nlencs

+31 (0)495 727 000

info@sixpointtwo.eu

Jak najdete dobrého montážního partnera?

Jak najdete dobrého montážního partnera?

Jak najdete dobrého montážního partnera?

Bart Smulders z B-Style o spolupráci se SixPointTwo:
„Musíte si rozumět, aniž byste si museli vše vysvětlovat.“

 

V roce 1973 vynalezl Ad Smulders dodávku pro invalidní vozíky. To byl začátek B-Style, společnosti, kterou nyní řídí jeho syn Bart Smulders. V roce 2022 B-Style doručila sady pro přestavbu vozidel z města Oss do vybraných společností po celém světě. Takto mohou tyto společnosti přestavět běžná komerční vozidla od různých výrobců na dodávky, autobusy, městské autobusy či taxibusy pro invalidní osoby. „Více než 95% našich sad k přestavbě vozidel je zasílána do zahraničí včetně Austrálie, Asie, Spojených států a Evropy“, říká Bart Smulders.

B-Style přestavuje komerční vozidla po mnoho let a prodává zákazníkům v Nizozemsku i v dalším evropských zemích. „V roce 2017 jsme se rozhodli plně se zaměřit na dodávání sad pro přestavbu vozidel společnostem, které se tímto zabývají. Je to dáno tím, že se trh v průběhu let velmi změnil. Stále více firem zabývajících se přestavbou vozidel se začalo zapojovat, zatímco zákonné požadavky a certifikace byly stále rozsáhlejší a obtížnější.“ Tato změna je v souladu s inovativním přístupem společnosti. „Náš tým 20 lidí se plně soustředí na vývoj, dodávky a servis přestavovacích systémů a na řešení pro kombinovanou dopravu. Nyní se můžeme ještě více zaměřit na vývoj produktů: stavbu a testování prototypů.“

Vždy kompletní řešení
Jakákoli sada pro přestavbu vozidel, kterou B-Style dodává pro konkrétní obchodní využití, může být použita kdekoli na světě. „Za tímto účelem podrobně sledujeme trh a zákonem stanovené požadavky a certifikace. Společnost zabývající se přestavbou taxibusů Volkswagen ve Finsku dostane zcela stejnou sadu pro přestavbu vozidel jako společnost zabývající se přestavbou vozidel na Středním východě. Takový taxibus se tímto stává vhodný pro jízdu na zasněžených silnicích v horách i pro výlety v poušti. Takto zvyšujeme celkovou kvality sady.“

Bezpečnost na prvním místě
B-Style zbavuje své zákazníky jejich obav. „Zařídíme veškerou dokumentaci týkající se certifikace a zákonem stanovených požadavků. Bez ohledu na to, zda je náš zákazník ze Španělska, Indie či Austrálie, může si být jistý, že splníme všechny požadavky dané země.“ B-Style také zajišťuje veškeré záležitosti s výrobci užitkových vozidel. „Vydají osvědčení o neexistenci námitek pro ty sady, které vyrábíme pro jejich užitková vozidla. Jsme mimo jiné prémiovým partnerem společnosti Volkswagen a nositeli certifikátu Van Partner společnosti Mercedes. Jestliže sada putuje do Hong Kongu, Volkswagen Hong Kong může ihned zkontrolovat, zda je vyhovující.“ Všechna tato opatření jsou nezbytná, protože se v těchto souvislostech zabýváme přepravou cestujících. „Bezpečnost lidí je klíčová. Musíme zaručit, že přestavba zůstane celistvá i v případě nehody.“

Montáž
Zaměřit se výhradně na sady pro přestavbu je významnou změnou ve fungování. „Například mimo jiné zajišťujeme, že společnosti zabývající se přestavbou, kterým dodáváme, mají plnou kontrolu. Co se těchto společností týká, musí mít možnost se plně spolehnout na kvalitu našich sad pro přestavbu. Každá sada musí být proto kompletní, do posledního šroubku.“

Mnoho dílů, ze kterých jsou sady pro přestavbu složeny, například plechové díly, kabelové svazky a plastové části, jsou vyrobeny partnerskými firmami. Vzhledem k tomu, že montáž je časově náročný proces, rádi spolupracujeme s partnery, kteří umí díly nejenom vyrobit, ale také sestavit větší části. Čas, který tímto ušetříme, můžeme věnovat do vývoje a servisu produktů.“

Spolupráce se SixPointTwo
Po úvodní schůzce s Imanen Landheerem v prosinci 2021, byla začátkem tohoto roku navázána spolupráce se SixPointTwo. „Hledali jsme novou firmu, která umí provádět i montážní práce. Dohodli jsme se, že začneme pozvolna. Nejprve jsme si vyžádali cenovou nabídku a poté zadali zakázku na výrobu jednoduchých ocelových dílů. Zakázku jsme postupně rozšiřovali na výrobu dílů ve větších sérií a na výrobu složitějších dílů. Nyní jsme udělali další krok: SixPointTwo také sestavuje velké díly.“

Posuzování montážních partnerů
Na jakém základě posuzuje B-Style montážní partnery? „První podmínkou je, že jejich výrobek má splňovat naše požadavky. To vyžaduje správnou interpretaci našich výkresů! Také očekáváme, že budou přemýšlet o chytřejších způsobech výroby produktu.“ Mimo to, je důležitá komunikace. „Dostáváme rychlé odpovědi na naše otázky? Reagují rychle, zvažují různá řešení společně s námi a, v případě chyb, mají odvahu zabrat a dotáhnout to konce?“

Dalším požadavkem je vzájemné porozumění. „Pokud například určíme, že produkt nesmí být ostrý, náš partner musí chápat, proč to požadujeme a také, co tím máme na mysli. Vždyť vše, co vyrobíme prochází pod lidskýma rukama, v SixPointTwo, u nás, ve společnostech zabývající se přestavbou a také u dopravců.“ Dalším důležitým aspektem je, že byste neměli vše vysvětlovat. „Kdysi jsem slyšel příběh jednoho podnikatele, který si nechal vyrobit díly pro spotřební zboží od montážního partnera ze zahraniční. Tyto díly splňovaly všechny technické požadavky. Měly však jedno nevýhodu – příšerně páchly. Zmíněný montážní partner byl pobouřený, když ho o tom podnikatel informoval. Kde v požadavcích bylo uvedeno, že toto není dovoleno? No, když musíte i tohle vysvětlovat…“

Budoucnost
Období zkoumání toho, co si B-Style a SixPointTwo mohou navzájem nabídnout je u konce. Bart Smulders na to nahlíží pozitivně. „Budeme pokračovat ve spolupráci. Jedním z problémů je, že trh je v tuto chvíli nepředvídatelný. Trh se stále nevzpamatoval z korony. Vozidla jsou dodávána se zpožděním. Důsledkem toho se nemůžeme dívat dále než dva či tři měsíce dopředu. Hovoříme o tom s našimi zákazníky a partnery. Ale pokud se bude trh vyvíjet tak, jak doufáme, pak spolupráce se SixPointTwo rozhodne poroste!“

Zajímá vás, co může SixPointTwo udělat pro vaši společnost jako montážní partner? Pokud ano, prosím kontaktujte pana Imana Landheera, tel. +31 6 4224 3466, e-mail iman.landheer@sixpointtwo.eu.

 

 

Jak efektivně spolupracují svářeči a svařovací roboti?

Jak efektivně spolupracují svářeči a svařovací roboti?

Aleš Pokoj: „Krátká doba přípravy a rychlé provedení mají velký význam.“

 

Zpracování plechu je jednou z hlavních činností SixPointTwo. Svařování je jeho důležitou součástí. SixPointTwo za tímto účelem nasazuje jak svařovací roboty, tak kvalifikované pracovníky. Spojení lidské práce a práce robotů má podle vedoucího výroby Aleše Pokoje jasnou přidanou hodnotu: „Umožňuje nám rychle vyhovět požadavkům našich zákazníků.“

„U každé zakázky přemýšlíme, jak ji nejlépe provést – manuálně nebo pomocí svářecího robota,“ vysvětluje Aleš. Pro velké výrobní série používáme dva svařovací roboty. Náš tým svářečů pracuje převážně na kusových nebo malých sériích.“

Vlastní svařovací přípravky pro větší efektivitu
Proces svařování je nastaven tak, aby byla plně zajištěna efektivita. Veškeré činnosti svařovacích robotů jsou programovány v režimu offline na počítači, a proto tito roboti nemají žádné prostoje. Další úspora času: „Všechny svařovací přípravky, jak pro svařovací roboty, tak pro svářeče, si navrhujeme a vyrábíme sami. Díky tomu jsme flexibilní, když plánujeme a realizujeme objednávky. Nejsme tak závislí na ostatních a dokážeme okamžitě reagovat na poptávku zákazníků. Ušetříme tím spoustu času.“ Zde je několik příkladů, které názorně ukazují krátké dodací lhůty: „Novému zákazníkovi jsme dodali 500 dílů prostřednictvím intralogistiky (tj. vnitřní logistiky). Proces zahrnoval vytvoření svářecích přípravků. Tuto zakázku jsme dokončili během dvou týdnů. Pro dalšího nového zákazníka z agrobyznysu jsme nedávno vyrobili pět položek v sérii 250 a 500 kusů. Tato zakázka trvala tři týdny, z toho tři dny na přípravu svařovacích přípravků.“

Špičková technologie
Kromě efektivity, je naší prioritou kvalita. Při navrhování svařovacích přípravků SixPointTwo z dobrého důvodu používá princip poka-yoke (tj. zabezpečení proti chybě). „Každý svařovací přípravek je navržen tak, aby bylo zajištěno, že svářeč nemůže materiál umístit nesprávně.“ Také jsou využívány špičkové technologie od renomovaných firem. Například, svařovací roboti jsou od společnost Panasonic. Svářeči i operátoři svařovacích robotů používají svařovací stoly Siegmund, které zaručují krátkou dobu přípravy. Také využíváme svářečky od firmy Cloos.

Metody a technologie
SixPointTwo mám osm svařovacích boxů a tři brusné kabiny. „Tyto svařovací boxy jsou identické, proto můžeme zaručit stálou kvalitu.“ Moderní pracovní prostory jsou plně vybaveny v souladu s požadavky na práci v bezpečném a zdravém prostředí. Používáme techniku svařování MIG/MAG, svařování TIG s a bez přídavného kovu ve formě tyče. Materiály určené ke svařování jsou ocel, nerezová ocel a hliník. „Naši svářeči pracovali například na hliníkových rámech, které jsou základem pro lodní výtahy.“ Komponenty pro automobily jsou také ručně svařovány. „Takové komponenty musí splňovat specifické požadavky. Provádíme penetrační testy na základě kontrolního seznamu, abychom ověřili, že jsou tyto komponenty vodotěsné.“

Investujeme do lidí
Naši svařovací roboti jsou obsluhováni dobře vyškolenými operátory. Naše svářeče vybíráme s velkou pečlivostí. „Musí mít správnou kvalifikaci, ale to není vše. Uchazeči jsou požádáni, aby provedli zkušební úkol. Vedoucí týmu svářečů připraví zkušební úkol a následně posoudí, jak ho uchazeč provede. Poté rozhoduje, zda svářeče-uchazeče přijme či ne.“ Je-li svářeč přijat, po dobu několika prvních měsíců pracuje pod intenzivním dohledem a seznamuje se s pokyny a pracovními postupy. „Tohoto procesu se účastní i vedoucí týmu. Ve skutečnosti je to on, kdo je zodpovědný za nábor těchto nových zaměstnanců.“

Firemní výhoda
Oddělení svařování se podílí na konkurenční výhodě SixPointTwo v oblasti zpracování plechů, uzavírá Aleš. „Svařování je činnost, kterou provádíme zcela v rámci naší firmy. Stejně tak řezání laserem, práškové lakování a montáž jsou prováděny zde ve firmě. Velkou výhodou je v tomto ohledu fakt, že zaměstnáváme vlastní svářeče a máme vlastní svařovací roboty, a že si sami navrhujeme a vyrábíme svařovací přípravky. To nám umožňuje být rychlí a flexibilní. Navíc potřebujeme velmi málo času na přípravu. Máme-li dobrý 3D model nebo jasně čitelný výkres, můžeme se ihned pustit do práce.“

Zajímá vás, co pro vaši společnost může udělat SixPointTwo ohledně svařování? Pokud ano, prosím kontaktujte pana Imana Landheera, tel. +31 6 4224 3466, e-mail iman.landheer@sixpointtwo.eu.

Jak efektivně spolupracují svářeči a svařovací roboti?
Ze zákulisí internetových obchodů a doručování balíků …

Ze zákulisí internetových obchodů a doručování balíků …

Ze zákulisí internetových obchodů a doručování balíků …

Každý článek řetězce je nepostradatelný

 

V prosinci se děti netrpělivě těší, co jim nadělí Mikuláš a Ježíšek. Dospělí jsou stejně netrpěliví – dorazí dárky včas? Ti, kteří „normálně“ nakupují na internetových obchodech také chtějí vědět, zda jim bude vše v posledním měsíci v roce normálně doručeno. V Nizozemsku a v okolních evropských zemích se denně zpracovávají miliony objednávek a miliony balíků. SixPointTwo je jedním z článků v logistickém řetězci, který tento proces zajišťuje. Pojďme se podívat do zákulisí …

V třídících centrech Amazonu a DHL je mnoho balíků přepravováno třídícími linkami 24 hodin denně. Tyto třídící linky obsahují mnoho dílčích komponentů a modulů vyrobených společností SixPointTwo. Jsou součástí velkých třídících systémů, v rámci kterých nenápadně vykonávají svojí práci. Mezitím se však staly nepostradatelnými …

Třídící systém pro odesílání balíků
Automatizovaná, rychlá manipulace s balíky, která snižuje lidskou činnost na minimum – přesně o tom je odesílání balíků. Dobrým příkladem je hromadný třídící systém, který je používán mezinárodním poskytovatelem logistických služeb v regionálních poštovních třídících centrech. SixPointTwo vyrobila pro tento sofistikovaný systém několik komponentů, například válečkové dopravníky s bočním vedením. Tyto dopravníky zajišťují, že se balíky pohybují plynule a rovnoměrně. Boční vedení zajišťuje, aby z dopravníku balíky nevypadly. Pro tento hromadný třídící systém jsme dále vyrobili systémy s poháněnými válečky, které slouží k přesunu balíků na jiný dopravník.

Systém křížového třídění
Mezinárodní poskytovatel služeb doručování balíků zpracovává denně statisíce balíků z více než 1000 sběrných míst. To se provádí ve dvou automatizovaných třídících centrech. Tato obrovská třídící centra společně pokrývají více než 10 000 m2 a jsou vybavena plně automatizovanými dopravníkovými pásy, robotikou, systémem OCR (tj. optické rozpoznávání znaků) a vysoce kvalitním záznamem obrazu. Pro tento logistický systém jsme vytvořili moduly, pomocí kterých lze tok balíků zpomalit či zrychlit dle potřeby. Tímto je zajištěno zefektivněné doručování balíků do třídící stanice, odkud mohou být odeslány do příslušného výdejního místa. Odtud jsou pak distribuovány příjemcům.

Spolehlivost je klíčová
V systému třídění je každý článek důležitý. Stačí, aby selhala jen jedna část a celá linka se zastaví. Výsledek: zpoždění, dodatečné náklady a zklamaní příjemci. Je jasné, že to nelze připustit. SixPointTwo začlenilo do svých systémů rozsáhlou kontrolu kvality, aby se zabránilo prostojům. Všechny námi dodávané dílčí komponenty a moduly jsou pečlivě sestaveny podle pracovních pokynů. Poté jsou řádně testovány na základě testovacího protokolu, který je založen na principu čtyř očí. Produkty vybavené motory procházejí dodatečným funkčním testováním předtím, než jsou uvolněny naším oddělením kvality. K tomuto účelu používáme metodu FAT (Factory Acceptance Test).

Poslední složkou v zajištění kvality v SixPointTwo je náš vlastní systém track-and-trace. Ačkoli na tom naši zákazníci netrvají, považujeme zpětnou dohledatelnost za nutnost. Díky systému track-and-trace můžeme dohledat odpovídající čísla šarží všech dílů a surovin, které byly použity pro konečný produkt, prostřednictvím jedinečného čísla produktu. Také jsme schopni získat číslo montáže a datum uvolnění z oddělení kvality.

Dbáme na to, aby vše běželo hladce
Objem online objednávek a balíků se neustále zvyšuje. Od spotřebitele po doručovatele: každý v logistickém řetězci chce zajistit hladký průběh procesu, doslova i obrazně. A to nejen v prosince, ale i ve všech dnech v roce. Společnost SixPointTwo se na tom ráda podílí!

 

Práce v mezinárodně orientované společnosti

Práce v mezinárodně orientované společnosti

Pascal Claessen: „Každý den nám nabízí zkušenost k učení“

 

Spousta rozmanitosti a spousta kontaktů, s kolegy i se zákazníky. Toto bylo uvedeno v popisu volné pracovní pozice administrativní podpory v obchodním oddělení v SixPointTwo. To byl důvod, proč se Pascal Claessen rozhodl o tuto pozici ucházet. Nyní, o rok a půl později, vykonává jinou práci v SixPointTwo, takovou, která mu vyhovuje ještě lépe.

Pascal právě dokončil kurz dopravy a logistiky MBO (jedná se o střední odborné vzdělání) ve městě Venlo, Nizozemsko. Předtím pracoval na částečný úvazek v pohostinství, měl stáže v několika velkoobchodech a také se zabýval plánováním dopravy. „Administrativní podpora v obchodním oddělení v SixPointTwo byla moje první skutečná práce.“

Dohody orientované na budoucnost
Pascal právě zahájil studium Technické obchodní administrativy. V SixPointTwo jsme se jasně dohodli. „Začal jsem tam pracovat se záměrem postoupit na úroveň vyššího odborného vzdělání v rámci společnosti. Pravidelně se setkávám se svým nadřízeným Willianem van Eerdem a hovoříme o tom, v čem se mi daří, jaké jsou oblasti pro zlepšení a jak se mohu dále rozvíjet.“

Kombinace práce a studia
Pascal pracuje čtyři dny v týdnu a čtvrtky chodí do školy. „Pokud mám test například v pondělí večer, mohu si vzít volno i během celého dne. Nikdy to není problém. Jasně jsme se předem dohodli, protože můj nadřízený považuje osobní rozvoj za důležitý.“ Pracovat a studovat zároveň je náročné. „Byl jsem opravdu dost vytížený, zvlášť když jsem začínal. Večery a víkendy jsem trávil studiem. Teď už je toho méně, protože jsem kurz téměř dokončil. Stanu se absolventem v únoru 2023.“

Další pracovní pozice
Díky vzdělání a osobnímu rozvoji se Pascalovi podařilo udělat nový krok. „Od února 2022 pracuji jako výpočtář a plánovač. To jde ruku v ruce s mým vzděláním.“ Co ta práce obnáší? „Vedoucí obchodu mi předkládá požadavky zákazníků. Probíráme je společně a/nebo se zákazníky. Poté za pomoci našeho programu a mých znalostí vypočítám nákladovou cenu. Tu následně předložím vedoucímu prodeje. Společně projednáme kalkulaci a na základě toho vypracujeme cenovou nabídku.“

Příprava práce vyžaduje mnoho konzultací. „Udržuji úzký kontakt s nákupčím ve městě Weert, Nizozemsko, a s nákupčím v České republice. S kolegy z České republiky také konzultuji technické záležitosti, plánování, možnosti výroby a specifikace vyráběného produktu. Často také komunikuji se zákazníky, především ohledně specifických požadavků a dodacích lhůt. Mám rád, když vím, jak se situace vyvíjí. Jakmile jsou požadavky a specifikace zákazníka jasné, můžeme, v případě potřeby, zákazníkovi předložit doporučení, abychom mohli optimalizovat design a tím vylepšit jeho produkty. Součástí tohoto procesu může být zlepšení fyzických aspektů jako je pevnost produktu a výběr materiálu, dále pak úspora nákladů pro zákazníka.

Velké výzvy
„Bylo příjemné začít jako administrativní podpora v obchodním oddělení,“ říká Pascal. „Ale mnohem větší nároky jsou na mě kladeny jako na výpočtáře a plánovače. To je pro mě velká výzva!“ Běžně vyřizuje několik požadavků současně. Odpovídá také na dotazy zákazníků a kolegů. „Je tudíž důležité pracovat strukturovaně. Musel jsem se to naučit. Hovořil jsem se svým nadřízeným o tom, jak se s tím vypořádat. Věci se v této oblasti neustále zlepšují. Kalkulace cen probíhala od začátku dobře. Komunikace se zákazníky a kolegy mě baví a dělám to dobře. To je moje silná stránka.“ Po dokončení studia Technická obchodní administrativa, plánuje navštěvovat kurz 3D kreslení. „Vzhledem k tomu, že se také trochu věnuji technickým oborům, bude užitečné, když dokážu sám vytvářet a upravovat výkresy zákazníků tam, kde to bude nutné. To mi umožní, abych byl zákazníkům ještě více nápomocný a mohl jim lépe poradit. Navíc mám i další možnosti se dále rozvíjet v technické oblasti prostřednictvím dalších školení a kurzů.“

Atmosféra
Výzvy v práci jsou pro Pascala důležité, má však rád i běžnou pracovní atmosféru. „Práce v naší kanceláři ve městě Weert je nesmírně příjemná. Jsme malá skupina deseti lidí, pomáháme si, kde je potřeba. Objeví-li se nějaká výzva, společně se snažíme najít řešení. Vždy se nám to nakonec podaří. Společný páteční oběd zajistí, že pracovní týden vždy zakončíme příjemným způsobem.“ Těší nás také úzká spolupráce s českými kolegy. „V létě se pořádá Summer Party, na kterou jezdíme do České republiky. Posilujeme tak vztahy s kolegy z České republiky. Už jsem tam byl několikrát.“

Nepřetržitý růst
Jak vidí Pascal svou budoucnost? Jaké jsou jeho ambice? „Chci dál pokračovat v osobním rozvoji. SixPointTwo mi k tomu dává dostatek prostoru. Poradenství, školení, kurzy – to všude nedostanete. Kromě toho společnost stále roste a já se učím nové věci každý den. Jsou zde stále nové výzvy, proto bych chtěl dál růst společně se SixPointTwo.“

Práce v mezinárodně orientované společnosti
Čím se jako zaměstnavatel odlišujete?

Čím se jako zaměstnavatel odlišujete?

Čím se jako zaměstnavatel odlišujete?

Magda Rajdlová: „Jsme středně velká profesionální společnost s rodinou atmosférou.“

 

Je to výzva pro každou společnost – získat a udržet si ty správné lidi a zajistit jejich angažovanost. Personalistka Magda Rajdlová a provozní ředitel Petr Mátl vysvětlují, jak se k tomu SixPointTwo staví.

„Personální oddělení je dnes úzce spjato s marketingem,“ říká Magda. Chceme ukázat, že jsme profesionální společnost s otevřenou rodinnou atmosférou. To je to, co nás odlišuje od velkých společností s tisíci zaměstnanci.“

Jeden tým, jeden cíl
Magda představuje celkové vystupování společnosti SixPointTwo, které je v souladu se společenskou odpovědností firmy. To je založeno na předpokladu, že zaměstnanci pracují jako tým. K tomu je potřeba zajistit, aby se zaměstnanci mohli setkávat a zůstávali spolu v kontaktu. „Zaměstnanci personálního oddělení jsou pravidelně přítomni ve výrobě a mluví se zaměstnanci o jejich starostech. Jednatel společnosti Marco Wielink a Petr pravidelně prochází výrobou, kdokoli ze zaměstnanců s nimi může přímo mluvit. „Marco zná jménem téměř všech 100 stálých zaměstnanců,“ podotýká Petr. „Naši lidé ví, že je vnímáme,“ říká Magda. „Každý zaměstnanec dostane o Vánocích od vedení osobní dopis. A když máte narozeniny, dostanete přání od svých kolegů.“

Neformální aktivity
Zaměření se na budování týmu je pro SixPointTwo charakteristické. Proto firma pořádá různé společné aktivity, jako například originální interní soutěž o putovní poháry, kdy jednotlivé disciplíny probíhají přímo v pracovní době, dále pak letní party a každoroční vánoční večírek, na kterých se všichni kolegové scházejí. „Jedná se o dobré příležitosti, jak si popovídat se zaměstnanci,“ říká Petr. „Na vánočním večírku se ohlédneme za uplynulým rokem a podíváme se na budoucnost naší společnosti. Na toto téma také diskutují týmový vedoucí a zaměřuje se na to náš měsíční informační leták.“ Tím zajišťujeme, že jsou zaměstnanci informováni a zapojeni do rozvoje SixPointTwo.

Zaměstnanci provádí nábor nových kolegů
Zaměstnanci ví lépe než kdokoli jiný, čím je práce v SixPointTwo výjimečná. Proto je personální oddělení zapojuje do náboru nových kolegů. „Může to být například člen rodiny, kamarád nebo známý. Pokud bude uchazeč, kterého navrhujete přijat, získáte bonus. „Takto jsme do výroby získali několik nových kolegů,“ říká Magda. „Tento přístup přináší úspěch i na vedoucích a technických pozicích,“ říká Petr. „Jako zaměstnanec jen tak někoho bezdůvodně nedoporučíte, proto to funguje.“

Sponzorství a viditelnost
V rámci personálního marketingu je velmi důležité firmu zviditelnit. SixPointTwo si proto udržuje dobře viditelný profil v Humpolci a okolí. „Mimo jiné, sponzorujeme akce jako koňské dostihy a autokros – obě, již tradiční, velkolepé události v Humpolci. Také jsme finančně podpořili místní fotbalový klub na oslavu jeho 100. výročí“, říká Magda. „Na takových akcích máme zdarma atrakce pro děti. Mezitím co si děti hrají, využijeme příležitost a hovoříme s jejich rodiči.“ Nabízení volných míst a dělání reklamy zde není cílem, vysvětluje Petr. „Jde o to dát lidem vědět, že jsme tady a že naše dveře jsou vždy otevřené, i když zrovna nemáme volná pracovní místa. Sám plakát na naší budově vyzývá kolemjdoucí, že se mohou ozvat a my jim vždy rádi ukážeme naši výrobu a pracovní prostředí.“

LinkedIn a agentury
SixPointTwo skutečně spouští poutavé a hravé náborové kampaně pro reklamní účely. Například jsme jednou projížděli Humpolcem v oranžové motorizované tříkolce, tzv. tuk-tuk, a rozdávali letáky, spolu s oranžovými balonky a zmrzlinou. „To nám přivedlo mnoho pracovníků do výroby,“ říká Magda. Takové kampaně jsou však méně vhodné pro nábor techniků a vedoucích pracovníků. Petr říká: „U těchto pozic zůstáváme velmi aktivní na sociálních sítí. Žádáme naše zaměstnance, aby sdíleli volná místa přes LinkedIn. Chceme naši síť využít na plno.“ Také spolupracujeme s pracovními agenturami a někdy s headhuntery (tzv. lovci mozků). „Například, abychom získali dobře anglicky hovořící lidi s technickým vzděláním, takoví se jen stěží najdou.“

Objevujeme technické talenty
SixPointTwo hledá technické talenty i jinou cestou, říká Petr. „Spolupracujeme se středními technickými školami a zaměřujeme se na studenty ve věku 14 až 18 let. Zveme je, aby u nás absolvovali jejich povinnou technickou praxi. Takto je poznáme a můžeme jim ukázat, jak se SixPointTwo odlišuje od velkých anonymních společností s tisíci zaměstnanci. Snažíme se tak přilákat nadějné mladé lidi. Už nám to přineslo úspěch.“

Perspektiva pro současné zaměstnance
Protože chce SixPointTwo pokračovat v růstu, je přilákání nových lidí nutností. Zároveň je důležité, aby současní zaměstnanci zůstali spokojení a motivovaní. Zdravé a bezpečné pracovní prostředí je proto nutným předpokladem. K pracovní spokojenosti přispívají i společné aktivity. „Navíc povzbuzujeme zaměstnance k osobnímu růstu.“ Petr uvádí následující příklady: „Zaměstnanci pracující ve výrobě, kteří začali po zaškolení vykonávat práci na vyšší úrovni. Obslužní pracovníci, kteří postoupili na technické či dokonce vedoucí pozice.“ Ti, kteří na sobě chtějí pracovat, se mohou rozvíjet absolvováním různých školení a kurzů. „Pořádáme například kurzy češtiny pro zaměstnance ze zahraničí a kurzy angličtiny pro techniky a vedoucí zaměstnance. Vedoucí výroby mohou absolvovat školení v metodologii štíhlé výroby.“

Start-up a další rozvoj
V personálním marketingu si SixPointTwo udržuje vysoký profil, říká Magda. „Mnoho firem přitahuje lidi, kteří již mají všechny dovednosti pro konkrétní práci. Nám funguje lépe, když někoho zaměstnáme a poskytneme mu příležitost k dalšímu rozvoji v rámci firmy. I v tom jsme jiní!“

 

 

Outsourcovat či neoutsourcovat, toť otázka.

Outsourcovat či neoutsourcovat, toť otázka.

Konkurenční dodací lhůty a zlaté české ručičky.

 

Dělat to sami nebo outsourcovat? Společnosti v západoevropském zpracovatelském průmyslu si tuto otázku kladou pravidelně. Koneckonců, mzdové náklady na ruční montážní procesy a/nebo instalaci jsou silným nákladovým faktorem. Společnosti jako takové pečlivě sledují přesun svých montážních procesů. A Česká republika, kde je hodinová mzda profesionálů nižší než u jejich západoevropských kolegů, je jednou z takových úvah. Dodací lhůty a kvalita hrají roli při rozhodování, zda outsourcovat či nikoli. Iman Landheer (Sales manager), Tomáš Benda (Assembly Manager) a Karel Bartasék (Technology Manager) vysvětlují, co může SixPointTwo nabídnout v oblasti montáže.

Setkání se společnostmi, které uvažují o outsourcingu, se konají v kancelářích SixPointTwo ve Weertu. „Firmy si o nás zjišťují spoustu informací. Dokáže to SixPointTwo dodat? A co dodací lhůta? Jak lze zaručit požadavky na kvalitu? A skutečně to šetří náklady?“ říká Iman Landheer. „Poté, co odpovíme na tyto otázky, má společnost všechny informace, které potřebuje, aby se mohla dobře rozhodnout. Pokud chcete navštívit Humpolec (Česká republika) nebo pokud je vyžadována studie proveditelnosti, můžeme se o to samozřejmě také postarat.“

Komunikace je zásadní
Proces montáže od začátku do konce je Tomášovou doménou. „Jsem spolu se svým týmem zodpovědný za všechny nové montáže, které v Humpolci provádíme. Zajišťujeme, abychom obdrželi všechny potřebné informace před a během montážního procesu k dosažení optimálního konečného výsledku. Pokud vzniknou nějaké dotazy, nejprve kontaktujeme tým ve Weertu, poté se zákazníkem zkontrolujeme, zda jsou nutné nějaké změny, nebo navrhneme zlepšení.“

Začátek nového procesu montáže
SixPointTwo obdrží od zákazníka požadované informace o nastavení a zahájení procesu montáže. V zásadě to lze provést třemi způsoby. „První možností je, že zákazník zpřístupní některá 3D data spolu s prototypem produktu. Z toho můžeme odvodit výrobní proces.“ Druhá možnost: „Zákazník nám poskytne data a poté přijede do Humpolce, když poprvé spustíme montážní proces. Zákazník pak na místě poskytne pokyny, abychom mohli práci provést nezávisle.“ Třetí možnost: „Dostáváme 3D data, výkresy a návody. Pokud budeme mít nějaké dotazy ohledně dodržování pokynů nebo upřesnění specifikací, zeptáme se. Pak máme všechny informace, které potřebujeme k zahájení procesu montáže.“

Flexibilita a řemeslo
SixPointTwo se dokáže postarat o širokou škálu produktů a jako příklad mezi ně patří rámy pro kabelové navijáky, kompletní kryty pro mnoho typů strojů a také různé podsestavy, které si pak zákazníci mohou nainstalovat do svého koncového produktu. „Jsme poměrně flexibilní: Řezání laserem, svařování, ohýbání, výroba součástí a montáž máme ve firmě,“ říká Karel. „Můžeme se také postarat o jakékoli procesy zahrnující plechové výrobky před montáží,“ poznamenává Iman. „České sazby za tyto procesy, stejně jako montáž, jsou nižší než ceny srovnatelných dodavatelů v západní Evropě.“ Karel dodává, že lze použít i různé požadavky na povrchovou úpravu, jako je práškové lakování (vlastní proces), galvanické pokovování a KTL lakování.“ A pak je tu ještě jeden důležitý faktor: „Řemeslná zručnost našich lidí. Lidé často mluví o zlatých českých ručičkách, a to z dobrého důvodu.”

Doba dodání
Jak již bylo řečeno výše: dodací lhůta je dalším faktorem, který se počítá. „Doba dodání závisí například na složitosti montážního procesu“ říká Tomáš. „A některé komponenty použité pro produkt, který se má sestavit, mohou mít dlouhou dodací lhůtu. U jednodušších operací lze očekávat dodací lhůtu 5–6 týdnů.“ „Naše dodací lhůty jsou bezpochyby konkurenceschopné a se zákazníkem se o tom dohodneme,“ říká Iman.

Kvalita zaručena
Tomáš a Karel jsou zapojeni do procesu montáže od začátku do konce. „Ve spolupráci s týmem provádíme jak úplnou kontrolu prvního článku, tak závěrečnou kontrolu. Zákazník obdrží zprávu od obou. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že produkty plně splní požadavky a specifikace zákazníka pro první sérii i následující série.”

Outsourcovat či neoutsourcovat, toť otázka.
Prodej hliníkových lodních výtahů nezůstává pozadu

Prodej hliníkových lodních výtahů nezůstává pozadu

Prodej hliníkových lodních výtahů nezůstává pozadu

Rene Blom: „Časy korony způsobily boom“

 

Během korony lidé hledali bezpečné a atraktivní způsoby, jak se dostat ven. „Spousta lidí si koupila lodě. A protože je nedostatek úložných prostor pro lodě, rostla i poptávka po lodních výtazích,“ říká Rene Blom z Blom Bootliften. Jak na tu situaci reagoval a jak přispělo SixPointTwo.

Rene je ve svém živlu na vodě a v její blízkosti. „Čím aktivnější sport, tím je pro mě zajímavější. Vždy jsem miloval plachtění a windsurfing, ale momentálně je můj nejoblíbenější kite-surfing.“

Vlastní design
Vodní sporty zaměstnávají Reneho i mimo volný čas. Všechno to začalo polyesterovou lodí, kterou si kdysi koupil. „Potřeboval jsem na to výtah. Bylo tam spousta ocelových lodních výtahů. Ale opravdu jsem na své zahradě nepotřeboval ocelový lodní výtah. V té době jsem pracoval pro společnost vyrábějící dveře a oni měli vlastní oddělení hliníkových konstrukcí. Tak jsem se rozhodl navrhnout a vyrobit vlastní hliníkový lodní výtah.“ Zpočátku to bylo čistě jako koníček: „Jeden pro sebe, jeden pro kolegu, pak jeden pro známého atd.“

Vlastnit společnost
Rene před osmi lety zahájil vlastní podnikání zahrnující dvě činnosti: na jedné straně renovaci nemovitostí a na druhé straně navrhování a marketing lodních výtahů. Zpočátku byly lodní výtahy dodatečným nápadem. „Nejprve jsem vyvinul počáteční design a řadu.“ Dalším důležitým krokem bylo založení profesionálního webu. „Od té doby je to nepřetržitě. Obrat se za poslední dva roky téměř zdvojnásobil.“

Ochrana lodi
Rene pracuje se svým synem Rensem v Blom Bootliften. „Dodáváme a montujeme hliníkové výtahy pro lehké lodě jako laminátové čluny a hliníkové čluny.“ Lodní výtah nabízí ochranu. „Lodní výtah zabraňuje tomu, aby loď uvízla v ledu nebo narazila na nábřeží, když jsou velké vlny. Loď také zůstane čistá, to znamená, že neobrůstá řasami nebo měkkýši. Nejsou pak potřeba ochranná opatření proti znečištění, což je také lepší pro životní prostředí.“ Prevence proti krádeži je další výhodou: výtah může být vybaven zámkem. Hliník má pak další důležitou výhodu. „Ocel musí být ošetřena, například zinkováním, ale stále zůstává citlivá na rez. Naše výtahy jsou vyrobeny z neopracovaného hliníku a vydrží déle.“

Pro lodě do 900 kg
Sortiment se skládá ze tří typů. „Typ A je vhodný pro lodě do 500 kg. Můžeme přidat nosné rámy, aby byly vhodné i pro vodní skútry.“ Dle přání zákazníka je loď vybavena ručním nebo elektrickým ovládáním. Typ B je vhodný pro lodě do 750 kg a může být vybaven ručním ovládáním a/nebo elektrickým ovládáním. A konečně, typ C lze použít pro lodě do 900 kg. „Tento typ je k dispozici pouze s elektrickým provozem.“

Rozvoj
Rene svůj návrh postupně zdokonaloval. „Naše lodní zvedáky mají pevný rám a zvedací rám. Zvedací rám je stejný pro všechny typy, což nám dává větší flexibilitu. Zvedací rám montujeme v naší dílně. Výtah pak můžeme sestavit u zákazníka, zvedací rám připevníme k pevnému rámu jedním jednoduchým úkonem. Rámy jsou také vyrobeny tak, abychom je mohli upravovat vlastní svářečkou.“

Výroba
Zpočátku Rene vyráběl lodní výtahy sám po večerech. Objem prodeje se však zvýšil a tak to již bylo nemožné. Zprvu byla výroba outsourcována. „S prvním dodavatelem jsem spolupracoval dva roky. Nebyl jsem spokojený, jelikož nebyly doručeny téměř žádné objednávky, které by byly zcela v pořádku.“ Naštěstí se Rene, díky svému koníčku, dostal do kontaktu s Marcem Wielinkem ze SixPointTwo. „Naučil jsem ho kite-surfovat.“ A před třemi lety toto náhodné setkání vedlo k tomu, že se Rene Blom rozhodlo svěřit výrobu rámů společnosti SixPointTwo. „Odvádějí skvělou práci. Máme 99% míru spokojenosti. A pokud máme problém, je bez potíží vyřešen.“

Nový vývoj
Blom Bootliften se zaměřuje na segment trhu, který stále roste. „U vody vzniká mnoho nových sídlišť. Pokud máte řadový dům a chcete vzadu uložit člun, je prostor značně omezený. To znamená, že potřebujete menší a lehčí typ lodi a lodního výtahu.“ René stále myslí dopředu. „Vidím plovoucí lodní výtah založený na hliníkové konstrukci, který by byl vhodný pro lodě těžší než 900 kg, stejně jako hausbóty.“ Samozřejmě něco navazujícího!

 

Nizozemsko a Česká republika: to nejlepší z obou světů

Nizozemsko a Česká republika: to nejlepší z obou světů

Chcete podnikat? Mluvíme vaší řečí!

 

„Praat Nederlands met me“, zpívá Kenny B ve svém hitu číslo 1 Parijs, ve kterém zpívá o tom, jak příjemné je potkat někoho, kdo mluví jeho rodným jazykem. Koneckonců, je nejlepší mluvit o důležitých věcech ve svém rodném jazyce. A s někým, kdo přesně rozumí tomu, co máte na mysli. Jedním z takových partnerů je SixPointTwo. Zákazníci SixPointTwo mohou získat to nejlepší z obou světů: holandskou metodu řízení výroby a procesu a českou pracovní morálku.

Úspěšný obchodní vztah začíná dobrou komunikací. Naše prodejní kancelář ve Weert (Nizozemsko) v tom hraje ústřední roli. Lidé, kteří zde pracují, s vámi mohou mluvit vaším vlastním jazykem. Naši zaměstnanci mluví nejen holandsky (mateřským jazykem), ale také plynně německy a anglicky.

Kontaktní osoba
Rychlý kontakt je pro všechny naše klienty zásadní. To je důvod, proč udržujeme komunikační linky krátké. Jako zákazník SixPointTwo budete mít od začátku jednu stálou kontaktní osobu, se kterou budete jednat. Vaše požadavky a přání přeloží našim kolegům v České republice. A ještě něco důležitého vědět: Vaše kontaktní osoba je v přímém kontaktu s holandským vedením v České republice. To znamená, že máte pro každou fázi projektu přímý kontakt: někoho, kdo má vždy nejnovější informace o vašem projektu, a někoho, na koho se můžete kdykoli obrátit.

Dva faktory úspěchu
SixPointTwo vám umožní využívat výhod, které nabízí nearshoring. To lze přičíst dvěma faktorům úspěchu: holandskému přístupu (zjednodušené procesy od přípravy po implementaci) a české pracovní etice. Počínaje prvním faktorem úspěchu: naše výrobní místo je moderní a vysoce automatizované. Samozřejmě dodržujeme mezinárodní standardy týkající se managementu kvality, životního prostředí a zdraví a bezpečnosti. Naše pracovní procesy jsou efektivně organizovány a prováděny našimi skvěle vyškolenými českými zaměstnanci. Jsou vysoce motivovaní a extrémně angažovaní. A to je náš druhý faktor úspěchu: pracovní morálka našich lidí.

Hmatatelné výhody
Díky tomu nejlepšímu z obou světů těžíte z úspor nákladů a výjimečně krátkých dodacích lhůt. A s kvalitou produktů jako jistotou máme v naší organizaci optimálně zabezpečenou kvalitu. Chtěli byste vědět více? Rádi vám tváří v tvář a ve vašem rodném jazyce řekneme, co to pro vaši společnost znamená. Neváhejte si tedy domluvit schůzku…

 

Nizozemsko a Česká republika: to nejlepší z obou světů
Win-win situace pro zákazníky a SixPointTwo  – vzájemně výhodná spolupráce

Win-win situace pro zákazníky a SixPointTwo – vzájemně výhodná spolupráce

Win-win situace pro zákazníky a SixPointTwo – vzájemně výhodná spolupráce

EDI připojení: odstranění stresu z procesu objednávky

 

SixPointTwo se chce neustále zlepšovat tím, že obchodní a výrobní procesy budou stále efektivnější. Nedávno jsme provedli důležité zlepšení efektivity v našem procesu objednávek. Nyní spolupracujeme s Gatewise, platformou pro připojení EDI, což znamená, že můžeme našim zákazníkům i sobě ušetřit spoustu času. Hedi van Heugten, vývojář softwaru, vysvětluje, jak to funguje.

„Stěží si to dokážete představit, ale všechny naše příchozí objednávky se ještě před deseti lety zpracovávaly ručně,“ říká Hedi. „Každý řádek byl do projektu vložen ručně. Proces objednávky byl později částečně automatizován. Zákazníci zadávali své objednávky tak, že nám zaslali soubor Excel, který jsme sem automaticky načetli pomocí skriptu. Pořád to ale byla z velké části ruční práce. Museli jsme odněkud získat soubory dokumentů a provádění různých kontrol se stále provádělo ručně.“

Čas dozrál na plnou automatizaci
SixPointTwo udělalo v loňském roce krok k plné automatizaci objednávkového procesu. „Všimli jsme si, že to požaduje stále více našich zákazníků. Proto jsme se rozhodli implementovat platformu Gatewise. Platforma nám umožňuje využívat EDI spojení se zákazníky, kteří to chtějí.“

Opakující se objednávky: úspora času dva dny
EDI připojení je ideální pro nové opakované objednávky. „To je užitečné pro zákazníky, kteří si pravidelně nechávají vyrábět stejné položky.“ Jak to funguje? „Zákazník u nás zadá novou objednávku. Všechny objednávky na známé položky jsou systémem rozpoznány. Ty se automaticky načítají v noci a jsou pak následující den připraveny pro naše výrobní oddělení v ČR. SixPointTwo tím může ušetřit dva dny, protože opakované objednávky již nemusí kontrolovat zaměstnanec, o vše se postará systém. To znamená, že opakované objednávky pro naše zákazníky mohou jít do výroby rychleji, což zkracuje naše dodací lhůty. Takže je to oboustranně výhodná situace!“

Zefektivnění
Pro maximální návratnost EDI připojení je nutná předem dobrá koordinace se zákazníkem. „Pro zefektivnění výměny informací byly uzavřeny dobré dohody a bylo provedeno rozsáhlé testování toho, jak by měla být zpracována odchozí a příchozí data. To se týká příchozích objednávek a odchozích potvrzení objednávek, rekonfirmací, přepravních dokladů a faktur. To znamená, že se sleduje několik různých specifikací a preferencí, včetně dodacích termínů, cen, specifických barev, různých dodacích adres a různých zákaznických oddělení. Celý proces fakturace je navíc automatizován, což zajišťuje zasílání prodejních faktur zákazníkovi přímo z našeho ERP systému prostřednictvím EDI připojení. Tím se zabrání různým zbytečným zpracováním na obou stranách, což ušetří ještě více času.“

Bránu otevřeme takto…
SixPointTwo může vytvářet EDI spojení s mnoha různými zákazníky prostřednictvím platformy Gatewise. „Bránu můžeme snadno otevřít. A přesně víme, jak pracovat se zákazníkem, abychom připojení rychle nastavili a otestovali.“ Naše zkušenosti v SixPointTwo a na straně zákazníků s EDI jsou pozitivní. Mezitím se již pracuje na rozšíření funkcionality. „Zkoumáme, jak mohou být dočasné změny v objednávkách zpracovány automaticky.“

Zajímalo by vás, kolik času vám EDI spojení se SixPointTwo ušetří? Kontakt Hedi van Heugten.

 

Reverzní inženýrství: „SixPointTwo to dokázalo!“

Jak najdete spolehlivého dodavatele druhého zdroje?

Reverzní inženýrství: „SixPointTwo to dokázalo!“

 

Dodavatel, který garantuje stálou špičkovou kvalitu, má cenu zlata. Ale jakkoli je to dobré, nikdy není dobrý nápad spoléhat se jednoduše na jednoho dodavatele. A to jistě platí nyní, dodací lhůty surovin a polotovarů jsou pod tlakem a ceny rostou. Jak dnes společnost najde spolehlivého dodavatele druhého zdroje? Vedoucí inženýr Enclosure Company*, Wessel de Vos, hovoří o svých zkušenostech se SixPointTwo.

„Ozvučnice jsou důležitou součástí našich produktů. Již léta využíváme jednoho stálého dodavatele a vždy doručili k naší plné spokojenosti. V posledních letech jsme hledali dodavatele druhého zdroje, ale vždy neúspěšně. Nedávno, když ceny kovů prudce vzrostly, udělali jsme další pokus. Náš ředitel znal Imana Landheera, tak jsme ho pozvali na schůzku do Enclosure Company. Ukázali jsme mu zvukovou skříň a prodiskutovali, jaká jsou naše očekávání od dodavatele druhého zdroje.“

Výzva: vyměňte profil vytlačování
„Až dosud naše ozvučnice vždy používaly patentovaný hliníkový profil. Kopírování tohoto profilu nebylo možné: je to příliš drahé. Dohodli jsme se, že SixPointTwo vyrobí náhradní kovový profil pomocí technik zpracování plechu. SixPointTwo od nás obdržel CAD model ozvučnice, aby to mohl udělat. Sdíleli jsme také informace o materiálech, které se mají použít, jako jsou spojovací prvky, zámkové systémy a izolační materiály. O šest týdnů později nám byl předložen náhradní kovový profil. Rohové díly byly připevněny nýty. Použití trhacích nýtů pro nás bylo nepřijatelné. Rohové díly jsou sloupy ozvučnice a musí být pevné. A i když mohou být silné; nevypadali silně. Zákazníci očekávají robustní a těžkou skříň, která nevydává žádný hluk, když do ní udeříte rukou.“ Diskutovalo se o jiném řešení. „Asi po pěti minutách jsme měli řešení. V úzké spolupráci jsme se rozhodli udělat do profilu díru, celou ji svařit a poté vybrousit do hladka.“

První dva prototypy
Dva prototypy ozvučnice byly dodány v posledním srpnovém týdnu. „Když se na ně podíváte z dálky, nevidíte žádný rozdíl oproti původní skříni. Na rohových dílech si vůbec nevšimnete svarových míst: vypadají fantasticky! Zbývalo ještě pár věcí, které bylo potřeba upravit. „Při opracování několika panelů došlo k chybě. Měly 32,5 mm místo 34,5 mm.“ Další chyba se týkala proužku, který byl připevněn zvenčí místo zevnitř. „Zákazník by si toho nikdy nevšiml.“

Navíc při bližším zkoumání jsme objevili užitečnou úpravu. „Původní skříně jsou vždy osazeny bílými plastovými kroužky. Protože SixPointTwo dočasně nemohl sehnat bílé prsteny, použili černé. Chceme to tak teď nechat, protože výhodou toho je, že můžeme vidět, kde byla vyrobena skříň.“ Wessel diskutoval o své zpětné vazbě s Iman. „Bylo by skvělé, kdyby takový proces proběhl perfektně najednou. Původně jsem ohodnotili práci jako snadnou 8, ale se zpracováním zpětné vazby to může být 9,5 nebo 10. Jakmile toho dosáhneme, začneme pracovat se SixPointTwo.“

Krátká práce
Dva prototypy SixPointTwo dorazily do Enclosure Company čtyři měsíce po úvodním setkání. „Výhodou bylo, že SixPointTwo mohl používat náš CAD model. Novým prvkem, na který museli myslet, byl kovový profil s rohovými díly. A museli udělat nějaké výpočty, aby byli schopni zapojit zvukovou skříň do jejich výrobního procesu.“ Celkově to šlo velmi rychle, říká Wessel. „Další velkou výhodou bylo, že jsme to všechno mohli dělat s holandským partnerem. U anglických nebo čínských společností je to jinak a někdy je mezi námi a klientem prostředník. Vždy jsem měl přímý kontakt s Iman, což se hodilo. Vtip, který Nizozemec dostane rovnou, může Angličan nebo Němec špatně pochopit. Mohou to dokonce brát jako divné nebo jako kritiku. Je také mnohem jednodušší zavolat jinému Nizozemci. Rozhovor může být velmi krátký. Neshodli jsme se na tom a tom? Ano!? Dobře. Pak toho víš dost a můžeš jít dál.“

Wessel ze zkušenosti ví, že věci mohou dopadnout jinak. „Nechcete být v pozici, kdy se díváte na produkt a říkáte: to není to, co jsme požadovali. Ale SixPointTwo dostála svému slibu: dokážeme vyrobit tu zvukovku.“ A nyní společnost Enclosure Company již zadala objednávku: SixPointTwo pro nás vyrobí 65 zvukových boxů.

* (Na žádost společnosti byl změněn název společnosti i jméno dotazovaného.)
Chtěli byste se dozvědět více o tom, co může SixPointTwo udělat pro vaši společnost v oblasti reverzního inženýrství? Kontaktujte Iman Landheer, tel: +31 6 4224 3466.

Reverzní inženýrství: „SixPointTwo to dokázalo!“