány do přepravy. Jak to celé funguje? Vedoucí montáže, Tomáš Benda, nabízí vysvětlení: „Každá paleta je takovým hlavolamem.“

Odpovědnost za balení produktů a jejich nakládání na palety nese montážní tým. „Náš tým má současně 24 specialistů na balení produktů. Jádro týmu je tvořeno 16-ti zaměstnanci, kde každý z nich má více než 10 let zkušeností s balením produktů.“ Montážní tým zná dobře všechny produkty. Balí všechny nesmontované produkty na palety, jako jsou pozinkované plechy či plechy ošetřené práškovým lakováním, a dále balí všechny ostatní montážní produkty. V posledně uvedeném případě, zaměstnanec, který montuje produkt, je také tím, který ho zabalí.“

Pokyny zákazníka k balení a přepravě produktu
Výchozím a počátečním aspektem pro balící práce jsou pokyny zákazníka. „Zákazník nám dá pokyny, které se týkají samotného způsobu balení, maximální hmotnosti na jednu paletu, označení a způsoby přepravy. Pokyny se liší u jednotlivých zákazníků. Přihlížíme i na skutečnost, že produkty pro nizozemské zákazníky musí překonat vzdálenosti kolem 1 000 a více km po silnici. Taková přeprava je zajištěna externími partnerskými dopravci.“

Palety na zakázku
K balení produktů se často používají europalety (1200 x 800 x 144 mm). Běžně se však používají i jiné palety. „Například pro jednoho z našich zákazníků vyrábíme panely o délce 3 metrů a rámy o rozměrech 1 x 1,5 metru. K tomu jsou zapotřebí větší palety s odlišnými rozměry. Naopak, u jiných produktů jsou zapotřebí mnohem menší rozměry palet. Tyto palety na zakázku si vyrábíme v SixPointTwo sami. K tomuto účelu máme na skladě dřevo.“ Většina dřeva, které používáme splňuje standardy IPPC. „Ošetření dle standardu IPPC pomáhá předcházet nečistotám a snižovat náklady na materiál, energie a technologie. Při tomto postupu se nepoužívají žádné chemické prostředky, pouze termodynamika. Ošetření IPPC zbaví dřevo od škůdců, jako je kůrovec.“

Výzva
„Zákazníci mají jasné požadavky, které dokážeme snadno splnit. Balení produktů je nicméně velmi náročné,“ pokračuje Tomáš. V čem to tedy spočívá? „Vyrábíme velmi odlišné produkty, většinou jednotlivé kusy nebo malé série, které bývají součástí projektů. To znamená, že projekty, které realizujeme pro naše zákazníky jsou často jedinečné. Málokdy máme ve výrobě projekty, které jsou úplně stejné. Každé balení pro nás představuje nový hlavolam, nad kterým musíme znovu a znovu přemýšlet.“ A to je úkol pro zaměstnance, který paletu nakládá. „Zaměstnanec může však požádat o radu svého vedoucího týmu.“

Bezpečností předpisy
Pro nakládání palet neexistují žádné konkrétní bezpečností předpisy. Vždy nicméně dodržujeme několik základních pravidel. „Prvním základním pravidlem je, že těžiště balíku musí být přesně uprostřed palety. Je to zásadní pro bezpečnost zaměstnanců, protože se tím zabrání převrácení palety a způsobení nehody. Dalším základním pravidlem je, že obal musí být vždy robustní – při přepravě pomocí vysokozdvižného vozíku se tak zabrání poškrábání produktu.“ Zaměstnanci SixPointTwo absolvují každý rok obecné bezpečností školení a zvláštní bezpečností školení pro řidiče vysokozdvižných vozíků. „Tato školení jsou v České republice za zákona povinná.“ Další důležité pravidlo – všechny palety jsou v SixPointTwo před odjezdem z Humpolce pečlivě překontrolovány. „Řidič kamionu také následně zkontroluje, zda je obal v pořádku. Navíc, je nezbytné, aby řidič jel bezpečně, aby se náklad nemohl převrhnout.“

Udržitelnost
Při balení produktů hraje udržitelnost důležitou roli. „Dřevěné palety jsou několikrát znovu použity. K bezpečnému upevnění obalu používáme pásky vyrobené z plastu. Vyzkoušeli jsme i jiné upevňovací prvky, ale tyto fungují nejlépe. Produkty balíme do ochranné plastové fólie přímo na paletě, ale podařilo se nám značně omezit množství fólie na paletu. Díky spolupráci s našimi zákazníky nyní používáme pouze tolik fólie, kolik je nutné pro dosažení maximální ochrany.“

Nová výzva každý den
Tomáš miluje svou práci. „Není to nuda a nikdy přesně nevím, co na mě čeká, když přijdu ráno do práce. SixPointTwo stále roste a získáváme nové zákazníky, což nám přináší stále další nové výzvy.“ Tomáš se také věnuje komunikaci s budoucími zákazníky. „Když přijedou do Humpolce, ukazuji jim, jak balíme malé i velké produkty za použití různých druhů palet. Jsou skutečně ohromeni!“

Budování své vlastní budoucnosti?

Budování své vlastní budoucnosti?

Štěpán Romanovský, junior technik:
„Je to ideální práce k učení a získání zkušeností.“

 

Jedna dvacetiletý Štěpán Romanovský pracuje v SixPointTwo pouhých šest měsíců. Za tu dobu již stačil poznat mnoho stránek této společnosti. Mezitím je jeho práce stále zajímavější a podnětnější. A to je přesně to, co chce. Štěpán má totiž jasný cíl: „Jednou si chci založit vlastí společnost.“

Před dvěma lety pracoval Štěpán v SixPointTwo na částečný úvazek během letních prázdnin. Vykonával různé pracovní činnosti na laserovém řezacím stroji: řezání plechů, výměnu plechů a programování stroje. „Když jsem pak ze SixPointTwo odcházel, řekli mi: Pokud se sem budeš chtít vrátit, práce tu pro tebe vždy bude.“

Návrat do SixPointTwo
Po letních prázdninách Štěpán nejdříve dokončil své středoškolské vzdělání. Technologie byla důležitou součástí jeho oboru. „Naučil jsem se to základní o strojích: jak fungují, jak provádět výpočty, na základě kterých se následně provádí programování, a jak připravit vše pro výrobu. Také jsem se naučil vytvářet výrobní výkresy.“ Po absolvování střední školy, pokračoval na vysoké škole. „Opravdu to nebylo nic pro mě. Nebylo to tím, že by studium bylo příliš těžké, jen mi připadalo nudné. A proto jsem se rozhodl, že nebudu pokračovat.“ Když ho společnost SixPointTwo oslovila, dokázal si rychle vybrat. „Na základě mé předchozí zkušenosti jsem věděl, že atmosféra je tam přátelská a uvolněná. Kolegové v práci vám velmi rádi pomohou, pokud něco potřebujete.“ Je tu i další faktor, který je potřeba vzít v úvahu: každý zná každého. „Předtím jsem pracoval pro firmu s více než 3 000 zaměstnanci. Byl jsem pro ně pouhé číslo.“

Více zodpovědnosti
Štěpán začal svou novou práci v září 2022. Zpočátku vykonával jednoduché praktické činnosti jako vykládání věcí, tisk výkresů a přípravné práce. Postupně mu však byly zadávány stále složitější úkoly, říká jeho nadřízený Karel Bartásek, manažer kvality a technologie. „Nyní ho žádáme, aby kontroloval procesy, podílel se na výpočtech u nových produktů a řešil technologické záležitosti na základě předchozí konzultace s pobočkou v Nizozemsku. Také se účastní porad, kde se projednává výroba nových dílů.“
Štěpána lze obvykle zastihnout v kanceláři, ale podle pracovních zadáních, které dostává, chodí také do výrobních odděleních. Jaký je to pocit? „Je to příjemné. Mám nyní mnohem více zodpovědnosti, než když jsem zde pracoval na částečný úvazek. Řešit technické problémy ve výrobě je fascinující práce. Projekty projednáváme s pobočkou v Nizozemsku telefonicky nebo e-mailem. Nedávno jsem na pár dní pracoval přímo na pobočce v Nizozemsku.“ Je toho ještě mnohem více, co ho na jeho práci těší. „Mohu využít své znalosti angličtiny, když hovořím se svými nizozemskými kolegy. Mám rád angličtinu.“ Líbí se mu také způsob myšlení v SixPointTwo. „Kvalita je vždy na prvním místě, ať je to malý či velký projekt.“

Ambice
Štěpán se již ze své současné pozice dívá kupředu. „Líbí se mi práce vedoucího výroby. Vedoucí výroby dohlíží na výrobu z pohledu různých zákaznických projektů. Je jeho zodpovědností zajistit, aby lidé u strojů dobře vykonávali svou práci, tak abychom mohli našim zákazníkům dodávat optimální kvalitu.“ Mezitím se Štěpán učí mnoho nových věcí. „Učím se, co je součástí výrobních procesů na různých místech ve firmě. To znamená, že mohu současně zkoumat SixPointTwo jako fungující celek. Takto se snažím rozvíjet sám sebe.“ Karel Bartásek vidí Štěpánův rozvoj: „Štěpán se neustále posouvá dál a snaží se odvést co nejvíce práce. Dávám mu rady, kde hledat informace. Domnívám se, že nejlepším způsobem, jak vést nováčky, je umožnit jim, aby si sami udělali průzkum. Tak se o své práci naučí nejvíce.“

Sen: mít svou vlastní společnost
Budoucnost po SixPointTwo: Štěpán už o ní přemýšlí. „Jednou si chci založit svou vlastní společnost. Společnost, která se specializuje na výrobu malých dílů pro složitější projekty.“ Proč se chce stát podnikatelem? „Nechci být zaměstnám ve velké společnosti. Myslím, že by bylo hezké růst společně se svou vlastní společností. A pokud je to možné, nechci celý život pracovat. Pokud budu úspěšný, nebudu muset. Ale nejdůležitější je pro mě svoboda, kterou jako podnikatel máte.“
Karel Bartásek věří, že Štěpánův sen není nereálná vize budoucnosti. „Tato pozice mu poskytne rozšířený pohled na průmyslovou výrobu a získá mnoho zkušeností. Zůstane-li Štěpán pro svou práci tak zapálený jako nyní, jistě najde budoucnost.“

Nejprve si naspořte peníze
Moje vlastní společnost: Tak daleko jsem se ještě nedostal. „Potřebuji počáteční kapitál. A na to si šetřím. Navíc se dokážu zabrat do čehokoli, co souvisí se založením společnosti.“ Jeho vývoj v SixPointTwo pokračuje. „Učím se, jak komunikovat s ostatními lidmi jako jsou moji nizozemští kolegové a zákazníci. Také se učím, jak fungují audity. Nedávno jsem se podílel na několika auditech tím, že jsem poskytl data auditorům.“ V SixPointTwo je pro mě stále spousta výzev: Mohl bych zde pracovat roky, aniž bych si to uvědomoval. Čas prostě letí. Líbí se mi atmosféra, povídáme si a užíváme si to. Přitom však tvrdě pracuji, stejně jako moji kolegové. Je to skvělé místo pro práci.“ Ale je toho ještě mnohem více: „Toto je moje první opravdová práce, začátek všeho.“

Budování své vlastní budoucnosti?
Jak najdete dobrého montážního partnera?

Jak najdete dobrého montážního partnera?

Jak najdete dobrého montážního partnera?

Bart Smulders z B-Style o spolupráci se SixPointTwo:
„Musíte si rozumět, aniž byste si museli vše vysvětlovat.“

 

V roce 1973 vynalezl Ad Smulders dodávku pro invalidní vozíky. To byl začátek B-Style, společnosti, kterou nyní řídí jeho syn Bart Smulders. V roce 2022 B-Style doručila sady pro přestavbu vozidel z města Oss do vybraných společností po celém světě. Takto mohou tyto společnosti přestavět běžná komerční vozidla od různých výrobců na dodávky, autobusy, městské autobusy či taxibusy pro invalidní osoby. „Více než 95% našich sad k přestavbě vozidel je zasílána do zahraničí včetně Austrálie, Asie, Spojených států a Evropy“, říká Bart Smulders.

B-Style přestavuje komerční vozidla po mnoho let a prodává zákazníkům v Nizozemsku i v dalším evropských zemích. „V roce 2017 jsme se rozhodli plně se zaměřit na dodávání sad pro přestavbu vozidel společnostem, které se tímto zabývají. Je to dáno tím, že se trh v průběhu let velmi změnil. Stále více firem zabývajících se přestavbou vozidel se začalo zapojovat, zatímco zákonné požadavky a certifikace byly stále rozsáhlejší a obtížnější.“ Tato změna je v souladu s inovativním přístupem společnosti. „Náš tým 20 lidí se plně soustředí na vývoj, dodávky a servis přestavovacích systémů a na řešení pro kombinovanou dopravu. Nyní se můžeme ještě více zaměřit na vývoj produktů: stavbu a testování prototypů.“

Vždy kompletní řešení
Jakákoli sada pro přestavbu vozidel, kterou B-Style dodává pro konkrétní obchodní využití, může být použita kdekoli na světě. „Za tímto účelem podrobně sledujeme trh a zákonem stanovené požadavky a certifikace. Společnost zabývající se přestavbou taxibusů Volkswagen ve Finsku dostane zcela stejnou sadu pro přestavbu vozidel jako společnost zabývající se přestavbou vozidel na Středním východě. Takový taxibus se tímto stává vhodný pro jízdu na zasněžených silnicích v horách i pro výlety v poušti. Takto zvyšujeme celkovou kvality sady.“

Bezpečnost na prvním místě
B-Style zbavuje své zákazníky jejich obav. „Zařídíme veškerou dokumentaci týkající se certifikace a zákonem stanovených požadavků. Bez ohledu na to, zda je náš zákazník ze Španělska, Indie či Austrálie, může si být jistý, že splníme všechny požadavky dané země.“ B-Style také zajišťuje veškeré záležitosti s výrobci užitkových vozidel. „Vydají osvědčení o neexistenci námitek pro ty sady, které vyrábíme pro jejich užitková vozidla. Jsme mimo jiné prémiovým partnerem společnosti Volkswagen a nositeli certifikátu Van Partner společnosti Mercedes. Jestliže sada putuje do Hong Kongu, Volkswagen Hong Kong může ihned zkontrolovat, zda je vyhovující.“ Všechna tato opatření jsou nezbytná, protože se v těchto souvislostech zabýváme přepravou cestujících. „Bezpečnost lidí je klíčová. Musíme zaručit, že přestavba zůstane celistvá i v případě nehody.“

Montáž
Zaměřit se výhradně na sady pro přestavbu je významnou změnou ve fungování. „Například mimo jiné zajišťujeme, že společnosti zabývající se přestavbou, kterým dodáváme, mají plnou kontrolu. Co se těchto společností týká, musí mít možnost se plně spolehnout na kvalitu našich sad pro přestavbu. Každá sada musí být proto kompletní, do posledního šroubku.“

Mnoho dílů, ze kterých jsou sady pro přestavbu složeny, například plechové díly, kabelové svazky a plastové části, jsou vyrobeny partnerskými firmami. Vzhledem k tomu, že montáž je časově náročný proces, rádi spolupracujeme s partnery, kteří umí díly nejenom vyrobit, ale také sestavit větší části. Čas, který tímto ušetříme, můžeme věnovat do vývoje a servisu produktů.“

Spolupráce se SixPointTwo
Po úvodní schůzce s Imanen Landheerem v prosinci 2021, byla začátkem tohoto roku navázána spolupráce se SixPointTwo. „Hledali jsme novou firmu, která umí provádět i montážní práce. Dohodli jsme se, že začneme pozvolna. Nejprve jsme si vyžádali cenovou nabídku a poté zadali zakázku na výrobu jednoduchých ocelových dílů. Zakázku jsme postupně rozšiřovali na výrobu dílů ve větších sérií a na výrobu složitějších dílů. Nyní jsme udělali další krok: SixPointTwo také sestavuje velké díly.“

Posuzování montážních partnerů
Na jakém základě posuzuje B-Style montážní partnery? „První podmínkou je, že jejich výrobek má splňovat naše požadavky. To vyžaduje správnou interpretaci našich výkresů! Také očekáváme, že budou přemýšlet o chytřejších způsobech výroby produktu.“ Mimo to, je důležitá komunikace. „Dostáváme rychlé odpovědi na naše otázky? Reagují rychle, zvažují různá řešení společně s námi a, v případě chyb, mají odvahu zabrat a dotáhnout to konce?“

Dalším požadavkem je vzájemné porozumění. „Pokud například určíme, že produkt nesmí být ostrý, náš partner musí chápat, proč to požadujeme a také, co tím máme na mysli. Vždyť vše, co vyrobíme prochází pod lidskýma rukama, v SixPointTwo, u nás, ve společnostech zabývající se přestavbou a také u dopravců.“ Dalším důležitým aspektem je, že byste neměli vše vysvětlovat. „Kdysi jsem slyšel příběh jednoho podnikatele, který si nechal vyrobit díly pro spotřební zboží od montážního partnera ze zahraniční. Tyto díly splňovaly všechny technické požadavky. Měly však jedno nevýhodu – příšerně páchly. Zmíněný montážní partner byl pobouřený, když ho o tom podnikatel informoval. Kde v požadavcích bylo uvedeno, že toto není dovoleno? No, když musíte i tohle vysvětlovat…“

Budoucnost
Období zkoumání toho, co si B-Style a SixPointTwo mohou navzájem nabídnout je u konce. Bart Smulders na to nahlíží pozitivně. „Budeme pokračovat ve spolupráci. Jedním z problémů je, že trh je v tuto chvíli nepředvídatelný. Trh se stále nevzpamatoval z korony. Vozidla jsou dodávána se zpožděním. Důsledkem toho se nemůžeme dívat dále než dva či tři měsíce dopředu. Hovoříme o tom s našimi zákazníky a partnery. Ale pokud se bude trh vyvíjet tak, jak doufáme, pak spolupráce se SixPointTwo rozhodne poroste!“

Zajímá vás, co může SixPointTwo udělat pro vaši společnost jako montážní partner? Pokud ano, prosím kontaktujte pana Imana Landheera, tel. +31 6 4224 3466, e-mail iman.landheer@sixpointtwo.eu.

 

 

Jak efektivně spolupracují svářeči a svařovací roboti?

Jak efektivně spolupracují svářeči a svařovací roboti?

Aleš Pokoj: „Krátká doba přípravy a rychlé provedení mají velký význam.“

 

Zpracování plechu je jednou z hlavních činností SixPointTwo. Svařování je jeho důležitou součástí. SixPointTwo za tímto účelem nasazuje jak svařovací roboty, tak kvalifikované pracovníky. Spojení lidské práce a práce robotů má podle vedoucího výroby Aleše Pokoje jasnou přidanou hodnotu: „Umožňuje nám rychle vyhovět požadavkům našich zákazníků.“

„U každé zakázky přemýšlíme, jak ji nejlépe provést – manuálně nebo pomocí svářecího robota,“ vysvětluje Aleš. Pro velké výrobní série používáme dva svařovací roboty. Náš tým svářečů pracuje převážně na kusových nebo malých sériích.“

Vlastní svařovací přípravky pro větší efektivitu
Proces svařování je nastaven tak, aby byla plně zajištěna efektivita. Veškeré činnosti svařovacích robotů jsou programovány v režimu offline na počítači, a proto tito roboti nemají žádné prostoje. Další úspora času: „Všechny svařovací přípravky, jak pro svařovací roboty, tak pro svářeče, si navrhujeme a vyrábíme sami. Díky tomu jsme flexibilní, když plánujeme a realizujeme objednávky. Nejsme tak závislí na ostatních a dokážeme okamžitě reagovat na poptávku zákazníků. Ušetříme tím spoustu času.“ Zde je několik příkladů, které názorně ukazují krátké dodací lhůty: „Novému zákazníkovi jsme dodali 500 dílů prostřednictvím intralogistiky (tj. vnitřní logistiky). Proces zahrnoval vytvoření svářecích přípravků. Tuto zakázku jsme dokončili během dvou týdnů. Pro dalšího nového zákazníka z agrobyznysu jsme nedávno vyrobili pět položek v sérii 250 a 500 kusů. Tato zakázka trvala tři týdny, z toho tři dny na přípravu svařovacích přípravků.“

Špičková technologie
Kromě efektivity, je naší prioritou kvalita. Při navrhování svařovacích přípravků SixPointTwo z dobrého důvodu používá princip poka-yoke (tj. zabezpečení proti chybě). „Každý svařovací přípravek je navržen tak, aby bylo zajištěno, že svářeč nemůže materiál umístit nesprávně.“ Také jsou využívány špičkové technologie od renomovaných firem. Například, svařovací roboti jsou od společnost Panasonic. Svářeči i operátoři svařovacích robotů používají svařovací stoly Siegmund, které zaručují krátkou dobu přípravy. Také využíváme svářečky od firmy Cloos.

Metody a technologie
SixPointTwo mám osm svařovacích boxů a tři brusné kabiny. „Tyto svařovací boxy jsou identické, proto můžeme zaručit stálou kvalitu.“ Moderní pracovní prostory jsou plně vybaveny v souladu s požadavky na práci v bezpečném a zdravém prostředí. Používáme techniku svařování MIG/MAG, svařování TIG s a bez přídavného kovu ve formě tyče. Materiály určené ke svařování jsou ocel, nerezová ocel a hliník. „Naši svářeči pracovali například na hliníkových rámech, které jsou základem pro lodní výtahy.“ Komponenty pro automobily jsou také ručně svařovány. „Takové komponenty musí splňovat specifické požadavky. Provádíme penetrační testy na základě kontrolního seznamu, abychom ověřili, že jsou tyto komponenty vodotěsné.“

Investujeme do lidí
Naši svařovací roboti jsou obsluhováni dobře vyškolenými operátory. Naše svářeče vybíráme s velkou pečlivostí. „Musí mít správnou kvalifikaci, ale to není vše. Uchazeči jsou požádáni, aby provedli zkušební úkol. Vedoucí týmu svářečů připraví zkušební úkol a následně posoudí, jak ho uchazeč provede. Poté rozhoduje, zda svářeče-uchazeče přijme či ne.“ Je-li svářeč přijat, po dobu několika prvních měsíců pracuje pod intenzivním dohledem a seznamuje se s pokyny a pracovními postupy. „Tohoto procesu se účastní i vedoucí týmu. Ve skutečnosti je to on, kdo je zodpovědný za nábor těchto nových zaměstnanců.“

Firemní výhoda
Oddělení svařování se podílí na konkurenční výhodě SixPointTwo v oblasti zpracování plechů, uzavírá Aleš. „Svařování je činnost, kterou provádíme zcela v rámci naší firmy. Stejně tak řezání laserem, práškové lakování a montáž jsou prováděny zde ve firmě. Velkou výhodou je v tomto ohledu fakt, že zaměstnáváme vlastní svářeče a máme vlastní svařovací roboty, a že si sami navrhujeme a vyrábíme svařovací přípravky. To nám umožňuje být rychlí a flexibilní. Navíc potřebujeme velmi málo času na přípravu. Máme-li dobrý 3D model nebo jasně čitelný výkres, můžeme se ihned pustit do práce.“

Zajímá vás, co pro vaši společnost může udělat SixPointTwo ohledně svařování? Pokud ano, prosím kontaktujte pana Imana Landheera, tel. +31 6 4224 3466, e-mail iman.landheer@sixpointtwo.eu.

Jak efektivně spolupracují svářeči a svařovací roboti?